Skip to content

Apartmani Bajiæ
Apartman Stanojevic, Sokobanja
Kaskade & Panonija - pansion i apartmani
Konaci Romanov
Pansion Sunny
Vila Živkoviæ, Sokobanja
Vila Dinka, Soko Banja
Vila Natalija
Apartmani Banjica

Anketa

Novu godinu proslaviæu:
 

Statistika

Na sajtu su trenutno 10 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas761
mod_vvisit_counterJuce947
mod_vvisit_counterOve nedelje3420
mod_vvisit_counterOvog meseca20799
Sokobanja
Analiza stanja opštinskih kapaciteta u oblasti socijalne politike
Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike Slobodan Laloviæ i predsednici 24 opštine potpisali su Memorandum o saradnji na projektu Podrška sprovoðenju Strategije razvoja socijalne zaštite. Od izabranih 15 pilot oblasti 12 èine pojedinaène prijave opština, a preostale 3 pilot oblasti su primeri meðuopštinske saradnje meðu kojima je i  meðuopštinska saradnja Zajeèara i Sokobanje. U opštini Sokobanja za sad ne postoji telo koje se bavi socijalnom politikom.
 
Treæa regionalna konferencija "Životna sredina ka Evropi"
Srbiji æe trebati 20 do 30 godina da bi dostigla Evropski standard u oblasti odlaganja i upravnja èvrstim otpadom i otpadnim vodama, reèeno je na regionalnoj konferenciji "Životna sredina Evrope" u Privrednoj komori Srbije. Predsednik organizacije "Ambasadori sredine" Anðelka Mihajlov rekla je da Srbija ne poseduje ni 10% zakonskih regulativa o zaštiti životne sredine. Na sastanku je bilo je reèi  o pozitivnim iskustvima prostornog i urbanistièkog planiranja u strategiji lokalnog održivog razvoja opština Smederevska Palanka, Sokobanja, Lazarevac i Aleksinac.
 
Dan izazova
Dan izazova (Challenge Day) je tradicionalna i meðunarodno priznata i afirmisana manifestacija koja je održana 30. maja. TAFISA kao Svetska organizacija Sporta za sve organizuje ovu planetarnu akciju sa ciljem da se što više graðana ukljuèi u aktivnosti sa rekreativnim, sportskim i kulturnim sadržajima, igrom, druženjem i zabavom. Sokobanja se odazvala ovom izazovu i uèestvovala sa šest hiljada dve stotine pedest i jednim uèesnikom (6.251) što je 33,66% graðana Sokobanje, a zadatak je da se svaki graðanin bavi odreðenim sportsko-rekreativnim aktivnostima najmanje 15 minuta
 
Izabran direktor sokobanjskog Doma zdravlja
Upravni odbor Doma zdravlja u Sokobanji je na sednici održanoj u èetvrtak doneo odluku kojom je za direktora te ustanove izabrao doktora Slavišu Antonijeviæa pneumofiziologa iz Sokobanje. Ova odluka upravnog odbora doneta je jednoglasno. Upravni odbor Domu zdravlja æe u najkraæem roku svoju odluku o izboru direktora dostaviti osnivaèu Doma zdravlja Skupštini opštine Sokobanja koja treba u skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti u roku od 15 dana da imenuje direktora sokobanjske ustanove primarne zdravstvene zaštite.
 
Banjsko kulturno leto 2007
Po svemu sudeæi u Sokobanji æe kulturno-umetnièki i sportsko-zabavni program ovoga leta biti daleko interesantniji za razliku od prošle godine. Inaèe, Sokobanja ove godine proslavlja 170. godina organizovanog bavljenja turizma. To je ujedno još jedan razlog više da se u organizaciju proslave ovog jubileja ukljuèe brojne institucije, društva i udruženja. U planu je izvoðenje velikog broja manifestacija koje æe po svemu sudeæi privuæi veliki broj turista ovoga leta.
 
Planovi za razvoj Sokobanje
Sastanak republièkih graðevinskih inspektora je održan sokobanjskom hotelu “Sunce” zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave Sokobanje. Na sastanku je najviše bilo reèi o strategiji prostornog razvoja Srbije. Državni sekretar za urbanizam i infrastrukturu Milan Miljeviæ je na sastanku istakao da su Strategijom prostornog razvoja Srbije na znaèajnom mestu pozicionirani i turistièki centri i oživljavanje najznaèajnijih resursa Srbije stavljajuæi prioritet na naše banje.
 
