Skip to content

Sokobanja
Golemi kamen
Sokobanja - Izletišta

2006-08-09

Svuda oko Sokobanje nalaze se staze za šetnju i rekreaciju. Neke od njih su pored reke, neke vode kroz šumarke, a ova, na koju æe mo Vas danas uputiti vodi ka vrhu brda. Da bi ste stigli na vrh brda, najpre krenite asfaltnim putem ka Lepteriji. Kod strelišta, na pola puta do Lepterije, put nastavite šumskom stazom uzbrdo. Staza je lepo ureðena, usput su klupe na kojima možete predahnuti, a putokazi su usputno rasporeðeni tako da se neæete nikuda izgubiti. Do vrha brda od strelišta trebaæe vam 30,40 minuta, u zavisnosti od kondicije.

 

Na brdu, kod narandžastoj putokaza, skrenuæete levo, u pravcu Sokograda. Uskoro æe te se naæi na prelepom vidikovcu odakle se Sokobanja, Lepterija, Popovica, Prevalac, Sokograd i Rtanj vide, „kao na dlanu“. 


Ovo mesto definitivno ima najbolji pogled na grad i iviènu epigeniju koju formira reka Moravica. Na ovoj širokoj panoramskoj fotografiji koju smo vam postavili ovde, možete videti kako se reka Moravica „odluèila“ da probije èvste, kraške slojeve oboda planine Ozren naspram mekših, sedimentnih slojeva na Prevalcu. Ova pojava je izvesna anomalija u geološkom prostoru koja se naziva epigenijom. Ova, „sokogradska“, iviènog tipa, jedna je od tri, koliko ih ima u Srbiji.

Dalje, put možete nastaviti ka Sokogradu. Do Sokograda biæe vam potrebno još 30, 40 minuta samo ovaj put lakše pošto æe te iæi nizrdo. Tokom puta možete se odluèiti i da zaobiðete Sokograd. Onda æe te se naæi na još neuobièajnom mesto. Dole, istoèno od njegovog ulaza. šta æe te tamo raditi i kojim æe te se putem vratiti to je na vama, a mi da vam predložimo šta da ponesete za ovaj izlet:

  • patike, obavezno
  • vodu, sok, grickalice, sendvice, rostilj (opciono)
  • fotoaparat, stalak(opciono), baterije