Otvorena "staza zdravlja"

26.12.2010. 12:55 | |

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

otvaranje staze zdravljaDirektor Nacionalne službe za zapošljavanje, Dejan Jovanović otvorio je
danas „Stazu zdravlja" u okviru Specijalne bolnice „Sokobanja". „Staza zdravlja" će biti mesto za šetnju i rekreaciju kako
obolelih, tako i zdravih osoba.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, Dejan Jovanović otvorio je danas „Stazu zdravlja" u okviru Specijalne bolnice „Sokobanja", koja je izgraðena u okviru projekta javnih radova. Specijalna bolnica „Sokobanja" je bolnica za lečenje nespecifičnih, profesionalnih plućnih oboljenja, a „Staza zdravlja" će biti mesto za šetnju i rekreaciju kako obolelih, tako i zdravih osoba.Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Jovanović je istakao da je ovaj projekat podržan od strane Nacionalne službe za zapošljavanje koja je izdvojila više od 3 miliona dinara kroz javni rad, čime je  angažovano 25 nezaposlenih lica I, III i IV, kao i 3 lica VII stepena stručne spreme. On je takoðe rekao da je u ovoj godini u opštini Sokobanja Nacionalna služba za zapošljavanje izdvojila više od 5 miliona dinara kroz tri javna rada u kojima je angažovano 42 teže zapošljiva lica sa evidencije NSZ. Pored izgradnje staze zdravlja u Specijalnoj bolnici, NSZ je podržala i projekat čišćenja i održavanja obala reke Moravice kao i projekat organizacije za turizam, kulturu i sport.

Direktorka Specijalne bolnice Sokobanja dr.sc.med. Ljiljana Isaković, istakla je da će izgradnjom staze zdravlja biti zaokružena celina usluga koje pruža specijalna bolnica u programima rekreacije kako bolesnih tako i zdravih osoba.
PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger