Specijalna bolnica "Sokobanja"
Image
Specijalna bolnica „Sokobanja“ je naučno-nastavna baza pri Medicinskom fakultetu u Nišu i jedina je ustanova u Sokobanji koja ima odobrenje Ministarstva zdravlja za primenu prirodnih faktora u lečenju.Specijalna bolnica postiže značajne uspehe u radu sa decom i odraslima zahvaljujući korišćenju jedinstvene kombinacije lekovitih darova prirode i dostignuća moderne medicine. Opremljenost bolnice savremenim aparatima, naročito za ispitivanje plućne funkcije, laboratorije, rentgen kabinet, stacionarni deo sa odeljenjima za prevenciju, poluintenzivnu i intenzivnu negu, blok za respiratornu i opštu lokomotornu rehabilitaciju, kao i tim od 50 medicinskih radnika (35 lekara specijalista) omogućavaju brzo postavljanje dijagnoze i uspešan tretman.Bolnica je kapaciteta 560 postelja, od kojih je 300 u novom Zavodu B kategorije.Zaposleno je 296 radnika, a od 150 zdravstvenih, 35 su lekari različitih specijalnosti. Opremljena je savremenom dijagnostikom za ispitivanje plućne funkcije, laboratorijom i rentgen kabinom.U bolnici se sprovodi program respiratorne rehabilitacije (inhalacija, drenaža, vežbe disanja) kao i opšta lokomotorna rehabilitacija.Ambulantno poliklinička služba sa timom lekara svih specijalnosti na raspolaganju je banjskim gostima 24 časa dnevno. Terapija se sprovodi u kupatilu „Banjica“ kupanjem u hidrotermalnoj vodi temperature 28-300 (lakši oblici hipertenzije, dijabetesa, razni oblici neurastenija kao i menadžerske bolesti i parkinsonizam), i u kupatilima „Park“ i „Sokograd“ u hipertermalnoj vodi od 450 koja je pogodna za razne oblike degenerativnog reumatizma, posttraumatskih stanja, ginekoloskih oboljenja i dr., a uz dopunu savremene rehabilitacije, elektroterapije, lasera, magnetoterapije. Zatim primenom inhalacione terapije i to prirodne - Inhalatorijum „Park“ i aparaturne - „Sokograd“ i „Novi Zavod“ (60 inhalacionih mesta). Balneoloski kapaciteti: hidroterapija termalnom vodom, pet bazena, 78 kada, inhalatorijum, fizikalna terapija, „staze zdravlja“, teretana, sportski tereni.

INDIKACIJE:

  • logoBolesti disajnih organa kod dece i odraslih (bronhijalna astma, akutni hronični bronhitis, bronhiektazije, emfizem, akutna i hronična respiratorna insuficijencija, sinusit, druge ceste respiratorne infekcije i alergijske manifestacije - naročito kod dece).
  • Reumatične bolesti (reumatizam perifernih zglobova i kičmenog stuba, vanzglobni reumatizam itd.)
  • Posttraumatska stanja (kontrakture, stanja posle distorzije, luksacije, preloma)
  • Hronična ginekološka oboljenja
  • Neuralgije, radiokuliti, stanja posle povrede perifernih nerava, neuroze
  • Lakši oblici Parkinsonove bolesti
  • Stres sindrom i menadžerska bolest
  • Psihička i fizicka iscrpljenost
  • Lakši oblici hipertenzije
 
Direktor +381 18 830 148;
Pomoćnik direktora +381 18 830 270;
Prijemna služba +381 18 830 367;
Marketing +381 18 830 766;
Centrala+381 18 830 124, 830-144, 830-914
Fax +381 18 830 072
Ul. Vojvode Mišića 48;
18230 Sokobanja
web: www.soko-banja.co.yu