Prva faza komasacije u Sokobanji

14.02.2019. 15:51 | M | komasacija, beli potok

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara
Beli Potok

U Belom Potoku, u zgradi osnovne škole, započelo je sređivanje faktičkog stanja za deo katastarske opštine Beli Potok. Svi učesnici komasacije, izjasniće se da li se stanje iz katastra podudara sa stanjem na terenu  po pitanju vlasništva parcela. Učesnici komasacije moći će tokom utvrđivanja faktičkog stanja da srede i imovinsko-pravne odnose koji su nerešeni. Takođe će moći da se  izvrši i sprovođenja ugovora koji su napisani i zaključeni pismeno ali nisu overeni i  usmenih ugovora o kupoprodaji gde je izvršena kupoprodaja.

Miroslava Opačić, predsednik komisije za komasaciju u Sokobanji kaže da je ovaj proces višestruko koristan za sve učesnike komasacije, najpre zbog same komasacije, u ovom postupku vlasnici parcela na komasacionom području, posle završetka procesa, dobiće krupniju parcelu umesto nekoliko manjih koje su posedovali, parcela će biti pravilnog oblika i imaće pristup na put. Isto tako, tokom ove faze moći će da se reše  imovinsko-pravni odnosi bez ikakvih troškova, tj. neće se plaćati takse i troškovi overe ugovora. Rok za završetak je tri meseca.

Komasacija  je dobra stvar i šteta je što nije ranije izvršena - kaže Života Živanović iz Belog Potoka, jedan od vlasnika parcela. Živanović dodaje i da uređenje zemljišta puno znači, on je imao prilike da radi na komasacionoim području i kaže da je tako mnogo lakše i jeftinije da se obrađuje zemlja na takvim parcelama. Lakše je da se obradi jedna veća parcela nego više manih, nema dodatnog zadržavanja kada se ore, seje, manje se potroši gorivo i troškovi su manji.

Potez od Sokobanje do Bovanskog jezera na površini od 956 hektara biće obuhvaćen komasacaijom i obuhvatiće sedam katastarskih opština. Radi se o području koje ima najplodniju zemlju na teritoriji opštine Sokobanja  koje je većim delom poplavljeno u tokom godine kada ima više padavina i kao takvo je neupotrebljivo. Komasacija se radi da bi se ovi problemi rešili, biće uređeno korito reke Moravice, formiraće se sistemi za navodnjavanje i odvodnjavanje kao i formiranje oblika i ukreupnjavanje parcela.

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger