Novi pravilnik u opštinskoj upravi i pravobranilaštvu

22.08.2018. 18:05 | Opština | opstina, sistematizacija, matičar

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara
Opština Sokobanja

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, opštine Sokobanja i opštinskom pravobranilaštvu, objavljen u Službenom listu opštine Sokobanja 8. avgusta 2018. godine, stupio je na snagu 8. dana od objavljivanja, odnosno 15. avgusta.

Jedna od izmena i dopuna radnog mesta tiče se opisa radnog mesta Rukovodioca Odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti, sa zvanjem Samostalnog savetnika. Nastupila je izmena i kod radnog mesta matičara sa zvanjem – mlađi savetnik, kao i kod radnog mesta zamenika matičara sa zvanjem – mlađi savetnik.

U Odeljenju za urbanizam, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine u Odseku za urbanizam i izgradnju, izbrisano je radno mesto pod rednim brojem 43.

 U ostalim odredbama Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Sokobanja i Opštinskom pravobranilaštvu, pod brojem 11-10/2018 od 07.06.2018 godine, ostao je nepromenjen.

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Predlažemo da pogledate