Vodopad "Ripaljka"

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger
Vodopad "Ripaljka"

Ako hoćete vodopad „Ripaljku“ da posetite kolima, krenuće te prema  bolnici Ozren, lepim asvaltiranim putem i na jednom velikom skretanju ulevo, produžite pravo. Na putokazu piše „Grudna bolnica Ozren“. Pratite taj put i posle dva kilometra  stižete na veliki bolnički parking. Odmah pored parkinga, spušta se makadam put, nastavite tim putem, naravno, pešice i stižete do vodopada Ripaljka.

Naziv "Ripaljka" je dobila po narodnom izrazu za skakanje-ripanje, voda ripa. Vodopad je zaštićen 1948 godine kao prirodno blago a sastoji se od većeg broja kaskada ukupne dužine 40 metara. Glavni vodopad - Velika Ripaljka, visok je između 11. I 14. metara, u zavisnosti od količine vode. Najveci je kada se tope snegovi, a najmanji u septembru i oktobru . Vodopad nastaja na reci Gradašnici čije se ime pominje još u turskim spisima.

Prilaz vodopadu je lepo uređen. Na vrhu vodopada ima klupa i stolova za sedenje, kamenih ognjišta za loženje vatre. Strmom stazom, pored koje je postavljen drveni rukohvat, spuštate se do samog vodopada. U podnožju je napravljen drveni plato sa klupama i prostorom za odmor. Na tom platou osetiće te svežinu, temperatura je niža nekoliko stepeni , a takođe i relaksantno dejstvo kapljica vode koje vas povremeno pokvase. To stvaranje kapljica vode, poznato kao” Lenardov efekat”, povećava koncentraciju negativnih jona, a oni su pravi eliksir za organizam.
 

Video - mala i velika Ripaljka

Ispod samog vodopada  sa leve strane, u steni od bigra, vidi se otvor pećine koja nije dovoljno ispitana, ali po rečima onih koji su ulazili, prostire se nekoliko desetina metara. U produžetku rečnog toka ima još nekoliko manjih vodopada i do njih se dolazi stazom koja prati tok reke. Ako krenete desno preko drvenog mosta, strmom stazom koja ima ogradu dolazite do dve manje pećine. Produžite stazom uzbrdo i naći će te se ponovo iznad vodopada. Nastavite desno, oko sedamdeset metara  i doći će te do suvog rečnog korita na kojem se takođe formira vodopad kada su velike vode

Nedaleko od vodopada pruža se visoka vertikalna stena na kojoj se nalaze ostaci utvrđenja, u narodu poznatog, kao –Tatomorov grad. Da bi ste videli ostatke grada morate se popeti  iznad zgrade sa dimnjakom koja predstavlja kotlarnicu.

Od vodopada Ripaljka makadamskim putem možete da se spustite do kaptiranog izvorišta – Bele vode, a nadalje se put račva u dva kraka, levim se spušta u naselje “Gradašnica”, a desnim, kod akva parka u naselju “Podina”. Ako polazite pešice iz Sokobanje do Ripaljke, najkraće je popeti se ovim putem.
 

Virtuelne panorame vodopada Ripaljka

Google mapa

Predlažemo da pogledate

Kalendar dešavanja

Kalendar dešavanja

Virtuelne šetnje

Virtuelne šetnje

Vremenska prognoza

Vremenska prognoza