Zdravstvo u Sokobanji

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Bolesti koje se uspešno leče u Sokobanji su bolesti disajnih organa, kako kod dece tako i kod odraslih (pneumonija i stanja posle pneumonije, bronhijalna astma, akutni i hronični bronhitis, bronhiektazije, akutna i hronična respiratorna insuficijencija, emfizem, sinuzitis i druga inflamatorna oboljenja disajnih puteva)
 


  Balneoklimatologija u Sokobanji
   

  Suština svake banje je upravo u spoju više prirodnih lekovitih faktora koji istovremeno blagotovorno deluju na organizam podmlađujući ga i regenerišući ga. U ove faktore spadaju prirodni elmenti poput vode, blata, lekovitih gasova, i klimatskih uslova. Nije rasprostranjeno znanje koliko zapravo klima utiče na organizam, ali je činjenica da gde god postoje određeni izvori lekovite miminralne vode da su i klimatski uslovi sjajni. Jednostavno, bogatstvo prirode – šume, drveće, planine, veliko prostranstvo oslobođeno od izuma modernog sveta – diktira svežinu vazduha i samim tim utiče na podmlađivanje svakog života. Banje bogate sjajnim vazduhom nazivaju se vazdušne banje. Spoj svih ovih prirodnih načina lečenja, putem zdravog kiseonika, lekovitom vodom, blatom i gasovima naziva se balneoklimatologija. Obzirom da je njena lepeza načina delovanja na ljudski organizam veoma široka, otuda i veliki uspeh u lečenju i prevenciji mnoštva bolesti. Ono što Sokobanju izdvaja od većine vazdušnih banja u Srbkiji, i onih koje koriste balneoklimatologiju kao način lečenja, je upravo u njenom specifičnom položaju i prirodnom okruženju. Da bi pozitivan uticaj klime bio što lekovitiji neophodno je da se banja nalazi na mestu koje što više talasasto, prošarano kako uzvišenjima, tako i dolinama, brdima, brežuljcima, visoravnima, planinama, livadama… A Sokobanja nudi čuveno Bovansko jezero, tajnovito Vrmdžansko jezero, moćni mistični Rtanj, prelepi Ozren, Devicu i još bezbroj prirodnih čudesa…

   

  Respiratorna rehablitacija u Sokobanji
   

  Obzirom da je Sokobanja najpoznatija u uspešnom lečenju astme i ostalih bolesti disajnih organa, jedan od najzastupljenih oblika terapije je svakako respiratorna rehabilitacija. U ovu vrstu terapije spadaju tretmani poput: drenaže bronhija, vežbe disanja, inhalacije, kondicioniranje i korektivne vežbe. Pored glavnog cilja – izlečenja bolesti – u težim slučajevima respiratorna rehabilitacija ima za cilj i da nauči boesnika kako da normalno živi sa svojom bolešću, kako da diše što pravilinije i da na taj način preostale mogućnosti svog respiratornog i kardiovaskularnog sistema iskoristi što više. Prvo od čega kreće respiratorna rehabilitacija jeste oslobađanje disajnih puteva od nagomilanog sekreta, pomoću aerosoli – inhalacije –  i raznih drenaža. Nakon ove procedure, a u zavisnosti od osobina bolesti, pacijent se priprema za nadaleko čuveni kineziterapijski program vežbi koji ima više namena. Sveukupno respiratorna rehabilitacija sa svim svojim tretmanima koje podrazumeva pomaže u urporavanju ritma disanja čime se poboljšava ekonomičnost, u produbljivanju disanja bez povećanja brzine disanja, kod korekcije držanja tela, kod mobilizacije toraksa i kičme, kao i kod poboljšanja opšte kondicije.

