Sokobanja postaje prva opština sa kompletnim sistemom za odlaganje ambalažnog otpada

13.07.2018. 16:09 | Opština | reciklaža

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara

 

Sokobanja, kao opština koja je još 1992. godine proglašena prvom ekološkom opštinom, nastavlja da radi na očuvanju ekološke svesti i životne sredine. U gradu se postavljaju kontejneri i kante koji će omogućiti selekciju otpada čime je Sokobanja postala prva opština u Srbiji koja ima kompletan sistem za primarnu selekciju i odlaganje ambalažnog otpada.

Lokalna samouprava, JKP "Napredak" i "Sekopak" su u okviru projekta "Vašu ambalažu u reciklažu" obezbedili 350 kontejnera, obeleženih različitim bojama za različite vrste ambalaže (pet-ambalaža, papir i staklo) kao i 4.000 kanti za prikupljanje ambalažnog otpada za svako domaćinstvo u opštini.

Po nekim procenama, u našoj zemlji reciklira se tek 55 procenata ambalažnog otpada.

Predsednik opštine Sokobanja, Isidor Krstić, istakao je odgovornost Sokobanje kao prve ekološke opštine, proglašene Deklaracijom još iz 1992. godine, u očuvanju životne sredine i opravdanju ovog statusa. Sokobanja, kao najstarija i po mnogima najlepša banja Srbije, zasniva zdravstveni turizam upravo na prirodnim bogatstvima koje poseduje, što je i obavezuje da ta bogatstva efikasno zaštiti i očuva.

Rukovodstvo "Sekopaka" ima nameru da ovaj vid primarne selekcije zaživi i u ostalim gradovima naše zemlje. Da bi se ova namera ostvarila neophodno je ostvariti saradnju sa lokalnim samoupravama i komunalnim preduzećima kako bi zajedno uveli adekvatan sistem prikupljanja ambalažnog otpada. Počevši od Sokobanje, cilj je da se ovaj sistem uvede u celoj zemlji istakla je Violeta Belanović Kokir, direktorka Sekopaka.

Sada je na redu da se građani odazovu apelu opštine Sokobanja i daju svoj doprinos u cilju očuvanja prirodnih lepota Sokobanje i očuvanja ekoloških karakteristika ove, po mnogima najlepše, banje u Srbiji.

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger