Preuzimanje penzionerskih kartica

15.08.2018. 10:20 | Penzioneri | penzioneri, kartice

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara

U cilju zaštite ličnih podataka penzionera, koji su svoj status do sada dokazivali penzionim čekom, izveštajem, rešenjem o sticanju prava ili potvrdom o korišćenju prava, imajući u vidu da su na ovim dokumentima vidljivi i svima dostupni njihovi lični podaci, pribeglo se uvođenju penzionerskih kartica.

Podela penzionerskih kartica na teritoriji opštine Sokobanja je počela a njihovo podizanje je omogućeno svakog radnog dana u periodu od 8 do 15 časova. Kartice se mogu preuzeti u prostorijama ispostave Sokobanja Republičkog fonda PIO filijale Zaječar, u Nemanjinoj ulici broj 4.

Kako bi ostvarili pravo na preuzimanje kartice, neophodno je doneti neki identifikacioni document (ličnu kartu ili pasoš) dok je za porodične penzionere, roditelje, staratelje i hranitelje, za podizanje penzionerske kartice, potrebno da prilože poslednji penzioni ček odnosno izveštaj iz banke.

Za sve korisnike koji su počeli sa primanjem penzija nakon 26. februara 2018. godine, Republički fond PIO će krenuti sa izradom novih kartica nakon završetka ove akcije.

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger