Skip to content

Vaspita? u XXI veku
Visoka škola za vaspita?e strukovnih studija u Aleksincu
Konferencija „Vaspita? u XXI veku“
30. i 31. mart 2018.
Hotel „Moravica“, Sokobanja


Pozivamo Vas da se uklju?ite u rad Konferencije „Vaspita? u XXI veku“ pod nazivom „Doprinos predškolstva ostvarivanju ciljeva obrazovanja i vaspitanja“. Cilj Konferencije je da, kroz predstavljanje novih nau?nih saznanja i primera pozitivne predškolske pedagoške prakse, unapredi nivo kompetencija vaspita?a za vaspitno-obrazovni rad usmeren na razvoj dece predškolskog uzrasta u skladu sa propisanim ciljevima obrazovanja i vaspitanja (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 2017). Konferencija poziva nau?nu i stru?nu javnost da kroz interdiscilinarni i multidisciplinarni pristup razmatra problem i ponudi rešenja za unapre?ivanje vaspitno-obrazovnog rada sa decom predškolskog uzrasta.

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy