Skip to content

Prvi kongres srpskih geografa
PRVI KONGRES SRPSKIH GEOGRAFA
Srpsko geografsko društvo


PROGRAM
Sokobanja
19-22. oktobar 2006.Sveèana veèera

Petak, 20. oktobar, 20:30 èasova u restoranu hotela „Sunce“.
Usmeno izlaganje radova
Plenarna predavanja do 15 minuta
Usmena izlaganja u sekcijama do 8 minuta
Radovi koji ne budu izloženi na Kongresu neæe se štampati u Zborniku radova Kongresa.

Poster izlaganje
Svi uèesnici Kongresa mogu se odluèiti i za poster izlaganje rezultata. Prostor predviðen za
poster izlaganje je na prvoj galeriji glavnog hola u hotelu „Sunce“. Prijava za poster sekciju obaviæe se kod organizatora  
najkasnije do 1. oktobra 2006.

Zvanièni jezici
{jgxtimg src:=[images/stories/kultura/SKUP%201.jpg] width:=[150] style:=[float:right;margin:6px;]}
Zvanièni jezici Kongresa su srpski, engleski i ostali jezici Balkanskih zemalja. Za vreme
ceremonije otvaranja i zatvaranja Kongresa biæe obezbeðeni zvanièni prevodioci.

Komercijalne izložbe
Tokom trajanja nauènog programa Kongresa, od 19. do 21. oktobra, od 08 do 20 èasova u holu
ispred sale za ruèavanje u hotelu „Sunce“ biæe organizovana komercijalna izložba vodeæih
izdavaèkih kuæa.

Ekskurzija i izleti
U toku kongresnih dana u holu hotela „Sunce“ u periodu od 08 do 10 èasova lokalni vodièi æe biti na raspolaganju uèesnicima  
Kongresa. U subotu u poslepodnevnim èasovima biæe organizovan izlet po neposrednoj okolini Sokobanje.
Cena izleta je je 300 dinara po osobi. U nedelju je planirano struèno putovanje po Istoènoj Srbiji i Ðerdapu.
Cena ekskurzije je 1500 dinara (prevoz luksuznim autobusom i ruèak).
Za realizaciju izleta i ekskurzije potrebano je minimalno 30 zainteresovanih uèesnika.

DRUŠTVENI PROGRAM
Èetvrtak, 19. oktobar u 15:00     - Koktel dobrodošlice
Èetvrtak, 19. oktobar u 21:00     - Etno veèera
Petak, 20. oktobar u 20:30     - Sveèana veèera
Subota, 21. oktobar u 15:00     - Izlet
Nedelja, 22. oktobar u 8:00     - Struèna ekskurzija
 
SVEÈANOST POVODOM OTVARANJA KONGRESA
Zvanièno otvaranje kongresa održaæe se u èetvrtak, 19. oktobra 2006. godine u 14 èasova u Sokobanji u sveèanoj sali hotela  
„Moravica“.

Pozdravne reèi:
Miliša Diniæ Predsednik opštine Sokobanja
Prof. dr Srboljub Stamenkoviæ
Predsednik Nauènog odbora dr Marina Todoroviæ
Predsednik Srpskog geografskog društva
Prof. Adalberto Vallega predsednik Meðunarodne geografske unije

 

PLENARNA SEDNICA (Vreme, Izlagaè, Institucija, Tema)

Èetvrtak, 19. 10. 2006.

