Opština Sokobanja

Opština Sokobanja
  • TipUprava i javni servisi
  • MestoSokobanja
  • AdresaSvetog Save 23
  • Telefon+38118830030
  • WebPosetite web sajt
  • Pratite nas
  • Podelite
Pošaljite poruku
PIB102133023Matični br.07202962

Funkciju predsednika opštine Sokobanje obavlja dr.Miodrag Nikolić. Predsednik opštine ima mandat koji traje 4 godine, biraju ga odbornici Skupštine opštine tajnim glasanjem i potrebno je da dobije većinu glasova odbornika. Predsednik se bira iz reda odbornika i dolaskom na ovu funkciju prestaje mu mandat za odbornika Skupštine opštine.

Zakon o lokalnoj samoupravi i Statut opštine određuje način predlaganja, izbor i prestanak mandata predsednika opštine. U slučaju da je predsednik opštine odsutan, ili sprečen da obavlja svoju dužnost, menja ga zamenik predsednika opštine.

Članove Opštinskog veća predlaže predsednik opštine, a bira ih Skupština opštine u skladu sa Zakonom i Statutom. Predsednik Opštinskog veća i izvršni organ opštine je predsednik opštine.

Predsednik opštine ima nadležnosti predstavljanja i zastupanja opštine, zatim predlaže načine kako da se reše pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine, daje naloge za korišćenje sredstva iz budžeta, osnivač je opštinske službe za inspekciju i reviziju korišćenja budžeta, broj i struktura zaposlenih koji se finansiraju iz opštinskog budžeta uređuju se opštim aktima za koje predsednik daje saglasnost kao i za broj i strukturu zaposlenih koji se angažuju na ostvarivanje programa korisnika budžeta opštine, uz sglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije, predsednik opštine odlučuje o izdavanju ili raskidu ugovora o izdavanju nepokretnosti koje koriste organi Opštine, usmerava rad Opštinske uprave, odlučuje o pojedinačnim aktima za koje je ovlašćen zakonom ili Statutom, javnosti pruža uvid u svoj rad, u slučaju da se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa onemogući vršenje nadležnosti opštine predsednik podnosi žalbu ustavnom sudu Republike Srbije, obavlja sve poslove utvrđene Statutom i drugim aktima opštine.

Opštinsko veće

Opštinsko veće ima mandat od cetiri godine i čine ga 11 članova, predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i devet članova koje bira skupština opštine tajnim glasanjem. Na čelu Opštinskog veća je predsednik opštine a njegov zamenik je član Opštinskog veća po funkciji. Sednice Opštinskog veća saziva i vodi predsednik opštine. Da bi na Opštinskom veću moglo da se odlučuje, potrebno je da na sednici bude prisutna većina članova. Da bi se usvojila odluka Opštinskog veća, potrebno je da za nju glasa većina članova veća, osim ako zakonom ili Statum za pojedina pitanja nije predviđeno drugačije. Većinskim brojem glasova Opštinsko veće odlučuje u slučajevima kada je takvo glasanje predviđeno Statutom za odlučivanje na sednici Skupštine.

Statut, budžet i druge odluke o kojima odlučuje Skupština opštine predlaže Opštinsko veće. Opštinsko veće izvršava odluke i druga akta Skupštine opštine. U slučaju da Skupština opštine ne donese odluku o budžetu pre početka fiskalne godine, Opštinsko veće donosi odluku o privremenom finansiranju. Opštinsko veće nadzire rad Opštinske uprave i ispravlja ili ukida akte koji nisu po Statutu, nisu u saglasnosti sa zakonom ili drugom odlukom koju donosi Skupština opštine. Opštinsko veće donosi odluke u upravnom i drugom stepenu procesa o pravima i obavezama građana, firmi i ustanova ostalih organizacija o upravnim stvarima u nadležnosti opštine. Sprovodi izvršenje poverenih nadležnosti u okviru prava i dužnosti Repuplike. Načelnika Opštinske uprave postavlja i razrešava Opštinsko veće. Formira stručna savetodavna tela za poslove iz svoje nadležnosti. Opštinsko veće obaveštava građane o svom radu. Poslovnik o radu koji predlaže predsednik opštine donosi Opštinsko veće. Opštinsko veće obavlja i druge poslove koje utvrsi Skupština opštine.

 

Prethodne vesti iz Opštine Sokobanja:

 

Virtuelna panorama

Pronadjite nas

Obavezno posetite prilikom boravka u banji

Poslovni vodič Sokobanje