Rtanj – trostrana piramida nastala u praskozorje civilizacije

13.08.2018 10:12 | Rtanj | rtanj, piramida

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara
Rtanj


Centar za istraživanje i ekologiju „Duh Rtnja“ došao je do zanimljivih podataka o poreklu Rtnja. Naime, sprovedena naučna istraživanja ne ostavljaju mesta sumnji da je Rtanj nastao slučajno, već više upućuju na zaključak da je on planski, organizovano oblikovan. Postoje pretpostavke da je on nastao u periodu pre 500.000 godina i da je tada sagrađen uz intervenciju vanzemaljskih civilizacija.

Saša Nađfeji, predstavnik ovog istraživačkog centra, ubeđen je da je Rtanj u suštini nastao kao trostrana piramida sa odnosom dužine krakova tako definisanim i sa toliko ispoštovanih pravila gradnje piramidalnih objekata da je sasvim nemoguće da su te proporcije nastale slučajnim dejstvom prirodnih sila. Kada se izračuna dužina krakova primećuje se da je zastupljen odnos 4:2:1, što se potpuno poklapa i sa odnosom u razlici nadmorskih visina početnih i krajnjih krakova. Takođe nagib koji je prisutan, isti je kao i onaj na piramidi Meseca u Meksiku, dok se uglovi poklapaju sa Keopsovom piramidom.

Uz pomoć instrumenta, poznatog kao „Orao“ a nastalog na osnovu patenta Nikole Tesle, utvrđeno je da se ispod planine nalaze jezera koja su značajna jer imaju energetski uticaj na piramidu, istakao je professor dr Zoran Kocić, koji je dodao da su uz pomoć istog instrumenta otkrivene podzemne šupljine u Visokom. Izgleda da su u svitanje civilizacije na Zemlji najpre građene trostrane piramide koje su služile da bi uzdigle duhovnu energiju, dok su u kasnijim periodima građene četvorostrane.

Nađfeji dodaje da su postojale samo tri trostrane piramide, jedna na Rtnju, druga na Antarktiku i da je treća potonula u tektonskim poremećajima. Takođe dodaje da nije slučajno prisustvo tako čudesne, bujne i lekovite vegetacije na ovoj planini i da se to javilo kao posledica sudara pozitivne i negativne organske energije koja se emituje sa ovog energetskog čvorišta. On mnogobrojna svedočanstva o svetlećim kuglama koje su ljudi viđali na Rtnju tumači kao posledicu energetskog pražnjenja Rtnja usled tako jedinstvenog energetskog naboja.

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Video

Predlažemo da pogledate

 • Rtanj
  11.09.2018 Rtanj

  Rtanj kao zaštićeno prirodno dobro sa tri zone zaštite

  Javna prezentacija i rasprava o Nacrtu uredbe o proglašenju kao i Studiju zaštite za „Specijalni rezervat prirode Rtanj“, održana je proteklog meseca na inicijativu Ministarstva zaštite životne sredine u…

 • rtanj
  13.08.2018 Rtanj

  Vremenska kapija na Rtnju?

  Da li je Rtanj planina ili davno nastala piramida – pitnje je koje već decenijama intrigira naučnike, fizičare, ljubitelje teorija zavere, novinare i mnoge druge. Poznat nam je fenomen 21.decembra 2012. godine kada je mnogo ljudi u…

 • rtanj
  09.08.2018 Rtanj

  Rtanj - srpski Olimp

    Rtanj već dugi niz godina privlači posetioce iz raznih oblasti nauke i duhovnih sfera. Naime, svojim piramidalnim oblikom, prirodom koja je specifična, matematikom zlatnog preseka, pojačanim elektromagnetizmom koji povoljno utiče na…

 • Rtanj
  08.08.2018 Rtanj

  Planina Rtanj – stanište strogo zaštićenih vrsta flore Srbije

  Ministarstvo zaštite životne sredine iniciralo je nedavno održane Javnu prezentaciju i raspravu o Nacrtu uredbe o proglašenju i Studiji zaštite za Specijalni rezervat prirode „Rtanj“. Ova rasprava održana je u…