Skip to content

Sokobanja arrow INFORMACIJE O SOKOBANJI arrow TURIZAM arrow lov i ribolov
Lovni i ribolovni turizam
Sokobanja - Oblici turizma

Lovni turizam je jedan od najprofitabilniji vidova turizma. Polaznu osnovu èine stanišni uslovi za egzistenciju brojno lovno interesantnih vrsta životinja, raspoloživi lovni fond, kao i moguænost unapreðenja. Meðutim da bi se ostvario viši nivo kvaliteta usluga i znatno veæa profitabilnost lovnog turizma neophodno je preduzeti niz organizacionih i tehnièkih mera i aktivnosti kao što su: poboljšanje vrsta i poveæanje broja lovne divljaèi, permanentno podmlaðivanje pojedinih vrsta radi održanja razvojne osnove, zimska prehrana, zaštita i unapreðenje stanišno-èuvarske službe i dr.  

U skladu sa propisanim zakonima i prema lovaèkom kalendaru za divljaè u režimu zaštite, odnosno cenovniku koji je doneo UO Lovaèkog saveza Srbije, možete se na ovim terenima okušati u lovu na: zeca, poljsku jarebicu, divlju gusku, šumsku šljuku, fazana, divlju patku, lisku, goluba grivaša, prepelicu, griicu, gugutku, potom srndaæa i srne, divlje svinje.
 
Ne manje atraktivan je i lov na divljaè van režima zaštite: vuka, divlju maèku, rakunopsa i lisice.                                       Temeljnu vrednost u razvoju ribolovnog turizma èini Bovansko jezero sa bogatim i raznolikim fondom ribe. Mada su zaèeci ovog vida turizma veæ vidljivi, on nije adekvatno organizovan i integrisan u celovitu turistièku ponudu Sokobanje. S tim u vezi, neophodno je preduzeti odgovarajuæe organizacione i zaštitne mere kako bi se obezbedio kontinuiteti kvalitet ribljeg fonda, a ribolovni turizam podigao na znatno viši i profitabilniji nivo: permanentno podmlaðivanje fonda odgovarajuæim i kvalitetnim vrstama ribe, ureðenje ribolovnih punktova na obali, zaštita kvaliteta jezerske vode, organizacija èuvarske službe, bolja propaganda i dr. Inaèe, ponudu ovog vida turizma treba koncepcijski tako postaviti da ona privlaèi odgovarajuæe segmente tražnje, te da bude dostupna banjskim gostima kao dodatni sadržaj njihovog boravka u ovom prostoru.

Ribolovci iz Sokobanje pozivaju svoje kolege da na Bovanskom jezeru i reci Moravici ostvare ulove o kojima su sanjali: Somovi od 60kg, šarani od 15kg, amuri od 20kg, smuðevi od 10kg, mnoštvo bele ribe - babuške, deverike i bodorke, grgeèi koji obožavaju "varalice".
 
U gornjem toku Moravice - potoèna pastrmka'.
 
Mi štitimo naše mrestilište od 01.03. do 01.07. veæ 10 godina. Pecanje iz èamca nije dozvoljeno. Molimo vas da se ponašate u skladu sa propisima - riboèuvarska služba radi odlièno.

NIGDE U SRBIJI NE MOŽETE DA PECATE NOÆU, NA BOVANSKOM JEZERU - MOŽETE!