8. meðunarodni sajam turizma, ekologije i sporta u Nišu
U hali "Èair" u Nišu u periodu od 31.05.-01.06.2007. biæe održan 8. Meðunarodni sajam turizma, sporta i ekologije u prostoru od 1500 m2 hale "Èair", gde æe se tokom dva dana predstaviti izlagaèi iz tri komplementarne oblasti - turizma, sporta i ekologije. Oèekuje se veliki broj izlagaèa iz zemlje i inostranstva, koji æe tokom dva dana predstaviti svoju turistièku ponudu niškom regionu.
 
Aktuelnosti sa 18. Berze banja
U najvaznije konkurentske prednosti Srbije u turizmu spada gostoljubivost njenih ljudi, spremnost za pruzanje usluga, geografski položaj, bogatstvo voda, brojne banje, prelepa priroda, znaèajna istorijska i kulturna bastina i veliki broj manifestacija, izjavio je bivši ministar turizma Bojan Dimitrijeviæ. Konsultantska firma "Hosting" iz Ljubljane predstavila je nacrt master plana za SokoBanju koji æe Vladi Srbije  biti predat na razmatranje do 10. juna. Master plan podrazumeva podizanje kvaliteta usluga i kreiranje dodatnih sadrzaja kroz stvaranje jedne celovite turistièke ponude sa seoskim okruženjem.
 
Veèe narodnih pesama i igara KUD Sokobanja
Pred sokobanjskim gostima i meštanima Kulturno umetnièko društvo „Soko“ 27.maja 2007. je održalo defile i nastup povodom praznika Duhova. Gradskim šetalištem èlanovi KUD-a prikazali su nove nošnje a i održali su i nekoliko nastupa. Èlanovi KUD-a juèe su posetili i crkvu Svetog Preobraženja dok je centralni nastup održan je u prepunom atrijumu zavièajnog muzeja.
 
18. turistièka berza banja u Vrnjaèkoj banji
U Vrnjaèkoj Banji æe se od 27. do 29. maja održati tradicionalna 18. Turistièka berza banja i prateæi zdravstveni SPA festival, koji æe prema oèekivanjima organizatora, posetiti od 15.000 do 20.000 ljudi. U kongresnom centru "Zvezda", u organizaciji Udruženja banjskih i klimatskih mesta Srbije, održaæe se i 18. Sajam opreme za hotele i ugostiteljstvo i 13. Sajam suvenira i domaæe radinosti. Centralnog dana manifestacije, posetioce æe zabavljati pobednici Festivala Guèe, a svih dana skupa biæe organizovan celodnevni zabavni program na banjskom trgu.
 
Loš roditeljski primer
Dana 25.05.2007.g. Dežurnoj službi Policijske stanice u Sokobanji prijavljeno je da se u hotelu “Zdravljak” jedno lice nedolièno ponaša u hotelskom bazenu. Policijski službenici utvrdili su da se radi o licu iz Šapca, koji je svoje dete staro 6.g. bacao u bazen a koje je plakalo i time je izazvao uznemirenje prisutnih gostiju na bazenu. Tokom intervencije dotièni nije želeo da se legitimiše i svo vreme je vreðao policajce. Sa kriviènom prijavom je priveden istražnom sudiji Opštisnkog suda u Sokobanji, koji ga je nakon saslušanja pustio da se brani sa slobode.
 
Skup “Ekološka istina 2007” u Sokobanji
15. nauèno-struèni skup "Ekološka istina" - 2007 održaæe se u hotelu "Zdravljak" od 27. do 29. maja. Na skupu možete uèestvovati kao izlagaè svojih proizvoda, opreme, tehnologija ili reklamirati svoju ustanovu štampanjem reklame u zborniku radova ciji je tiraž 300 primeraka i biæe distribuiran u oko 100 institucija širom Srbije, Crne Gore i oko 30 institucija širom Evrope. Organizator je Тehnièki fakultet - Bor, a suorganizatori su Zavod za zaštitu zdravlja "Timok" iz Zajeèara, Centar za  poljoprivredna i tehnološka istraživanja iz Zajeèara, Društvo mladih istraživaèa  iz Bora i Fakultet zaštite na radu iz Niša.
 
