Usvojen budžet za narednu godinu

24.12.2018. 16:02 | M | opstina, budžet

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara
opština sokobanja


Na sednici Skupštine opštine Sokobanja, koja je održana 20. decembra glavna tačka bila je "Razmatranje i donošenje odluke o budžetu opštine Sokobanja za 2019. godinu sa kadrovskim planom Opštinske uprave". U narednoj, 2019. godini očekuje se da budžet bude veći od 800.000.000 dinara.

Ovaj budžet je razvojni i veliki deo novca iz ovog budžeta, biće namenjen investicijama koje će poboljšati investicioni ambijent Sokobanje kaže predsednik opštine Sokobanja Isidor Krstić.

Najviše novca iz ovog budžeta biće uloženo u rešavanje dugogodišnjeg problema koji Sokobanja ima sa vodosnabdevanjem. U planu je rekonstrukcija fabrike vode i uključivanje novih izvora, kao i zamena azbestno-cementnih cevi.

Na sednici nisu bili prisutni predstavnici Demokratske stranke. Oni su napustili sednicu pre početka jer njihov predlog za dopunu dnevnog reda nije usvojen, kao i zbog kontinuiranoh ignorisanja zahteva opozicije koje se odnose na metodologiju obračuna poreza. Porez na imovinu je kako kažu, uvećan za 83%. Predstavnici Demokratske stranke tražili su da se odluka donešena na prošloj sednici, povećanje poreza na nepokretnosti, stavi van snage i cene vrate na prošlogodišnji nivo.

Značajni deo budžeta, koji će u narednoj godini biti oko milijardu dinara, činiće sredstva koja će se dobiti povećanjem poreza, kaže Tanja Nikolić šef odborničke grupe Demokratske stranke.

Odbornici koji su bili prisutni na sednici, dali su saglasnost za program poslovanja za iduću godinu JP "Zelenilo", JKP "Napredak", Narodna biblioteka"Stevan Sremac", Turistička organizacija Sokobanja, Doma Zdravlja, Centra za socijalni rad i Sportsko-rekrativnog centra "Podina". Za direktora Sportsko rekreativnog centra podina, većinom glasova odbornika,  imenovan je Miloš Krstić.

Usvojen je i projekat "Lekar na selu" koji se poslednjih godina realizuje u okolnim selima. Broj pacijenata u ambulantama u selima od februara do decembra je 4830 i ovaj broj se stalno povećava.

Na ovoj sednici usvojen je i izveštaj o realizaciji projekta "Kućno lečenje i pomoć starim i bolesnim osobama kao i osobama sa invaliditetom" za period u 2018. godini.

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Predlažemo da pogledate