Udruženje SOKO ORGANIK

Udruženje SOKO ORGANIK
 • TipUdruženja
 • MestoSokobanja
 • AdresaKneza MIloša 34/10
 • WebPosetite web sajt
 • Pratite nas
 • Podelite

Udruženje "Soko organik" se osniva radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

 • Zaštita geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda iz Sokobanjske opštine da bi se onemogućila zloupotreba pojedinaca ili većih firmi-kompanija na štetu građana opštine Sokobanja;
 • Brendiranje poljoprivrednih proizvoda sa teritorije opštine sokobanja baziranih na organskoj proizvodnji;
 • Zaštita interesa kroz brendiranje proizvoda gde je nosilac autorskog prava /patenta/ samo udruženje, odnosno njegovi bivši, sadašnji i budući članovi, defakto svi građani opštine sokobanja koji se prihvate članstva u udruženju i uslova koje samo članstvo nalaže;
 • Kontrola kvaliteta proizvoda kroz saradnju svih članova/osnivača/, zainteresovanih lica i firmi u saradnji sa udruženjem;
 • Pronalaženje fondova, pomoć u izradi projekta i praktičnoj implementaciji;
 • Zajednički rad na marketinškom pristupu i plasiranju proizvoda;
 • Stvaranje prepoznatljive oznake(nalepnice) koja bi služila kao verifikacija i dokaz kvaliteta po unapred dogovorenim standardima od strane članova udruženja;
 • Razvoj tehnologija organske proizvodnje i omogućavanje svim zainteresovanim grđanima edukacije i praktične implemntacije u cilju povećanja kvaliteta i kvantiteta roda, a smanjivanja ulaganja;
 • Edukacija o važnosti autohtonih sorti i njeno praktično implementiranje kao jedan od osnovnih faktora finansijske dobiti poljoprivrednika;
 • Edukacija građana opštine Sokobanja o štetnosti i praktična implementacija prekida korišćenja herbicida na bazi glifosata, kao i ostalih hemijskih sredstava kojke ugrožavaju životnu sredinu;

Obavezno posetite prilikom boravka u banji

Poslovni vodič Sokobanje