Akcija "Biramo najbolje"
OTKSU Organizaciji za kulturu, turizam i sport u toku je  akciji koja nosi naziv „Biramo najbolje“ u okviru koje æe se svakog meseca proglašavati najbolji, tj. najistaknutiji u odredjenoj oblasti u osam kategorija, a to su: zdravstvo, ugostiteljstvo, preduzetništvo ,saobraæaj i usluge, privatni stanodavci, dvorište – terasa ili balkon, domaæinstvo u seoskom turizmu i naj-gost, tj. osoba koja godinama dolazi u Sokobanju ili koja svojim radom ili inicijativama doprinosi afirmaciji Sokobanje.
 
Etno kutak "Grudonjske vodenice"
U Sokobanji je u toku je adaptacija vodenica na reci Gradašnici. Reè je o izgradnji svojevrsnog etno-kutka „Grudonjske vodenice”, koji æe obogatiti turistièku ponudu Sokobanje. Vodenice su stare preko dve stotine godina, a po završenoj adaptaciji zadržaæe svoju osnovnu fukciju. Kompleks æe biti namenjen turistima koji æe biti u prilici da sami sebi pripreme tradicionalni obrok, a takoðe i da naprave neki suvenir. Uz to, na ovom mestu održavaæe se etno veèeri i izvodiæe programi na temu tradicije i kulturne zaostavštine sokobanjskog kraja.
 
Predstavljen turistièki èasopis "Srbija - nacionalna revija"
Ministar trgovine, turizma i usluga u Vladi Republike Srbije Bojan Dimitrijeviæ izjavio je da turistièki èasopis "Srbija - nacionalna revija“ predstavlja ureðivaèki i izdavaèki koncept koji Srbiju prikazuje u dobrom svetlu kroz više oblasti - ekonomiju, putovanja, kulturu, istoriju, duhovnu baštinu i mentalitet. Èasopis æe izlaziti jednom meseèno na srpskom i engleskom jeziku.
 
Ekološke akcije u Inðiji za primer
Ponovo pozitivni primeri dolaze nam iz indijske opštine koja je meðu prvima u Srbiji sprovela nov naèin upravljanja komunalnim otpadom koji sve više dobija na znaèaju. Kljucnu ulogu u tom poslu u Inðiji imaju Javno komunalno preduzece „Komunalac“ i opština Indija, ali i svi gradani, pravna i fizicka lica, koji su se rado ukljucili i podržali tako veliki posao, kao što je sepracija i reciklaža smeca. Opština Sokobanja koja nosi epitet "ekološke opštine" bi trebala da se sledi pozitivan primer ove opštine jer je situacija u opštini Sokobanja krajnje oèajna.
 
Lažne dojave zlonamernih
Uèenici Osnovne škole „Mitropolit Mihailo“ kasnili su jutros (22.maj 2007.) na ekskurziju zbog anonimne dojave da je jedan od autobusa u kvaru. Na tehnièkom pregledu ustanovljeno je da je autobus ispravan nakon èega su uèenici u osam sati krenuli za Kruševac.  Prema reèima Direktorke Osnovne škole „Mitropolit Mihailo“  Jelene Milenoviæ radi se o zlonamernoj radnji kako bi se diskreditovala konkurencija. Potparolka policijske stanice Danijela Milovanoviæ iz Sokobanje potvrdila je lažnu prijavu.
 
Sastanak direktora turistièkih organizacija u Sokobanji
Direktor turistièke organizacije Srbije Miodrag Popoviæ zakazao je sastanak svih direktora turistièkih organizacija u sokobanjskom hotelu Zdravljak za 21. V. 2007. Na sastanku je bilo reci o predstojecoj turistickoj sezoni, turistièkim manifestacijama i seoskom turizmu. Povod održavanja sastanka u Sokobanji je jubilarna 170ta godišnjica sokobanjskog bavljenja turizmom i zdravstvom. Pored predstojece turisticke sezone, seoskog turizma i turistickih manifestacija na sastanku je bilo reci i o problemima sa kojima se turistièke organizacije gradova i opština susreæu.
 