   

  Fizikalna rehabilitacija u Sokobanji
   

  Nakon svake povrede neophodan je odgovarajući oporavak i postepeno, pravilno vraćanje na prvobitnu funkicju, čemu i služi upravo fizikalna terapija. Njen naziv potiče od grčke reči φύσις – physis koja znači prioda. Stoga je fizikalna rehabilitacija medicinska disciplina koja u svojim tretmanima koristi isključivo prirodne faktore. A drugi deo naziva – rehabilitacija – potiče od latinske reči rehabilitatio koja označava ponovno uspostavljanje pređašnjeg stanja. U fizikalnoj rehabilitaciji se primenjuju raznorazni oblici fizičke energije, kao što su: svetlosna, toplotna, magnetna, mehanička, električna…A sve to radi prevencije ili izlečenja više vrsta povreda. Nije ni čudo da je ovaj metod lečenja jedan od najstarijih u svetskoj istoriji medicine obzirom da je njegova suština isklučivo u prirodnim elementima. Kako u Grčkoj tako i u Rimskoj istoriji postoje prvi spisi koji govore o takozvanoj elektro-terapiji, odnosno o primeni životinjskog elektriciteta u terapijske svrhe. Svetski rasprostranjena je sada kineziterapija, a svoje početke zasnovala je u dalekoj Kini tako što su se njihovi medicinari okrenuli prirodnim pokretačima i svoju pažnju usmerili na pokret, ubod, toplotu i tome slično… U skladu sa razvitkom nauke i tehnologije olakšana je i stavljena pod kontrolu upotreba raznoraznih oblika fizičke energije poput: zvučne energije, svetlosne energije, električne energije, a da ne govorimo o neverovatnim mogućnostima lasera… Fizikalna rehabilitacija može podrazumevati sledeće:  elektrostimulaciju, mahano-terapiju, hidroterapiju u bazenu/kadi, podvodnu masažu, hidrokinezi terapiju, parafin, galvanizaciju… Svaku od ovih terapija posebno Vam pripisuje odgovarajući stručnjak specijlano za Vaše potrebe. Što se tiče hidroterapije, temeratura vode u idealnom slučaju ne bi trebalo da prelazi 30ºC , a ni da pada ispod 28ºC , dok je kod određenih bolesti preporučljiva i hidroterapija u hipotermalnim vodama čija temperatura nadmašuje 30 ºC. Fizikalna rehabilitacija obuhvata širok spektar potpuno prirodnih tretmana te je stoga veoma poželjna i kod zdravih ljudi radi prevencije raznih bolesti.

   

  Koje bolesti leči Sokobanja?
   

  • Neurološka oboljenja;
  • Neuroze;
  • Reumatične bolesti;
  • Posttraumatska stanja;
  • Regulacija telesne težine;
  • Hronična ginekološka oboljenja;
  • Parkinsonova bolest;
  • Lakši oblici hipertenzije;
  • Psihička i fizička iscrpljenost;

   


  Sokobanjski termo-mineralni izvori spadaju u radioaktivne akvatoterme sa osobinama termo-alkalnih voda. Temperatura vode je od 28 o do 45,5o C sa visokim stepenom radioaktivnosti do 13 MJ. Radioaktivni gas radon, sa radioaktivnošæu od 33,7 do 50 MJ, takodje se koristi u leèenju. Klima ima blagotvorno dejstvo na organizam.

  Način lečenja su: Kupanje, inhalacije, balneoterapija, fizioterapija, masaža, kineziterapija, edukacija bolesnika. Lečenje se obavlja u Specijalnoj bolnici za prevenziju i lečenje nespecifičnih plućnih obolenja „Sokobanja“. 

   

   

