Gradski park, žila kucavica Sokobanje

23.06.2018. 22:32 | Jelena | park, centar

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara
Centralni banjski park

 

Može se reći da je uređenje Sokobanje započelo čuvenom naredbom kneza Mihajla Obrenovića, koji ju je potpisao 4. juna 1841. godine, u kojoj se obraća stanovnicima Sokobanje i naređuje da se odmah krene sa prikupljanjem kamena potrebnog za postavljanje kaldrme na ulicama kako bi prolaznici izbegli neprijatnosti od vode koja se često izlivala iz Amama.

Tom naredbom je započelo uređivanje Sokobanje a u narednim godinama se i nastavilo tako da je 1885. godine izgrađen gradski park koji je tada bio i do današnjih dana ostao žila kucavica banjskog turizma.

Jedan deo parka, koji se nalazi u neposrednoj blizini Amama bio je uređen od strane osuđenika, koji su bili kažnjeni zbog učestvovanja u Timočkoj buni 1883. godine.

Ovaj park je obuhvatao površinu od 3,5 hektara, imao je uređenu ogradu sa mogućnošću ulaska u park na dve lokacije.

Centralni park u Sokobanji

Interesantan podatak je da se ulaz u park u jeku turističke sezone naplaćivao jer je on ujedno služio i kao mesto gde su održavale vojne i muzičke manifestacije, a pogodnijih lokacija za tako nešto u to vreme nije bilo.

U prepodnevnim časovima ovde su priređivani matinei a nakon podnevnog odmora i ručka posetioci su, bežeći od velikih vrućina, uživali u slušanju vojne muzike u hladovini uređenih ružičnjaka uz dva vodoskoka.

Ovaj park je bio planski izgrađen na taj način da je asocirao na znamenite parkove u Evropi, jer se u to vreme osim povlašćenih slojeva srpskog društva ovde okupljala i društvena elita iz evropskih država.

Iako je pejzažni arhitekta koji je osmislio izgled ovog parka nepoznat njegovo delo je ostalo dobro upamćeno jer se u pisanim izvorima pominje da su krajem XIX i početkom XX veka u ovom centru organizovana okupljanja i kulturne manifestacije.

Ustvari, gradski park je bio sedište, centar svega što je činilo javni život u banji.

Sve do 1935. godine, Sokobanja je bila čuvena kako po izvorima lekovitih voda i organizacijama sportskih dešavanja na brojnim terenima, tako i po prelepom gradskom parku.

Na žalost, od starog parka, danas imamo samo zapise koji svedoče o njegovoj lepoti kao i dva vodoskoka i banjsko kupatilo.

centralni banjski park

Starog parka više nema kao ni zvukova vojnih orkestara tako da je ograda koja je nekada postojala razrušena i danas je ta teritorija dostupna svima.

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Predlažemo da pogledate

  • akva park podina
    16.07.2018. Akva Park

    Besplatan ulaz u Akva park za najbolje đake

      Upravni odbor Javne ustanove „Sportsko rekreativni centar Podina” je dao pozitivan odgovor na molbu Osnovne škole „Mitropolit Mihailo” i Srednje škole „Branislav Nušić” , i…