Skip to content

SOKOBANJA, SOKO BANJA

Google+
Sokobanja
Flora i fauna Ĺ tampaj

Pošto se Soko Banja nalazi u podnožju kraških predela istočne Srbije, vegetacija ovog regiona je floristički vrlo raznovrsna, ali je prostorno relativno malo zastupljena.Najvećim delom su ovi predeli obešumljeni ili su šume potpuno devastirane.Tako se prirodni šumski kompleksi, vezani za odredjen tip zemljišta, javljaju samo na ograničenim, teško pristupačnim planinskim prostorima.U južnim predelima oblasti, u podnožju planina, najpre je zastupljen mediteranski florni element sa znatnim brojem vrsta pretežno niske vegetacije, kojima crvenica odgovara kao tip zemljišta.U istim oblastima javljaju se i južno-evropske vrste.idući u visinu i prema severu ove sastojine zamenjuje balkansko-ilirski florni element,a dalje se redjaju šume srednje-evropskog tipa, sa podzolom kao odgovarajućim zemljištem.

Vegetacioni pojasevi se, kao i klimatski i pedološki, smenjuju idući od podnožja ka vrhovima i imaju slodeći raspored:a) pojas belog graba pomešan sa cerom i sladunom;b) pojas belog graba sa javorom;c) pojas mečje leske;d) pojas bukove šume koja na zaklonjenijim padinama i osojnim strsnama prelazi u šumu kleke i smrče.Na istaknutijim vrhovima i strmim liticama Suve planine, Rtnja i Kučaja javljaju se još i crni bor i šume jele.U celini na kraškim terenima dominantnu ulogu imaju mešovite šume rasprostranjene na zaravnima i bilima.iznad šumskog kata javljaju se pašnjaci sa stepskom travom na prisojnim i arkto-alpskim florističkim elementima na osojnim stranama.U istočnoj Srbiji najbolje je očuvana prirodna vegetacija bukovih šuma.Najveći kompleksi sreću se na višim i nepristupačnijim krečnjačkim planinama.šume nižih katova u najvećoj meri su uništene stihijskom eksploatacijom,delimično paljenjem u nižim oblastima, tokom poslednjih 150 godina.

Vegetacija Soko Banje je značajan faktor koji utiče na klimu i na čoveka. šume se prostiru na oko 20 000 ha. Tu preovladava bukova, hrastova šuma, kao i četinari koji zauzimaju 1 300 ha.Sva brda koja se pružaju do same Banje, bogata su lipovom šumom, pa je u junu vazduh pun opojnog mirisa.Baš zbog ovog šumskog okruženja u Soko Banji nema naglih klimatskih promena koje čovak teško podnosi.Nekada su šume na ovom prostoru zauzimale znatno veće površine, ali su brojnim čovekovim aktivnostima znatno degradirane kako u pogledu prostornog obuhvata, tako i u izmeni strukture. Naročito su stradale kvalitetne šumske sastojine (hrastove, bukove i četinarske) posebno u dolinskom delu i po severnom i zapadnom planinskom obodu.

Izuzetnu florističku i zdravstvenu vrednost područja Soko Banje čini samoniklo lekovito bilje. Naime, ovaj prostor je od davnina poznat po brojnim korisnim vrstama lekovitih i drugih biljaka, koji u okviru svekolikog bogatstva i raznolikosti flore istočne Srbije zauzima jedno od najznačajnijih mesta.Najnovija istraživanja lekovitih i aromatičnih biljaka ovog kraja potvrdila su veliku raznolikost i bogatstvo odredjenih vrsta (naročito na Rtnju, Orenu i Devici), tako i njihov visok kvalitet u pogledu lekovitih sastojaka. Utvrdjeno je prisustvo oko 200 vrsta (medju kojima ima i endemskih) od kojih su najpoznatije rtanjski čaj, kantarion, majčina dušica, vranilovka, lipa, iva, hajdučica i dr

 
< Prethodno   Sledece >