Bolnica i dalje bez lekovite vode

30.11.2009. 23:01 | | voda, specijalna, bolnica

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara
specijalna bolnica sokobanja

Zbog neizmirenih dugovanja, Opština Sokobanja isključila je lekovitu vodu Specijalnoj bolnici "Soko Banja", koju koristi u inhalatorijumu za rehabilitaciju pacijenata. U Bolnici tvrde da je isključenje pumpi nezakonit postupak jer kako kažu, po zakonu o banjama, lekovite vode su blago države, a ne opštine.

Skupština opštine Sokobanja, odlukom odbornika, odlučila je da Specijalnoj bolnici “Soko Banja”, državnoj ustanovi koja je pod ingerencijom Ministarstva zdravlja, isključi dovod termalne lekovite vode sve dok bolnica ne plati dugovanja opštini, shodno skupštinskoj odluci od pre tri godine. Pumpe koje lekovitu vodu distribuiraju do Specijalne bolnice Sokobanja ostale su bez struje u 13 časova 20.novembra 2009.  Tako je polovina banjskih gostiju uskraćena za korišćenje termalne vode zbog koje su i došli u Sokobanju. Uz to, više nema termalne vode ni u turskom kupatilu amamu jer i ono pripada Specijalnoj bolnici. Specijalna bolnica, osim amama, u svom sastavu ima i stari i novi Zavod za lečenje i prevenciju bolesti i vile „Bata“ i „Dalmacija“, tako da je njihov ukupni smeštajni kapacitet oko 560 ležajeva.
 


Prilog reportera RTS-a - Vanje Èolić


- Skupštinskom odlukom isključili smo dovod vode Specijalnoj bolnici 20. novembra tačno u 13 sati. Jula 2006. godine skupština je donela odluku da se plaća naknada za korišćenje lekovite vode. Od tada Specijalna bolnica “Sokobanja” nije uplatila ni dinar u opštinsku kasu - kaže Dimitrije Lukić, predsednik opštine Sokobanja. - Zbog toga je opštinski budžet godišnje bivao uskraćen za - pet miliona dinara! Predsednik naglašava da je opština nedavno raspisala javni konkurs za korišćenje lekovitih voda, na koji su se blagovremeno prijavili Specijalna bolnica "Banjica" i HTP "Lepterija", ali ne i Specijalna bolnica "Sokobanja".

- Zvali smo ih da se sastanemo i lepo dogovorimo. Meðutim, oni nisu ni odgovarali na naše pozive - kaže Lukić.
Kako je sezona odavno prošla, nema puno banjskih gostiju, tako da ekonomski gubici neće biti veliki, kažu opštinari. Oni tvrde da je ovo jedini način da opština od države dobije ono što joj pripada.

- Nažalost, nikako ne možemo da doðemo do tačnih podataka koliko je kubika termalne vode trošeno u objektima Specijalne bolnice. Oni su u avgustu, sa punim kapacitetom gostiju od oko 250 ležajeva, dnevno trošili 36 kubika vode. Sada, sa tri puta manje gostiju, njihova dnevna potrošnja obične vode je 110 kubika.  Znači, opravdane su sumnje da su oni termalnu lekovitu vodu koristili i u tehničke svrhe - kaže Dimitrije Lukić. Pored toga, našim poreskim inspektorima onemogućeno je da uðu u Specijalnu bolnicu "Sokobanja” iako ih Zakon o vodama obavezuje da imaju merne instrumente. 

– Odbili su i predlog opštine da se formira radna grupa, u koju bi ušli predstavnici sadašnjih korisnika lekovite vode, kao i onih koji su zainteresovani da to u perspektivi postanu, kako bi se zajednički utvrdio iznos naknade koji pri tom ne bi opteretio njihovo poslovanje – ističe Lukić, precizirajući da je ta naknada sada deset dinara po kubiku, što je sedam puta manje nego što ovdašnja preduzeća plaćaju običnu vodu.

 Predsednik sokobanjske opštine dodaje da, iako nisu upisani kao vlasnici, Specijalna bolnica "Sokobanja" gazduje i starim i novim Zavodom za lečenje i prevenciju bolesti, vilama "Bota" i "Dalmacija", kadom na Banjici, izvorima termalnih voda, turskim amamom... Dr Isaković i to negira, uz konstataciju da ta zdravstvena ustanova ima posedovni list, iz koga se vidi da tim objektima gazduje upravo Specijalna bolnica "Sokobanja".