Lideri sutrašnjice za održivi razvoj i životnu sredinu
Obeležavajuæi 22. maj - Meðunarodni dan biodiverziteta, „Ambasadori životne sredine“ i predstavnici Ambasade Holandije u Srbiji, u okviru projekta „Lideri sutrašnjice za održivi razvoj i životnu sredinu“, dodeliæe priznanja liderkama i liderima, kao i opštinama buduænosti za održivi razvoj i životnu sredinu. Opštini Sokobanja dodeljeno je priznanje a ceremonije æe se održati 22. maja u Beogradu.
 
Smanjenje siromaštva u Sokobanji
Komisija Vlade Republike Srbije za izbor lokalnih implementacionih partnera (LIP) u okviru programa Lokalne inicijative izabrala je deset projekata koji æe biti realizovani u narednih 15 meseci. Na ovom konkursu Nevladina organizacija OLI (Orgnaizacija za lokalnu inicijativu) kojom rukovodi Ivanoviæ Ljiljana potražila je i dobila 19 969 €. Proces primene Strategije za smanjenje siromaštva ima za cilj integraciju mera definisanih u SSS u redovan sistem planiranja, budžetiranja i primene od strane Vlade i kao i sprovoðenje SSS na lokalnom nivou.
 
Poèele radnièke sportske igre
Tokom druge polovine maja meseca u Hotelsko Turistièkom preduzeæu "Lepterija" doæi æe prve grupe gradnika na radièko-sportskim igrama. Inaèe svake godine veliki broj radinka iz cele Srbije Sokobanju tradicionalno poseæuje i boravi u ovom hotelskom preduzeæu. Prvi radnici koji æe posetiti Sokobanju su iz Elektroprivrede Srbije, a nakon njih hotel Zdravljak posetiæe uèesnici seminara "Ekološka istina" koji æe se održati u periodu od 27. do 29. maja.
 
Završeno renoviranje Doma zdravlja u Sokobanji
Renovirani deo sokobanjskog Doma zdravlja zvanièno je krenuo sa radom. Po nezvaniènim podavima oko 450.000 eura je uloženo sredstvima iz NIP-a. Direktor Slaviša Antonijeviæ smatra da su radovi kvalitetno odraženi i da je u planu nabavka kancelarijske opreme i još nekih medicinskih aparata. Nova je i moguænost da se pregled kod lekara zakaže telefonom.
 
Prva harmonika - Sokobanja
Sokobanja je poznata po festivalu "Prva harmonika - Sokobanja ". To je tradicionalno takmièenje harmonikaša u više kategorija: pionira, juniora, seniora i dueta. Menjali su se organizatori festivala i propozicije, ali je takmièenje uvek privlacilo brojne ljubitelje ovog instrumenta. Skoro svi pobednici i nosioci laskave titule "Prva harmonika Jugoslavije" kasnije su dobro napredovali i postali vrhunski majstori. Ove godine takmièenje je podeljeno u tri faze.
 
Radovi na ulepšavanju Sokobanje
Kao i obièno, pred poèetak turistièke sezone, u Sokobanji kreæu graðevinski radovi. U samom centru grada, prekoputa Robne kuæe izvode se radovi na rekonstrukciji trotoara i iviènjaka. Ulica Kneza Miloša napokon je završena i u sklopu sa mermernim šetalištem i zanatskim centrom sada èini skladnu celinu. Druga lokacija - Deèiji park “Sokoliæi” rekonstruisan je uz pomoæ donacije i sredstava izdvojenih iz Nacionalnog investicionog plana Republike Srbije.
 
Žurka@Lovaèki_dom_4.maj
 Party Obaveštavamo vas o predstojeæoj žurci u Sokobanji. Party je planiran 4 maja 2007.g. kod Lovaèkog Doma (iznad letnje pozornice). Doðite i ponesite svaki svoj atom pozitivne energije, pozivaju Vas Živeli Komaradi i drug GRUNF.  Pretprošlog petka na istom mestu puno pozitivnih ljudi na jednom mestu i sa dosta dobre energije u vazduhu, rezultiralo je zaista dobrim i pozitivnim provodom.

Pogledajte par fotografija sa te veèeri...

 
Paraglajding let iznad "sokolovih gnezda"

logo

Od ove turistièke sezone u Sokobanji se gostima i posetiocima pruža moguænost da lete paraglajderom. Start je na planini Ozren koja se uzdiže južno iznad Sokobanje, a alternativa su obronci planine Rtanj prema severu. Za nov turistièki sadržaj u ovoj poznatoj banji pobrinula se Poslovno turistièka agencija”ime agencije”u saradnji sa paraglajding klubovima jugoistoène Srbije. 2. maja paraglajderisti iz Boljevca, Aleksinca i Niša izvršili su uspešan prelet iznad Sokobanje koji smo okom kamere zabeležili.

