14. simpozijum termičara Srbije

26.09.2009. 23:31 | | simpozijum

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara
simpozijum termicara

Društvo termičara Srbije i Mašinski fakultet u Nišu, Katedra za termotehniku, termoenergetiku i procesnu tehniku, organizuju 14. SIMPOZIJUM TERMIÈARA SRBIJE sa pratećom izložbom opreme i dostignuća, pod sloganom "Energetika - Efikasnost - Ekologija". Simpozijum i izložba će biti održani u Sokobanji, oktobra 2009. godine.


Uvodna reč

Poštovane kolege,

Društvo termičara Srbije i Mašinski fakultet u Nišu, Katedra za termotehniku, termoenergetiku i procesnu tehniku, organizuju 14. SIMPOZIJUM TERMIÈARA SRBIJE sa pratećom izložbom opreme i dostignuća, pod sloganom:

Energetika - Efikasnost - Ekologija

Simpozijum i izložba će biti održani u Sokobanji, oktobra 2009. godine. Simpozijum je nacionalni skup sa meðunarodnim učešćem. Zvanični jezici su srpski i engleski.

Proteklih godina je promenjen privredni sistem u pravcu tržišne ekonomije, privatnog vlasništva, intenzivnog osnivanja malih i srednjih preduzeća. Strategija i politika Naučno-tehnološkog razvoja Srbije najveći naglasak postavlja inovativnom ambijentu, koji treba da obezbedi primenu rezultata osnovnih i primenjenih istraživanja. Usmerena osnovna i primenjena istraživanja imaće prioritet u narednom periodu, a rezultati istraživanja meriće se doprinosom povećanju nacionalnog dohotka. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj pored ostalih, finansira i projekte iz oblasti energetske efikasnosti u okviru Tehnološkog razvoja. 14. Simpozijum termičara je prilika rukovodiocima ovih projekata i svim istraživačima da prikažu ostvarene rezultate i ukažu učesnicima skupa na potencijalne mogućnosti primene tih rezultata u praksi.

Pozivamo Vas i radujemo se vašem učešću na 14. Simpozijumu termičara Srbije.

Predsednik Organizacionog odbora

 


 

Teme Simpozijuma

Energetski izvori i energetski potencijali

Tehnologije i postrojenja (ložišta, kotlovi, komore za sagorevanje, gorionici za čvrsta, tečna i gasovita goriva, sušare, motori, turbine, oprema i ureðaji hemijske i procesne industrije, i drugo)

Novi i obnovljivi izvori energije (biomasa, sunčeva energija, geotermalna energija, energija vetra, gorive ćelije)

Energetska efikasnost u industriji, graðevinarstvu, komunalnim sistemima i saobraćaju (ureðaji, oprema, sistemi, materijali)

Strujanje, prostiranje toplote i materije, sagorevanje (na visokim temperaturama, u jednofaznim i dvofaznim sistemima, u fluidizovanim sistemima, u energetskim, hemijskim i procesnim aparatima i postrojenjima, u prostorijama, u okruženju, turbulentno prostiranje toplote i materije-modeli turbulencije)

Ispitivanje postrojenja u pogonu (parametri režima, dijagnostika pogonskih problema, efikasnost, raspoloživost, pouzdanost, emisija zagaðivača i dr.)

Eksperimentalna istraživanja procesa (na laboratorijskim aparaturama, pilotpostrojenjima, demonstracionim postrojenjima i u realnom pogonu)

Matematičko modeliranje i numerička simulacija (procesa, postrojenja, sistema, stacionarnih i prelaznih stanja, regulacije i upravljanja)

Racionalno gazdovanje energijom (u industriji, poljoprivredi, korišćenje energetskih potencijala, zamena goriva, smanjenje specifične potrošnje)

Zaštita životne sredine (emisija, imisija, zamena goriva, novi procesi i konstrukcije, oprema za prečišćavanje voda i gasova-uklanjanje SO2, NOx, čvrstih čestica i drugih zagaðivača)

Pouzdanost procesa, opreme i postrojenja

Automatizacija i kontrola procesa

Upravljanje kvalitetom voda, vazduha i tla

Ekspertski sistemi

 


 

