Zaštita hrastove šume u Radenkovcu

01.11.2022. 19:51 | Ministartstvo | radenkovac, zaštita, hrast, šuma

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara

Ministarstvo zaštite životne sredine najavilo je zaštitu Spomenika prirode „Hrastova šuma u ​​Radenkovcu“, koji se nalazi na teritoriji opštine Sokobanja. Prema materijalu objavljenom na sajtu Ministarstva, za zaštitu su predložene prirodne hrastove šume na području planine Ozren. Spomenik prirode se prostire na 23 hektara i gotovo je u potpunosti u javnom vlasništvu.

Hrastova šuma u Radenkovu


Hrastova šuma u ​​Radenkovcu kod Sokobanje, kao jedna od retkih netaknutih hrastovih šuma značajne starosti i spektakularnih prečnika stabala, proglašena je zaštićenim područjem od strane Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

S obzirom na to da su predstavnici opštine Sokobanja prepoznali ovu lokaciju kao prirodnu vrednost na svojoj teritoriji i još jedan biser u svojoj turističkoj ponudi, predložili su Zavodu da ovo područje bude prioritetno za zaštitu.

Nakon podnošenja inicijative i razgovora sa predstavnicima lokalne samouprave, stručni saradnici Zavoda su tokom 2020. godine u više navrata obišli teren i pokrenut je proces valorizacije hrastove šume u Radenkovcu kao potencijalnog budućeg prirodnog resursa.

Vrednost ove šume ogleda se u njenom stepenu očuvanosti, posebno imajući u vidu da se nalazi u blizini lokalnog puta iu naseljenom mestu, što je prava retkost u Srbiji. U hrastovoj šumi u Radenkovcu dominira skupina šuma trešnje (Kuercetum petraeae cerris), koje se odlikuje reprezentativnošću, autohtonošću, autentičnošću, lepotom i skladnošću, a koje je prema Pravilniku o kriterijumima ocenjivanja i postupku kategorizacije površina („Službeni glasnik RS“, br. 97/2015), predstavlja važan kriterijum za zaštitu područja.

Hrastova šuma u Radenkovcu

Vrednost ovog područja ogleda se u očuvanoj hrastovoj šumi, u kojoj dominiraju čer i hrast, sa pratećim vrstama uključujući crni lešnik (Corilus colurna), jasen (Frakinus ornus), javor (Acer campestre) i druge. Jedinstveni značaj planiranog zaštićenog područja je obilje velikih stabala trešnje na relativno ravnom pejzažu do kojeg se dolazi lokalnim putem. Ravan teren sa proplancima obraslim zeljastim biljnim svetom i ravnomerno raspoređenim pojedinačnim starim stablima trešnje stvaraju prijatan osećaj posetiocu prilikom kretanja ovim prostorom. Drugi deo potencijalnog zaštićenog područja podjednako je prekriven hrastovima, sa dubokim podrastom i prisustvom drugih pratećih vrsta. U šumskoj zajednici trešnje i seduma zabeležene su i zeljaste vrste biljaka koje se zbog svoje retkosti, ugroženosti, reliktnosti ili drugih razloga tretiraju kao značajne sa stanovišta zaštite prirode, i to: dve vrste orhideja (Orchis purpurea i Cephalantera rubra ), kosovski božur (Paeonia peregrina) i dr.

Vegetacija planinskog područja Radenkovca obuhvata i šumske ekosisteme kao što su mešovite hrastove šume sa grabom (Carpino orientalis - Polikuercetum E. Vuk. 1987) i šume šaša i trešnje (Kuercetum petraeae cerris), kao i šume graba (Carpinetum orientali). Nekadašnja seoska škola, koja je obnovljena i preuređena u planinsko odmaralište, ističe se kao stvoreno blago na ovim prostorima.

Na osnovu dosadašnjih istraživanja i podataka prikupljenih iz literature pristupiće se izradi Studije zaštite ovog područja, koja će biti predložena za zaštitu kao spomenik prirode botaničkog karaktera III kategorije, odnosno kao zaštićeno područje. područje od lokalnog značaja.

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Video

Foto galerija

Predlažemo da pogledate

 • 20.05.2023. Salex

  Uživajte u čarima planine Ozren

  Dobrodošli na planinu Ozren, jednu od najšumovitijih planina u Srbiji i poznato klimatsko lečilište. Smestila se u jugoistočnoj Srbiji, istočno od Aleksinca, nedaleko od Sokobanje, svega 5 kilometara udaljene, gde se na…

 • Vodopad Ripaljka
  27.04.2023. Salex

  Seminar za unapređenje upravljanja zaštićenim područjima obeležio Dan zaštite prirode u Sokobanji

  Dan zaštite prirode je nedavno obeležen u Sokobanji, kroz održavanje seminara za upravljače zaštićenih područja. Na ovom seminaru, učesnici su diskutovali o podizanju kapaciteta upravljanja, primeni zakona o naplati naknade za…

 • Biljoberi
  29.10.2022. S-banja

  Prirodna dobra Sokobanje

  Sokobanja ima najdužu istoriju promocije banjskog turizma u Srbiji. Prvi posetilac stigao je zvanično 1837. godine da se oporavi, a mesto poznato je bilo i kao prirodno lečilište još od vremena Rimljana. Tajna sokobanjske…

 • Radenkovanje
  22.11.2018. M

  Radenkovanje

  Poslednjih 6 godina u selu Radenkovac nadomak Sokobanje, organizuje se planinarsko okupljanje poznatije kao " Radenkovanje ". Organizatori ovog okupljanja su Planinarsko društvo"Oštra čuka" i MZ…