Skip to content

Sokobanja arrow KUPALIŠTA I IZLETIŠTA arrow seoska izletišta arrow Vrelo, izvor
Izvor reke Moravice - Vrelo

Selo Vrelo
Selo Vrelo


Selo Vrelo
u podnožju planine Device u èijem podnožju se nalazi izvor reke Moravice - Vrelo udaljeno je oko 14 km od Sokobanje u pravcu istoka odnosno prema Knjaževcu. Postoje dva puta kojim se može doæi do centra sela u kojem se nalazi crhva - hram Sv. Ilije (zadužbina knjeginje Perside) koji je ujedno i najstariji crkveni objekat u opštini Sokobanja i zgrada isturenog odeljenja Osnovne škole "Mitropolit Mihailo" iz Sokobanje za ðake od prvog do osmog razreda. Preko puta crkve i škole nalazi se ambulanta i put koji vodi ka izvoru Moravice - Vrelu.

Crkva sv.Ilije Crkva Sv. Ilije Crkva Sv. Ilije Spomenici u dvorištu škole
Crkva Sv. Ilije

Izletnici ne bi trebalo da propuste ovaj udaljen izvor reke Moravice u selu Vrelo. Sam izvor odnosno vrelo je izuzetan prirodni fenomen, jer reka nastaje od više izvora koji se ne mogu lako uoèiti. Mesto je uredjeno tako da može da prihvati veæu grupu turista. Pokraj izvora nalazi se kameni roštilj i ureðeni stolovi namenjeni posetiocima.  Voda je na izvorištu èista i hladna, a govorilo se da su nekada su rakovi iz ove reke završavali na trpezama Pariza, Monte Karla, Londona... U jednom periodu bili su išèezli, a sada se ponovu pojavljuju u Moravici, u koju se ulivaju sve banjske vode na njenom putu ka Bovanskom jezeru.

VreloVreloVreloVrelo
Izvor Moravice - Vrelo Istoci


U periodu posle otapanja snega iznad glavnog izvorišta aktiviraju se i sekundarni izvori iz kojih voda prosto kulja. U letnjem perodu ti sekundarni izvori presuše i upravo preko njih put vodi ka Vrelskoj peæini. Ona se nalazi u neposrednoj blizini, na 300m izvorišta. Putokaz i staza æe vas nepogrešivo navesti na šumu u kojoj se nalazi otvor ove peæine iz koje izlazi hladan vazduh. Meðutim prilaz nespretnim osobama može predstavljati problem i potencijalnu opasnost jer sama peæina nije obezbeðena niti se preporuèuje turistima da u nju ulaze.
Vrelska peæina - jamaVrelska peæina - jamaVrelska peæina - jamaVrelska peæina - jama
Vrelska peæina - jama


Mi (urednici sajta) naravno morali smo da istražimo i prvi zakljuèak do kojeg smo došli je da ova prirodna tvorevina zapravo nije peæina veæ jama sa dva otvora - jedan primarni preko kojeg smo ušli i drugi na tavanici iz kojeg se svetlo probija unutar jame. Na podu ove jame nalazi se odronuto kamenje na kojem obitavaju daždevnjaci. 


Vrelo je veoma lepo i odlièno za odmor i uživanje. U neposrednoj blizini izvora reke Moravice odnosno Vrela nalazi se ribnjak sa pastrmkama, gde u svako vreme možete da kupite svežu pastrmku. Vlasnik ribnjaka je Gika održava ovaj ribnjak duži niz godina sa krajnjom predanošæu i posveæenošæu poslu što se da primetiti dobroj organizaciji i podeli bazena u kojima možete videti mlað, mladu i stariju zlatnu i kalifornijsku pastrmku.

RibnjakRibnjakRibnjakRibnjak
Ribnjak sa pastrmkama

 

Fotoalbum sela Vrela možete pogledati ovde