15:30 Prof. dr Stevan Stankoviæ Geografski fakultet, Beograd Cvijiæeve osnove naše geografije
15:45 Prof. Adalberto Vallega, President, International Geographical Union The changing geographical approach in the search of post-structuralist views
16:00 Prof. dr Mirko Grèiæ, Geografski fakultet, Beograd, Nauèna aktuelnost i praktiène funkcije geografije u Srbiji
16:15 Prof. dr Živadin Jovièiæ, Profesor u penziji, Cvijiæeva antropogeografska misao- idejna osnova savremene geogrfije
16:30 Prof. dr Predrag Manojloviæ, Geografski fakultet, Beograd, Savremeni pravci razvoja fizièke geografije u Srbiji
16:45 Prof. dr Ljiljana Gavriloviæ, Geografski fakultet, Beograd, Prirodne nepogode kao faktor ugrožavanja životne  
sredine
17:00 Pauza
17:15 Prof. dr Milutin Lješeviæ Geografski fakultet, Beograd, Ekološke paradigme moderne geografije
17:30 Prof. dr Dragutin Tošiæ, Marija Neveniæ, Geografski fakultet, Beograde, Regionalna geografija izmeðu paradigme  
hrologizma i paradigme organizacije geoprostora
17:45 Prof. dr Srboljub Stamenkoviæ Geografski fakultet, Beograd Prouèavanje prostorne organizacije naselja Srbije i evropske  
preporuke
18:00 Prof. dr Dejan Ðorðeviæ, mr Tijana Daboviæ Geografski fakultet, Beograd Logike i performanse prostornog planiranja
18:15 PhD Dimov Neno Sofia University “st. Kliment Ohridski” Geography and theory: cartography in natural-social synthesis
18:30 Dr. Mirèeta Vemiæ, Geografski institut „Jovan Cvijiæ“ SANU, Beograd Kartovizija u savremenoj teoriji kartografije
18:45 Prof. dr Snežana Štetiæ, PMF-Departman za geografiju turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, Savremene tendencije u razvoju turizma u Srbiji

Petak, 20. 10. 2006.

9:00 Prof. Jan Janoš, Faculty of Geography, University of Bucharest, Romania Romanian experience in the defining regional  
development police
9:15 Prof. Horst Forster Geografical Institute of the Eberhard Karls University of Tubingen, Germany     Proširenje EU i  
regionalni razvoj - primeri iz centralne i jugoistoène Evrope
9:30 Dr Jordan Peter Austrian Institute of East and Southeast European Studies, Austria Decentralisation and administrative  
regionalisation processes in Southeast Europe
9:45 Prof. dr Rajko Gnjato Prirodno-matematièki fakultet, Banja Luka, Neki aspekti geopolitièkih problema država nastalih  
na geoprostoru bivše Jugoslavije
10:00 Prof. dr Milovan Radovanoviæ Profesor u penziji Kosovo i Metohija

Program izlaganja radova po sekcijama uèesnici Kongresa dobiæe prilikom registracije.
PRELIMINARNI PROGRAM PO DANIMA

Èetvrtak, 19.10.2006.

06:30                Polazak autobusa iz Beograda
10:00-12:00     Dolazak autobusa u Sokobanju i smeštaj gostiju
12:30-13:30     Ruèak (hoteli „Sunce“ i „Moravica“)
14:00-15:00     Sveèano otvaranje Kongresa („Moravica“)
15:00-15:30     Koktel dobrodošlice („Moravica“)
15:30-17:00     Plenarni rad („Moravica“)
17:00-17:15     Kafe pauza („Moravica“)
17:15-19:30     Plenarni rad („Moravica“)
20:00               Sastanak Upravnog odbora Asocijacije balkanskih geografa
21:00               Etno veèera („Sunce“)

Petak, 20.10.2006.

08:00-09:00     Doruèak („Sunce“ i „Moravica“)
09:00-10:30     Plenarni rad („Moravica“)
10:30-11:00     Kafe pauza („Moravica“)
11:00-12:30     Rad po sekcijama („Sunce“ i „Moravica“)
13:00-14:00     Ruèak („Sunce“ i „Moravica“)
14:30-16:45     Rad po sekcijama („Sunce“ i „Moravica“)
16:45-17:00     Kafe pauza („Sunce“ i „Moravica“)
17:00-19:30     Rad po sekcijama („Sunce“ i „Moravica“)
20:30               Sveèana veèera („Sunce“)

Subota, 21.10.2006.

08:00-09:00     Doruèak („Sunce“ i „Moravica“)
09:00-12:00     Završna plenarna sednica („Moravica“)
12:30-13:30     Ruèak („Sunce“ i „Moravica“)
14:00-19:00     Ekskurzija , u organizaciji lokalne turistièke organizacije
20:00                Veèera („Sunce“ i „Moravica“)

Nedelja, 22.10.2006.

09:00         Ekskurzija po Istoènoj Srbiji (u organizaciji SGD)
20:00         Povratak u Beograd

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy