Skip to content

Sokobanja arrow INFORMACIJE O SOKOBANJI arrow VODIC
Geografski položaj Sokobanje
Sokobanjska kotlina je mala oblast u centralnom delu istoène Srbije, jasno ogranièena sa svih strana planinama, do 1600 metara nadmodske visine. Ona leži izmeðu planine Rtnja na severu, Ozrena, Leskovika i Device na jugu i izmedju moravske doline na zapadu i timoèke na istoku. Ovako ogranièena Sokobanjska kotlina zahvata površinu od 515,5 km2 i izdužena je u pravcu istok zapad. Sokobanjska kotlina predstavlja izolovanu geografsku celinu, ali ne sasvim, zbog nekih morfoloških elemenata. Preko bovanske na zapadu i skrobnièke klisure na istoku, sokobanjska kotlina spaja moravski na jednoj (preko bovanske klisure) i timoèki sliv (knjaževaèkom klisurom) na drugoj strani. Pored ovog, sokobanjska kotlina je na severu, preko visokih presedlina Lukavice i Rasinackog sedla, vezana sa oblašæu Crne reke, a na jugu preko Ozrena za golaèka sela i moravsku dolinu. Ovo je stari put kojim su bili povezani Cma reka i Niš.


Sokobanjska kotlina
Sokobanjska kotlina


Opština Sokobanja sa selima

Opština Sokobanja sa selimaSokobanja
se nalazi 43º 38’ 29” severne geografske širine i 21º 52’ 37” istoène geografske dužine. Najveæim svojim delom, Sokobanja se oslanja na planinu Ozren. Proseèna nadmorska visina banje je 400m, sto je veoma pogodno za klimatski oporavak. Prostrane šume koje se spuštaju do obale Moravice zaklanjaju Sokobanju od jakih vetrova. Sa Ozrena dolazi svež vazduh, pa su leta prijatna i topla, nisu žarka, a zime su blage, sa malo snega i umereno hladne. Ozren je sastavni deo Sokobanje, što pogoduje dobrom oporavku i odmoru. GPS KORDINATE SOKOBANJE:


  • Srpski metrièki sistem: 43° 38’ 37" SGŠ  ,  21° 52’ 23" IGD
  • Degrees, minutes, seconds: 43° 38' 37.26" N , 21° 52' 23.10" E
  • Degrees, decimal minutes: Latitude: 43° 38.621' N  ,  Longitude: 21° 52.385' E
  • Universal transverse mercator: Latitude 43.643683°Longitude: 21.873083°
  • Decimal degrees: Latitude: 43.644199°Longitude: 21.872524°


Ukoliko nemate Google Earth instaliran na raèunaru, sokobanjsku kotlinu iz browsera možete pogledati ovde.
Ukoliko želite da Sokobanju pogledate preko maps.google.com kliknite na ovaj link .
Ukoliko želite da Sokobanju pogledate preko geocaching.com kliknite na ovaj link .