Skip to content

Sokobanja arrow INFORMACIJE O SOKOBANJI arrow TURIZAM arrow seoski turizam
Seoski turizam

Temeljnu osnovu ovog vida turizma èine zdravstveno-rekreativne, pejzažno-estetske, ekološke i ambijentalne vrednosti ruralnih prostora, kao i ostaci etno-kulture i arhaiènog naèina privreðivanja. Meðutim, sa izuzetkom sela Jošanica koje je zahvaljujuæi termo-mineralnim vodama i peloidu, dostiglo zavidan nivo razvijenosti (celokupan smeštaj, ugostiteljske, trgovinske i druge usluge). Ukljuèivanje ostalih sela predstavlja potencijalnu turistièku vrednost. Njihovo ukljuèivanje u turistièku ponudu šireg prostora Sokobanje može se oèekivati tek nakon dosezanja znatno višeg nivoa razvijenosti same Banje, kao i izgradnje kvalitetnijih saobraæajnica i drugih važnijih infrastrukturnih objekata. Sela Dugo Polje, Jošanica, Milušinac, Mužinac i Trubarevac svrstana su u grupu razvojno prioritetnih seoskih naselja.