Obaveštenje o uvidu u birački spisak
REPUBLIKA SRBIJA / OPŠTINA SOKOBANjA / OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 013-1/2017 / Datum: 03.03.2017. godine
S O K O B A Nj A

Na osnovu Odluke o raspisivanju izbora za Predsednika Republike Srbije 01broj 013-541/17 od 02.03.2017. godine (“Sl.glasnik RS“, br.15/17), koji će se održati 02.aprila 2017.godine, shodno čl. 4., 5.,14.,15. i 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 104/09 i 99/11) Opštinska uprava opštine Sokobanja, daje sledeće

 OBAVEŠTENjE O UVIDU U BIRAČKI SPISAKObaveštavaju se građani opštine Sokobanja koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Sokobanja i opšte biračko pravo (navršenih 18 godina života) da mogu vršiti uvid, podneti zahtev za upis, brisanje izmenu, dopunu ili ispravku podataka u Jedinstvenom biračkom spisku-delu biračkog spiska koji se vodi za opštinu Sokobanja, povodom raspisanih izbora za izbor Predsednika Republike Srbije, koji će se održati 02. aprila 2017. godine.

Obaveštavaju se interno raseljena lica koja su prijavila boravak na području opštine Sokobanja da mogu vršiti uvid, podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u Jedinstvenom biračkom spisku-delu biračkog spiska koji se vodi za opštinu Sokobanja.
Od proglašenja kandidata pravo na uvid u birački spisak ima i ovlašćeno lice u skladu sa Zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani, uz prilaganje ovlašćenja i dokaza.
Građani mogu, najkasnije 5 (pet) dana pre zaključenja biračkog spiska, odnosno 11. marta 2017.godine do 24,00 časa podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji (izabrano mesto glasanja).
Po ovom zahtevu građanina rešenje donosi Opštinska uprava na čijoj teritoriji birač ima boravište u zemlji (izabrano mesto glasanja).
Birači koji imaju boravište u inostranstvu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva RS mogu, najkasnije 5 (pet) dana pre zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska, 11.marta 2017.godine do 24,00 časa, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.
Uvid u Jedinstveni birački spisak-deo biračkog spiska koji se vodi za Opštinu Sokobanja može se izvršiti neposredno u zgradi Opštinske uprave opštine Sokobanja ul. Svetog Save br.23, u kancelariji br. 22 svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 časova i subotom od 08:00 do 14:00 časova.
Uvid u Jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj interent stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.mduls.gov.rs .) unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.
Svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na odgovarajućem rešenju.

Rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi Opštinska uprava opštine Sokobanja do 17. marta 2017. godine, do 24:00 časa, kada se birački spisak zaključuje.
Od 18. marta 2017. godine do 30.marta 2017. godine do 24:00 časa, rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a zahtevi za vršenje ovih promena podnose se Ministarstvu ili Opštinskoj upravi opštine Sokobanja.

NAPOMENA: Posebno se pozivaju građani rođeni 1999.godine (ukoliko do 02. aprila 2017. godine navršavaju 18 godina života) da se jave referentu za vođenje biračkog spiska u kancelariju broj 22 u zgradi opštine Sokobanja radi upisa u birački spisak.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE
Načelnik opštinske uprave
Marija Jovanović
www.opstinasokobanja.com

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar

busy