Preobraženje i vašar

21.08.2011 12:47 | |

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

crkvaPo prvi put vašar u Sokobanji je trajao tri dana; dva dana u centru
grada i jedan dan na Podini. Vašar je dobro posećen ali su se prodavci
žalili na slabu kupovnu moć graðana i visoke opštinske komunalne takse.

SPC i njeni vernici obeležili su 19. avgusta Preobraženje, praznik koji čuva spomen na Božansku slavu Isusa Hrista i njegova je namena da očuva nadu i veru u spasenje. Po narodnom običaju, na Preobraženje se preobražavaju i gora i voda, lišće počinje da žuti, a voda zahladjuje. Oko tridesetak srpskih hramova kao i crkva u Sokobanji, posvećeno je preobraženju Gospodnjem, više naših rodova ima i za krsno ime Preobraženje, a dvadesetak naselja ga svetkuju kao zavetine ili litije.Po prvi put vašar u Sokobanji je trajao tri dana; dva dana u centru grada i jedan dan na Podini. Vašar je dobro posećen ali su se prodavci žalili na slabu kupovnu moć graðana i visoke opštinske komunalne takse.


PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger