Prijave za turističke vaučere

31.01.2019. 11:24 | M | vaučeri

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara
Vauceri Sokobanja


U prošloj, 2018. godini, Sokobanja je zabeležila veliku postu gostiju koji dolaze na "vaučer". Očekuje se da u 2019. poseta ovih gostiju bude još veća.

Ministar trgovine,turizma i telekomunikacija, Rasim Ljajić kaže da će svi građani Srbije koji su zainteresovani da dobiju vaučere u 2019.godini, mogu da se prijave od prvog januara.

U cilju podsticanja razvoja domaćeg turizma i povećanja zainteresovanosti za posetu  turističkih destinacija u Republici Srbiji, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je Saopštenje u kojem se pozivaju privredni subjekti i druga pravna lica kao i zdravstvene ustanove koje pord lečenja pružaju i usluge smeštaja i ishrane trećim licima, kao i fizička lica koja obavljaju delatnost u vidu pružanja ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti ili u seoskim domaćinstvima u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u okviru propisa koji uređuje oblast turizma i ugostiteljstva, da se jave zbog realizacije dodele vaučera za korišćenje usluge smeštaja u 2019. godini.

Prethodnih godina, subvencije koje su date u cilju poboljšanja domaćeg turizma postigle su odlične rezultate. Svake godine prihodi od turizma u Srbiji rastu i sve veći broj građana Srbije odlučuje da odmor provede na domaćim turističkim destinacijama.

Vaučeri koji su dodeljeni u 2018. godini potrošeni su pre početka letnje sezone a bilo ih je 80 000, tako da je Vlada Srbije dodelila još 20 000 vaučera koji su potrošeni u julu. Iz tog razloga za 2019. godinu planirano je 100 000 vaučera.

Najveće interesovanje za odmor na vaučeru bilo je za Sokobanju, zatim Zlatibor, Vrnjačku banju, Prolom banju, Ribarsku banju......

 

Osnovne informacije:

Vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji se može koristiti na sledeći način:

 • njime se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, a ne ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i sl;
 • vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta korisnika vaučera;
 • vaučer se može koristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje pet noći;
 • vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;
 • korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i ratne vojne invalidi, kao i civilne invalide rata podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.
 • Vaučer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2019. godine.
 • Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.

Originalno obaveštenje Ministarstva, sa svim detaljima, možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Ko može dobiti vaučer?

Mogućnost dobijanja vaučera imaju:
1) korisnici prava na penziju;
2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
5) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
6) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
8) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16).

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Kako dobiti vaučer?

Do vaučera možete doći vrlo lako! Pre svega morate izvršiti rezervaciju smeštaja i popuniti Prijavu.

Obrazac Prijave za vaučere možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Prijavu treba popunjavati čitko i obavezno je potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno stavlja na uvid fotokopiju lične karte ili pasoša, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.

Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan od strane ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:
1) Za penzionere: korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Izuzetno, korisnik prava na penziju iz inostranstva podnosi originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.
2) Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

Obrazac Potvrde za zaposlene o visini primanja možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.
Prijave građana JP „Pošta Srbije“ će primati najkasnije do 15.10.2019. godine.

Korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu prijavu stavlja na uvid potvrdu o rezervaciji, ličnu kartu ili pasoš, a za korisnike prava na penziju i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.
Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta Srbije“.
Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.
Vaučer će, pored osnovnih elemenata, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.
Korisnik vaučerom može plaćati samo uslugu smeštaja.

Akcija podele vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji može biti prekinuta i pre navedenih rokova ukoliko budu potrošena sva predviđena budžetska sredstva, odnosno, ukoliko ranije bude podeljena kompletna predviđena količina vaučera.

 

 

Vaučer Sokobanja

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Predlažemo da pogledate

 • vaučeri sokobanja
  01.07.2022. Admin

  Vaučeri za odmor u Sokobanji 2022.

  Građani koji su već ostvarili pravo na vaučer od 5.000 dinara, od 29. juna 2022. godine mogu početi da se prijavljuju za dodatni vaučer u vrednosti od 10.000 dinara za odmor u Srbiji. Potencijalni korisnici se mogu prijaviti isključivo na…

 • Vauceri Sokobanja
  28.09.2019. M

  Vaučeri produžili turističku sezonu u Sokobanji

  Prethodnih godina turistička sezona u Sokobanji  završavala se krajem avgusta, posle vašara "Preobraženje", ove godine sezona je produžena i na septembar i oktobar. Ljubinko Milenković, direktor Turističke…

 • 13.07.2018. OTKS

  Veliko interesovanje za odmor u Sokobanji

    Ove godine vaučeri predviđeni za odmarališta u našoj zemlji, podeljeni su čak dva i po meseca pre roka. Zabeležen je rekordan odziv građana kojima su najomiljenija i najtraženija odredišta bili na prvom mestu…

 • vaučeri Sokobanja
  03.07.2018. OTKS

  Sokobanja - destinacija za vaučere

  Ove godine Sokobanja je zabeležila rekordan broj posetilaca kako iz zemlje tako i iz inostranstva. Ministarstvo turizma je ove godine odobrilo ukupno 80.000 vaučera i do danas svi su preuzeti, s tim da je Sokobanja kao turistička destinacija…