 
Odlièna proslava 1.maja u Sokobanji
Oko 20.000 domaæih i stranih turista posetilo je Sokobanju ovih dana i uživalo u prelepom ambijentu i brojnim sportskim i kulturnim dešavanjima koji su pratili prvomajski praznik. Uranika je bilo na svim izletištima: Lepteriji, Sokogradu, Ozrenu, Grudnom, Kalinovici, Oènom, Vrmdžanskom, Bovanskom jezeru, Seselaèkoj peæini, izvoru Moravice itd. Za sve goste Sokobanje u 20 èasova uveèe, na trgu ispred „Miloševog konaka“ organizovan je koncert popularne domaæe grupe „Flamingosa“. Ugostitelji i turistièki radnici imali su pune ruke posla, a utisci gostiju sa kojima smo razgovarali apsolutno su pozitivni.
 
"Flamingosi" 1.maja u Sokobanji
Ovih dana Sokobanjèane je obradovala vest da æe popularna grupa ”Flamingosi” posetiti ovu banju i pritom održati koncert. Koncert je planiran za 1.maj i održaæe se na gradskom trgu sa poèetkom u 20 èasova i biæe besplatan za sve posetioce. Inaèe, ovaj koncert je samo jedan mnogih koji æe ove godine obeležiti 170. godina organizovanog turizma Sokobanje. Vlasnici ugostiteljskih radnji, stanodavci i hoteli spremili su interesantne programe za goste koje oèekuju u velikom broju. 
 
Završen 29. Meðunarodni sajam turizma 2007
29. Meðunarodni sajam turizma 2007. održan je od 26. do 29. aprila na Beogradskom sajmu. Na ovogodišnjem sajmu zabeležen je dvostruko veæi broj posetilaca nego prošle godine. Ovo je bila prilika da posetioci sajma turizma na jednom mestu vide celokupnu ponudu srpskog turizma, ali i sokobanjsku turistièku ponudu koja je nastupila jedinstveno na zajednièkom štandu OTKSa. Vlasnici turistièkih agencija zadovljni su položajem i velièinom štanda, dok drugi smatraju da je štand mogao biti i bolje opremljen. Na Sajmu dodeljene su i nagrade Tristièki cvet u 14 kategorija za 2006. godinu koje dodeljuje Turistièka organizacija Srbije.
 
Predstavljanje portala Sokobanje na lokalnoj SokoTV
Na lokalnoj SokoTV 30. aprila 2007. u okviru informativne emisije "TV Graf" predstavljen je Turistièki portal Sokobanje. Autor prezentacije iskoristio je priliku da naglasi da iza ovog projekta finansijski niti moralno ne stoji ni Opština Sokobanja niti Organizacija za turizam sport i kulturu. Iako autor od zvaniènih institucija niti nadležnih pomoæ nije tražio, samostalno je nastupio u Privrednoj komori Srbije gde je dobio pohvalu Društva za informatiku Srbije i publicitet u medijima. O ovom uspehu napravljen je èlanak koji možete pogledati.
 
<< Početak < Prethodna 41 42 43 Sledeca > Kraj >>

Rezultati 1201 - 1230 of 1278

Reklame


Milevkini Dvori Mužinac
Apartmani Relax
Apartmani Erdeljanov
Apartmani Markovic
Vila Èair

Virtuelni vodiè

Virtuelni vodiè kroz Sokobanju

Èitalac reporter

Citalac - reporter

PrijavljivanjeZaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Kontakt

Info centar Soko Banja 018-833-988 info@soko-banja.org

Smeštaj

Prethodne i ove godine privatni smestaj sokobanja 2017 je postao popularan zbog vaucer Sokobanja sobe moguænost. Mnogi stanodavci ponudili su ovu moguænost gostima. Cene smestaja u sokobanji 2017 iste su kao i lane. Izdavanje stanova u Sokobanji kao i izdavanje sobe Sokobanja kao i sobe sa kupatilom u Sokobanji sada se nude preko vauèera. Soko banja smestaj sada se nudi na nekoliko naèina u nekoliko kategorija: