Osmi simpozijum urgentne medicine

04.10.2008. 12:32 | | simpozijum, medicina

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara

Devetog oktobra u Hotelu "Moravica" u Sokobanji biće održan Osmi simpozijum urgentne medicine sa meðunarodnim učešćem. Na simpozijumu se očekuje veliki broj domaćih i stranih predavača, a najbolje radove koje prihvati Naučn i odbor Simpozijuma biće objavljeni na CD "Zbornik radova sa osmog Simpozijuma urgentne medicine". Prezentacije postera održavaće se u prisustvu predsedavajućih i autora radova.

 

OPŠTE INFORMACIJE

Svi radovi koje prihvati Naučn i odbor Simpozijuma biće objavljeni na CD "Zbornik radova sa osmog Simpozijuma urgentne medicine". Uvodna predavanja predavača po pozivu vremenski su ograničena na 15 minuta. Usmena prezentacija najkvalitetnijih radova koje odabere Naučn i odbor Simpozijuma , kao i poster - prezentacije, vremenski su ograničene na 7 minuta. Prezentacije postera održavaće se u prisustvu predsedavajućih i autora radova.

KOTIZACIJA

Iznos kotizacije se uplaćuje na tekući račun Srpskog lekarskog društva (SLD) broj 205 – 8041 – 21, sa pozivom na broj 985 , u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

  • Èlanov i SLD do 1. septembra 2008. godine                   50 evra
  • Èlanov i SLD posle 1. septembra 2008. godine               70 evra 
  • Učesnici koji nisu članovi SLD                                    1 00 evra
  • Penzioner i i specijalizanti                                              30 evra

 
Dokaz o izvršenoj uplati obavezno poneti na Simpozijum radi regulisanja učešća na Simpozijum i hotelskog smeštaja. Kotizacijom su obuhvaćeni troškovi učešća u radu Simpozijuma (uključujući i radni materijal) i učešć a u vežbaonici gorenavedenih radionica. Učesnici Simpozijuma se, priloživši dokaz o prethodno uplaćenoj kotizaciji, prijavljuju na Simpozijum i podnose zahtev za rezervaciju sobe preko S lužbe prodajnog kapaciteta hotela najkasnije do 1. septembra 2008 . godine.

  Ukupna cena aranžmana:

  • 7.280,00 dinara po osobi u svim dvokrevetnim i trokrevetnim sobama
  • 9.180,00 dinara po osobi u jednokrevetnim sobama
  • Cena svečane večere za goste koji nisu smešteni u hotelu je 1.200,00 dinara.

              Način plaćanja

Učesnici Simpozijuma mogu troškove aranžmana pre početka korišćenja usluga avansno platiti direktno hotelu na tekući račun br oj 840 – 981627 – 70 kod Uprave za javna plaćanja , ili gotovinski na recepciji hotela tokom boravka.

Proleće " P.J. K PZ – Hotel " Moravica " , Sokobanja
PIB:100794966
Telefon : 018 / 830-622 ; 018/ 830-426
Faks: 018/ 880-024

Hotel Moravica

U okviru pratećeg programa Osmog s impozijuma urgentne medicine održaće se izložba medicinske opreme i farmaceutskih proizvoda.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti organizatorima Simpozijuma :
dr Biljan i Tomić                           063 / 856 - 7779
dr Milan u Božin i                          062 / 242-152
Srpskom lekarskom društvu         011 / 3234-450
 
Simpozijum

Simpozijum
 
PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Predlažemo da pogledate