Programski odbor

Dr Milan Radovanović, redovni profesor u peziji
Dr Simeon Oka, redovni profesor u peziji
Dr Predrag Stefanović, naučni savetnik
Dr Dragoslava Stojiljković, vanredni profesor
Dr Goran Jankes, redovni profesor
Dr Maja Ðurović Petrović, vanredni profesor
Dr Vladan Karamarković, redovni profesor
Dr Dragoslav Šumarac, redovni profesor
Dr Dušan Gvozdenac, redovni profesor
Dr Milun Babić, redovni profesor
Dr Branislav Savić, redovni profesor
Dr Gradimir Ilić, redovni profesor
Dr Bratislav Blagojević, redovni profesor
Dr Dragoljub Živković, redovni profesor

 

Organizacioni odbor

Dr Mladen Stojiljković, redovni profesor
Mr Dejan Mitrović, asistent
Dr Branislav Stojanović, docent
Dr Mića Vukić, docent
Dr Gordana Stefanović, docent
Dr Velimir Strefanović, vanredni profesor
Mr Jelena Janevski, asistent
Mr Mirjana Laković, asistent
Mr Goran Vučković, asistent
Mr Predrag Zivković, asistent
Mr Dragan Kuštrimović, asistent
Dipl. Ing. Mirko Stojiljković, asistent
Dipl. Ing. Marko Ignjatović, asistent

 

Počasni odbor

dr Miodrag Manić, redovni profesor
dr Zoran Boričić, redovni profesor
dr Dimitrije Voronjec, redovni profesor u peziji
dr Slobodan Laković, redovni profesor u peziji
dr Nenad Radojković, redovni profesor u peziji

 


 

Krajnji rokovi

Slanje apstrakata: 15. jun 2009.

Obaveštenje o prihvatanju radova: 30. jun 2009.

Slanje radova: 01. septembar 2009.

 


 

Prijava i slanje radova

Radovi podležu recenziji. U program Simpozijuma uključuju se samo pozitivno ocenjeni radovi. Prezentovani radovi biće objavljeni u Zborniku Simpozijuma i na CD-u. Takoðe, najbolji radovi prezentovani na skupu biće nakon dodatne recenzije objavljeni u časopsu Thermal Science. Preporučujemo da radove prijavite direktnom prijavom na:

simterm@masfak.ni.ac.rs

ili slanjem popunjenog formulara prijave rada na adresu:

Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet u Nišu
Katedra za termotehniku, termoenergetiku i procesnu tehniku

Aleksandra Medvedeva 14
18000 Niš-Crveni Krst, Srbija

sa naznakom

Za 14. SIMPOZIJUM TERMIÈARA SRBIJE

 


 

 


 

Osoba za kontakt

Mr Dejan Mitrović, asistent

Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet u Nišu
Katedra za termotehniku, termoenergetiku i procesnu tehniku

Aleksandra Medvedeva 14
18000 Niš-Crveni Krst, Srbija

Tel: +381 18 50 06 89; Fax: +381 18 50 06 50; Mob: +381 63 104 52 32


PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Predlažemo da pogledate

 • 05.04.2019. M

  IX Simpozijum DMSTB Srbije

  IX Simpozijum DMSTB Srbije biće održan u Sokobanji u hotelu "Moravica" od 20. do 21. aprila 2019. godine. Tema ovog Simpozijuma je "Politrauma II - Multidisciplinarni pristup". 18. aprila biće svečano otvaranje IX…

 • simpozijum o retkim bolestima
  13.08.2018. NAUZR

  Medicinski simpozijum na temu „Retke bolesti“ od 15-16.09.2018. godine

    U hotelu Moravica, u Sokobanji, održaće se VII Simpozijum Društva medicinskih sestrara, tehničara i babica na temu „Retke bolesti“ u periodu od 15. do 16.09.2018. Na simpozijumu će mnogobrojne sekcije uzeti…

 • entomološko društvo
  15.10.2009.

  Simpozijum entomologa u Sokobanji

  U Sokobanji će od srede 23. do nedelje 27. oktobra biti održan Simpozijum entomologa Srbije 2009. (sa meðunarodnim učešćem). Na simpozijumu će biti obraðen veliki broj naučnih tema, a neke od njih su pčelarstvo, flora i fauna…

 • 07.11.2008.

  Simpozijum "Uloga respiratorne rehabilitacije"

  Doc. dr Nevena Karanović, državni sekretar Ministarstva zdravlja, svečano će otvoriti u petak 7. novembra u 11.30 časova Simpozijum „Uloga respiratorne rehabilitacije“ sa meðunarodnim učešćem u hotelu…