Planina Rtanj – stanište strogo zaštićenih vrsta flore Srbije

08.08.2018 09:54 | Rtanj | rtanj, flora

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara

Ministarstvo zaštite životne sredine iniciralo je nedavno održane Javnu prezentaciju i raspravu o Nacrtu uredbe o proglašenju i Studiji zaštite za Specijalni rezervat prirode „Rtanj“.

Ova rasprava održana je u prostorijama Skupštine opštine Sokobanja, a otvorio ju je predsednik opštine Isidor Krstić. Načelnik Odeljenja za zaštićena područja Ministarstva zaštite životne sredine, Aleksandra Došlić, predstavila je Nacrt uredbe o proglašenju, zasnovan na Studiji zaštite „Specijalni rezervat prirode Rtanj“ izrađen od strane Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Skupu je prisustvovao i načelnik Odeljenja za biodiverzitet i ekološke mreže, Nenad Sekulić.

Mr Danko Jović, rukovodilac Kancelarije Zavoda u Nišu, prezentovao je prisutnima rezultate realizovanih istraživanja o vrednostima Rtnja kao zaštićenog prirodnog dobra. Upoznao ih je i sa potrebom da se zaštiti ovaj predloženi Specijalni rezervat prirode kome bi se dao status područja I kategorije zaštite.

Ova rasprava je izazvala veliku pažnju javnosti tako da su u njenom radu učestvovali i predstavnici lokalne samouprave, meštani mesnih zajednica koje bi pripale zaštićenom području, udruženja gađana i JP „Srbijašume“. Posebno su ih zanimala pitanja uticaja ove promene na korišćenje prostora u zavisnosti od režima zaštite i mogućnosti za rešavanje infrastrukturnih i komunalnih pitanja na prostoru budućeg zaštićenog područja.

Predstavnici Zavoda za zaštutu prirode Srbije na ovom zasedanju bili su: Dragan Cvijić, Snežana Korolija, Marina Cvetanović, Jovana Šelmić, Bogosav Stoiljkoić i Nataša Panić iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije i iz resornog ministarstva Nataša Ratković.

U Specijalnom rezervatu prirode „Rtanj“ koji pripada jugozapadnom delu Karpatsko–balkanskog planinskog sistema, izdojene su tri zone stepena zaštite. On se prostire na teritoriji  od 49.971.701 ha i administrativno pripada opštinama Sokobaja i Boljevac.

prezentacija rtnjaOvo područje ima veoma složenu geološku građu jer ga sačinjavaju stene iz perioda paleozoika, mezozoika i kenozoika, te je kao takvo izuzetnih geoloških, geomorfoloških, bioloških, istorijskih i estetskih vrednosti. Izuzetan značaj ima i poseban reljef sa kupastim vrhom Šiljak i vrlo strmim padinama, kraškim reljefom koji je prošaran dubokim jamama i različitim oblicima eshumiranog subkutanog krasa.

Raznovrsna geološka građa i mnogobrojni geomorfološki oblici dali su svoj pečat formiranju tla i razvoju vegetacije, što se posebno primećuje u posmatranju šumske vegetacije. Naime, bukovo-jelove šume predstavljaju pravu retkost u ovom delu Srbije a ima ih odmah ispod Šiljka na najnepristupačnijim padinama.

Od ukupnog broja taksona u rangu vrsta i podvrsta vaskularne flore Srbije koji iznosi 3662, na padinama Rtnja mogu se naći 644 taksona, što čini skoro 18% od ukupnog broja. Neke od procena idu u prilog tezi da kada bi se precizno analizirali    broj vrsta i podvrsta na području Specijalnog rezervata prirode „Rtanj“  taj broj bi bio veći za 150 do 200 taksona.

Rtanj poseduje pašnjačke fitocenoze velike florističke raznovrsnosti uz značajno prisustvo endemičnih i reliktnih vrsta, te se kao takav ubraja u najkarakterističnije centre diverziteta istočne Srbije. Ova planina je stanište brojnih zaštićenih i strogo zaštićenih vrta u flori Srbije. Neke od strogo zaštićenih vrsta koje ovde možemo naći su: srpska ramonda, rtanjska metvica, kaćunak smrdljivi, kaćun, muški božur, alpska pavit, planinska sasa, velemun i kohova lincura. U zaštižene vrste prisutne na ovom području spadaju šumski ljiljan, kaćunak mali, stepski badem. Od retkih i endemičnih vrsta prisutnih na Rtnju mogu se izdvojiti vrsta Nepeta rtanjensis kao i čuveni rtanjski čaj.

Osim prisustva zaštićenih biljnih vrsta treba pomenuti i podatak da je Rtanj prepoznatljiv i po velikom broju vrsta ptica. Od za sada registrovanih 89 vrsta ptica čak 45% pripada strogo zaštićenim vrstama Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta biljaka, životinja i gljiva.

Rtanj se ističe i po fauni slepih miševa jer je za sada evidentirano 20 vrsta, što predstavlja viđe od 65% ukupnog broja vrsta slepih miševa Srbije. Ovde se mogu naći i tri vrste koje su na spisku globalno ugroženih vrsta, a to su: veliki, mali i južni potkovičar.

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Foto galerija

Predlažemo da pogledate

 • Rtanj
  11.09.2018 Rtanj

  Rtanj kao zaštićeno prirodno dobro sa tri zone zaštite

  Javna prezentacija i rasprava o Nacrtu uredbe o proglašenju kao i Studiju zaštite za „Specijalni rezervat prirode Rtanj“, održana je proteklog meseca na inicijativu Ministarstva zaštite životne sredine u…

 • Rtanj
  13.08.2018 Rtanj

  Rtanj – trostrana piramida nastala u praskozorje civilizacije

  Centar za istraživanje i ekologiju „Duh Rtnja“ došao je do zanimljivih podataka o poreklu Rtnja. Naime, sprovedena naučna istraživanja ne ostavljaju mesta sumnji da je Rtanj nastao slučajno, već više upućuju na…

 • rtanj
  13.08.2018 Rtanj

  Vremenska kapija na Rtnju?

  Da li je Rtanj planina ili davno nastala piramida – pitnje je koje već decenijama intrigira naučnike, fizičare, ljubitelje teorija zavere, novinare i mnoge druge. Poznat nam je fenomen 21.decembra 2012. godine kada je mnogo ljudi u…

 • rtanj
  09.08.2018 Rtanj

  Rtanj - srpski Olimp

    Rtanj već dugi niz godina privlači posetioce iz raznih oblasti nauke i duhovnih sfera. Naime, svojim piramidalnim oblikom, prirodom koja je specifična, matematikom zlatnog preseka, pojačanim elektromagnetizmom koji povoljno utiče na…