IX Simpozijum DMSTB Srbije

05.04.2019. 16:48 | M | simpozijum

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara

IX Simpozijum DMSTB Srbije biće održan u Sokobanji u hotelu "Moravica" od 20. do 21. aprila 2019. godine. Tema ovog Simpozijuma je "Politrauma II - Multidisciplinarni pristup".

18. aprila biće svečano otvaranje IX Simpozijuma u 17.00 h.

Akreditacioni broj ovog simpozijuma je D-1-9/19. Akreditovan je za lekare, farmaceute, stomatologe, zdravstvene tehničare i medicinske sestre.

Akreditovani predavači dobijaju 8 bodova, 7 bodova za usmena saopštenja, 5 bodova za poster prezentacije i 4 bodova za pasivne učesnike.

Na simpozijumu učestvovaće sledeće sekcije- hiruška sekcija, sekcija urgentne medicine, sekcija anestezije i reanimacije, očna sekcija, sekcija urologije, nefrološka sekcija, sekcija ORL i sekcija sestara u rehabilitaciji.

Članovi NAUZRS su oslobođeni kotizacije, dok ostali učesnici na ime kotizacije uplaćuju 1800 din .

Smeštaj je obezbeđen u hotelu "Moravica" u Sokobanji. Cena 1/2 i 1/3 sobe je 2100 din.+85  din.(BT) po osobi dnevno-pun pansion. Rezervacije na tel 018-830 135.

NAUČNO STRUČNI ODBOR:

 • Doc.Dr Miodrag Vučić-Medicinski fakultet Niš, Klinički centar Niš' predsednik odbora
 • Vmt Siniša Đurđević - Predsednik kordinacionog tela NAUZRS
 • Sms Aleksandra Stoilković- koordinator između naučno stručnog odbora i stručno profilskih Društava Nacionalnog udruženja zdravstvenih radnika Srbije
 • Vmt Miomir Hofman - Predsednik Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica
 • Sms Bosiljka Tomić- Podpresednik Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica
 • Sms   Nataša Jevtović- Sekretar Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica
 • Vtf Stojadinović Jasminka- Predsednica Društva fizio i radnih terapeuta Srbije
 • Vdb Saša Golubović- Predsednik Društva dijetetičara i natricionista
 • Vlt Marjanović Biljana- Predsednik društva labaratorijskih tehničara
 • Profesor Dr.  Binić Ivana- Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu
 • Profesor Dr.  Milošević Zoran - Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu
 • Profesor Dr. Milovanović Dragan- Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Kragujevcu
 • Farm.teh.Đokić Ljiljana- Predsednica Društva farmaceutskih tehničara
 • San.eko. ing. Nešković Maja - Predsednica Društva sanitarno ekoloških inžinjera 

ORGANIZACIONI ODBOR:

 • Predsednik Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije- Vacić Nebojša
 • Generalni sekretar NAUZRS - Slavica Đorđević
 • Član UO NAUZRS- Rade Veurović
 • Član UO NAUZRS- Petrović Slađana
 • Član UO NAUZRS- Nataša Ćurgus
 • Član UO NAUZRS- Jovanović Gordana
 • Član UO NAUZRS- Tanja Krstić Stamenković

TEHNIČKI ODBOR:

 • Stevanović Miroslav- UZR Niš (koordinator)
 • Milan Ristić

INFO:

 • Snežana Žmurkić
PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
 • 20.04.2019
 • 09,30 - 10.00-Prijava učesnika
 • 10.00 - 10,45 tema- prehospitalno zbrinjavanje pacijenta sa politraumom, predavač: mt Miloš Đorović, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac
 • 10.45 - 11.30 tema- Sestrinske intervencije kod zbrinjavanja pacijenata sa akutnim krvarenjem u JIL, predavač: mc Marija Rajić Jovičić, Opšta bolnica Požarevac
 • 11.30 - 12.15 tema- Inicijalni pristup traumatizovanom pacijentu u JIL- anesteziološki aspekt, predavač: dr. Mirić Ljubiša, Koautor vms Milovanović Dragana
 • 12.15 - 12.30  PAUZA
 • 12.30 - 13.15 tema- učestalost povreda u ORL i MFH, predavač: sms Radosavljević Dragana, Klinički centar Kragujevac
 • 13.15 - 14.00 tema- sestrinske intervencije kod pacijenata sa povredama u ORL i MFH, predavač: sms Spasić Lidija
 • 21.04.2019
 • 10.00 - 10.45 tema- Povreda oka nastala mehaničkim putem, predavač: dr Lela Gagović, Koautor ms Antić Suzana
 • 10.45 - 11.30 tema- Ruptura bešike, predavač: sms spec. Stamenković Danijela, Klinički centar Niš
 • 11.30 - 12.00 PAUZA
 • 12.00 - 13.00 tema- Rehabilitacija pacijenata nakon saobraćajnog udesa, predavač: mt Vladimir Cvetanović, Koautor ms Petrović Zorica
 • 13.00 - 14.00 tema - Hemodijaliza kod politaumatizovanog pacijenta, predavač: Mitrović Danica, Klinički centar Niš
 • 14.00 - 14.30 tema- Diskusija, predavač: dr Mirić Ljubiša, Koautor mt Đorđević Miloš
 • 14.30 - 14.40 zatvaranje Simpozijuma - Acc Nebojša Vacić Klinički centar Niš
PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Predlažemo da pogledate