Dr Ljiljana Isaković, direktorka Specijalne bolnice "Sokobanja", ističe da je Zakonom o banjama jasno regulisano da lekovite vode mogu da koriste zdravstvene ustanove.
- Mi smo, prema zakonu, korišćenje termalne lekovite vode plaćali Ministarstvu vodoprivrede, a prema ugovoru lokalnoj samoupravi oko dva miliona dinara godišnje. Nakon što su nam isključili lekovitu vodu, obratili smo se dopisom Zdravstvenoj inspekciji i Ministarstvu zdravlja, tako da sada čekamo šta će preduzeti državni organi. Direktorka Specijalne bolnice „Sokobanja“ dr Ljiljana Isaković kaže da je čitav slučaj posledica toga što, kako ističe, nadležni u opštini ne čitaju pažljivo zakone. Kada je SO Sokobanja donela spornu odluku zatražili smo mišljenje i od ministarke finansija Diane Dragutinović od koje smo 24. jula ove godine dobili dopis u kome se navodi da Skupština opštine Sokobanja ne može da utvrðuje visinu naknade za korišćenje lekovite vode, već da je to, shodno Zakonu o banjama, u nadležnosti republičkog parlamenta. Tumačenje smo tražili i 17. avgusta ga dobili i od Ministarstva zdravlja, koje takoðe potvrðuje da po pitanju nadoknada za lekovitu vodu Skupština opštine nema nadležnosti – kaže Ljiljana Isaković, iako priznaje da „nema objašnjenja“ zašto republička skupština ni posle 17 godina od donošenja Zakona o banjama nije utvrdila visinu naknade, iz čega proističe da je regulisanje ovog pitanja prepušteno lokalnim samoupravama. Inače, opštine o utvrðenim visinama naknade redovno izveštavaju Vladu, i oko toga nigde nema sporenja, osim u slučaju Specijalne bolnice „Sokobanja“.

- Oformljena je komisija koja će da ispita ekonomski gubitak zbog isključenja. Meðutim, najveća šteta učinjena je našim gostima koji su ovde došli radi lečenja lekovitom vodom. Izgubili smo poverenje pacijenata tuðom krivicom - kaže dr Isaković.

- Nije tačno da nismo plaćali naknadu za korišćenje lekovitih voda, jer smo za to godišnje izdvajali oko dva miliona dinara - kategorična je dr Isaković. - MeðutimDr Isaković napominje da je, posle toga, Upravni odbor Specijalne bolnice "Sokobanja" predložio opštinskim čelnicima da Narodnoj skupštini Srbije upute inicijativu za utvrðivanje visine naknade za korišćenje lekovitih voda, ali da na njihovu molbu nije odgovoreno

– Opština je morala da dobije odobrenje od nadležnih republičkih organa ili da tuži Specijalnu bolnicu i da u slučaju da dobije spor vodu isključi na osnovu izvršne presude – smatra dr Ljiljana Isaković.

Sokobanjska javnost je saglasna s tim da će čitav ovaj slučaj naneti štetu ugledu Sokobanje, a špekuliše se da je ovo samo nastavak spora Opštine i rukovodstva bolnice koji je započet ranije i da u pozadini konfilkta stoji nerešeni spor oko ingerencije nad gradskim parkom i različite političkie orjentacije.

 

 

Specijalna bolnica ''Soko Banja'' Specijalna bolnica ''Soko Banja'' Specijalna bolnica ''Soko Banja''
 Specijalna bolnica ''Soko Banja'' Specijalna bolnica ''Soko Banja'' Specijalna bolnica ''Soko Banja''

 

 

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Predlažemo da pogledate

 • Dr Vesna
  03.06.2019. Timočke

  Odlična popunjenost smeštajnih kapaciteta

  Specijalna bolnica "Sokobanja" , ustanova je koja je poznata po indikacijama za respiratornu rehabilitaciju širom Srbije i bivših SFRJ republika. Ova ustanova koja je nosioc zdravstvenog turizma u Sokobanji…

 • medicinski dani
  09.08.2018. SB SB

  Jubilej Specijalne bolnice i VIII Medicinski dani u Sokobanji od 19-21. oktobra

    Trodnevni stručni skup ''VIII Sokobanjski medicinski dani'' održaće se u Specijalnoj bolnici za nespecifične plućne bolesti u Sokobanji. Preliminarnim programom stručnog skupa predviđeno je održavanje seminara za 19, 20…

 • specijalna bolnica sokobanja
  16.07.2018. SB

  Bolji uslovi za pacijente u SB "SB"

    Zdravstveni turizam, kao osnovna grana turizma u Sokobanji, ima čvrst oslonac u Specijalnoj bolnici „Sokobanja”, sa prosečno 9.000 pacijenata godišnje, pet objekata i ukupno 530 ležajeva. Ove godine njeni kapaciteti…

 • kupatila
  23.11.2009.

  Specijalna bolnica bez lekovite vode

  Opština Sokobanja godišnje gubi više od sedam miliona dinara, zato što Specijalna bolnica "Sokobanja" ne plaća naknadu za korišćenje lekovitih voda. Pravo korišćenja lekovitih voda u Srbiji…