Skip to content

Banje, turistièki potencijal Srbije
Na Meðunarodnom sajmu turizma, u organizaciji Udruženja banjskih i klimatskih mesta Srbije, predstavlja se preko 50 izlagaèa iz više od 30 banja i drugih turistièkih destinacija. Promovišu se klasièni tretmani leèenja, ali i savremeni "wellness" programi, sportski i turistièki sadržaji, koji su atraktivni i za mlade ljude.


Udruženje i njegove èlanice – Vrnjaèka banja, Sokobanja, Niška banja i Banja Kanjiža – danas su u Kongresnom centru "Master" upoznale javnost sa svojim novinama i cenama usluga za predstojeæi period.

Najposeæenija srpska banja – Vrnajèka Banja predstavila je novi "akva centar" u Hotelu "Merkur" i cene smeštaja koje su u rasponu od 850 dinara koliko košta pansion u dvokrevetnoj sobi u Hotelu "Sloboda", do 3.780 dinara u luksuznom Hotelu "Aleksandar".

Banja Kanjiža, pored specijalizovanih programa prevencije, leèenja i rehabilitacije u ponudu je uvrstila porodiène i vikend aranžmane, kao i "wellness" i "anticelulut" programe. Za boravak u toj banji na severu Vojvodine potrebno je izdvojiti od 1.600 do 2.200 dinara.

U Banji Junakoviæ, kod Apatina, cena smeštaja je od 1.030 do 1.380 dinara. Sliène cene su i u Mataruškoj i Bukovièkoj banji, dok su nešto više u banjama Rusanda, Ribarska, Prolom, Lukovskoj i Sijerinskoj banji u kojima je polupansion oko 1.800 dinara.

Prema reèima Ljubice Ivkoviæ, struènog saradnika u Udruženju banjskih i klimatskih mesta,  banje u Srbiji ove godine beleže znaèajan porast gostiju iz zemlje, ali i inostranstva. Prema zvaniènim podacima, banjska i klimatska mesta u ukupnom broju turista uèestvuju sa 45 odsto, a rast njihovog broja beleži se na svim destinacijama. Država je obezbedila uslove za privatizaciju sedam domaæih banja, a do kraja sledeæe godine, prema reèima Ljubice Ivkoviæ, u tom sektoru se oèekuje veliko poboljšanje.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy