Konkursi za dodelu DigiTour sredstava

05.01.2023. 13:58 | Digitour | turizam, konkurs, digitour

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara

Projekat „Podsticanje turističkog sektora u Evropi kroz digitalne alate i inovacije – DIGITOUR“ sprovodi Klaster puteva kulture, zajedno sa devet partnerskih organizacija iz Italije, Nemačke, Francuske, Španije, Bugarske, Danske i Češke, a finansira ga Evropska komisija preko Izvršne agencije za mala i srednja preduzeća (EASME), u okviru programa COSME COS-TOURINN-2020-3-04. Koordinator projekta je Venetian Cluster (Italija).

Kako bi opstala i ostala konkurentna u narednim godinama, malim i srednjim preduzećima je potrebna podrška u prilagođavanju izazovima i pronalaženju novih rešenja za efikasno i održivo upravljanje. Razvoj novih proizvoda i usluga je ključ održivosti, kao i marketing i promocija njihove ponude prema potrebama ciljnih kupaca. Digitalni alati i tehnologije mogu pomoći malim i srednjim preduzećima u ovom nastojanju, međutim, nivo veština i znanja o takvim alatima nije na podjednakom nivou među evropskim malim i srednjim preduzećima, pa čak ni unutar turističkih ekosistema.

Stoga će projekat DIGITOUR podržati mala i srednja preduzeća u turizmu kroz dve vrste vaučera, ciljajući različite nivoe digitalne zrelosti. Vaučer za unapređenje digitalnih veština i izgradnju kapaciteta je namenjen preduzećima koja su voljna da unaprede svoje znanje o digitalnim alatima i tehnologijama kako bi podstakli svoju konkurentnost i rast. Cilj je povećanje njihovog znanja kroz obuku i individualnu savetodavnu podršku. Inovacioni vaučer za saradnju je namenjen grupama malih i srednjih preduzeća koja žele da sarađuju na inovativnim nacionalnim ili transnacionalnim digitalnim projektima. Cilj je da se podstaknu inovativne ideje malih i srednjih preduzeća kako bi se poboljšali održivo upravljanje, ponuda proizvoda i usluga, marketing i promocija. Biće posebno podstaknuta prekogranična partnerstva u turistickom sektoru, kao i međusektorska saradnja sa dobavljačima inovativnih, digitalnih rešenja i novih tehnologija.

Oba vaučera će doprineti postizanju opšteg cilja projekta - održivo povećanje konkurentnosti i otpornosti turističkih malih i srednjih preduzeća u Evropi, kako bi mogla da se izbore sa novim izazovima. Projekat DIGITOUR će stvoriti okruženje pogodno za inovacije, kako bi evropska turistička mala i srednja preduzeća bila spremna da koriste inovativne digitalne alate u skladu sa svojim specifičnim potrebama i da razviju nove ponude i poslovne modele uz podršku stručnjaka.

Projekat DIGITOUR pružiće finansijsku i konsultantsku pomoć za oko 140 srednjih i malih preduzeća iz 12 evropskih zemalja.


Konkurs za turistička mala i srednja preduzeća


- Vaučer 1 (1.000 eura) rok 31.03.2023
- Vaučer 2 (20.000 eura) rok 09.01.2023

 

Agencija "360 VR" iz Sokobanje je partner DigiTour projekta

 

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Predlažemo da pogledate