  Osobine banjskih voda
   

  Termalni izvori Sokobanje spadaju medu najradioaktivnije u našoj zemlji. Postoji ukupno 6 šest ovakvih izvora. Temperatura vode se kreæe od 28 do 45 stepeni C. Izbijanje radioaktivnih gasova u Banji je veliko, pa je svaki posetilac konstantno izložen blagoj inhalaciji, što korisno utièe na disajne organe i ceo organizam. Zato se u Sokobanji leèi: bronhijalna astma, hronièni bronhitis, pneumokonioza, psihoneuroza, lakši oblici povišenog krvnog pritiska, hronièni reumatizam, išijas, stanje posle povreda, hroniène ženske bolesti, anemija, iscrpljenost organizma i dr. Medutim, u njoj se ne leèe aktivne i poèetne tuberkuloze, teske srèane mane, zarazne bolesti. Ove radioaktivne vode koriste se u leèenju za kupanje, uzimanjem vode za piæe i druge terapije. Inhalacija se vrši u posebnim inhalatorijumima, jaèim udisanjem radioaktivnog gasa. Najèešæi oblik leèenja je kupanje u termalnim vodama kada se preko tela, podstièe dejstvo minerala na organizam. Lekovite vode su podeljene na: ugljenokisele, sumpome, hloridne, toplotne, mehanièke i elektrodinamièke osobine. Ove vode sadrže jod, brom, mangan, gvožde, kobalt, bakar i još neke elemente. Unošenjem minerala u organizam menja se ravnoteža teènosti u tkivu, od toplotnog dejstva vode poveæava se cirkulacija krvi, što dovodi do usmerenijeg i jaèeg izluèivanja štetnih materija preko bubrega i kroz mokraæne kanale. Tako poèinje jaèanje i okrepljenje organizma. Inhalacija se zasniva na udisanju gasova, pare ili rasprsenih èestica radioaktivne vode u vazduhu. Ovim putem jod dolazi do štitne žlezde, brom do nerava, sulfid do zglobova, a radon do nadbubrežne i drugih žlezda. Minerali potiskuju štetne materije iz organizma i one se odstranjuju u obliku sekreta, iskašlavanjem.

   

  Izvorište „Sonda Park“

  Voda bistra, prozraèna bez ukusa i mirisa * Temperatura 43°C * pH vrednost 6,98 - 7,26 * Sadržaj rastvorenih sastojaka (katjona, anjona, slabih * elektrolita) ukupno - 602,8 mg/l * Rastvoreni gasovi - slobodni vodonik i sulfid 0,9 * Kategorija - sulfidno, kalcijum, magnezijum hidrokarbonatna, * hipertermna, oligomineralna voda.
   

  Izvor „Bunar Preobraženje“

  Voda bistra, bez ukusa i mirisa sa mehuriæima gasa * - Temperatura 43,8 - 53°C * - pH vrednost 7,00 1 0,4 * - Sadržaj rastvorenih sastojaka 524,2mg/l * - Rastvoreni gasovi - ugljen dioksid 1,8 * - Kategorija-hidrokarbonatno,kalcijumzemnoalkalna,hipertermna, * radonska, oligomineralna voda.
   

  Izvor „Banjica Bazen I“

  Voda bez boje i ukusa, blagog mirisa sumporvodonika * Temperatura 27,8°C * pH vrednost 7,33 * Sadržaj rastvorenih sastojaka 590mg/l * Rastvoreni gasovi - vodonik sulfid 1,2 * Kategorija - kalcijum, magnezijum hidrokarbonatno sulfidna, * slaboalkalna hipotermna oligomineralna voda.
   

  Izvor „Banjica II“

  Temperatura 28,9°C * pH vrednost 7,2 1 0,3 * Sadržaj rastvorenih sastojaka 585,6mg/l * Rastvoreni gasovi - vodonik sulfid 0,8 * Kategorija - kalcijum, magnezijum, hidrokarbonatno sulfidno * zemnoalkalna, hipotermna, oligomineralna voda.
   

  Izvor „Pijaca“

  Voda bistra sa blagim mirisom sumporvodonika * Temperatura 32,4°C * pH vrednost 6,66 1 0,3 * Sadržaj rastvorenih sastojaka 620,2mg/l * Rastvoreni gasovi - slobodni ugljendioksid 99,6 slobodni * vodoniksulfid 1,8 * Kategorija-kalcijum,magnezijum,hidrokarbonatno sulfidna * homeotetermna oligomineralna voda. šest glavnih termalno-radioaktivnih izvora u Sokobanji, svrstavaju se u dve grupe: * hipertermaini izvori (kupatilo «Park») sa temperaturom od 39-45' C° * hipotermaini izvori (kupatilo «Banjica») sa temp. od 28-34' C°Mineralne vode Sokobanje pripadaju kategoriji alkalnih radioaktivnih voda.

   
   

  Medicinske indikacije

  • Bronhijalna astma,
  • hronièni hepatitis,
  • psihoneuroze,
  • neurastenije,
  • lakši oblici povišenog krvnog pritiska.
  • Hronièni reumatizam,
  • išijas.
  • Stanje nakon povreda.
    

  Kontraindikacije

  • Tuberkuloza,
  • teža srèana oboljenja,
  • tumori,
  • krvarenja,
  • infektivne bolesti.