Skip to content

SIMTERM 2017 - Izveštaj sa održanog skupa

Mašinski fakultet u Nišu u saradnji sa Društvom termi?ara Srbije, a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Ministarstva energetike i rudarstva RS i Grada Niša, organizovao je 18. Simpozijum termi?ara Srbije pod nazivom SIMTERM 2017. Simpozijum je održan u periodu od 17 - 20. oktobra 2017. godine, u hotelu ''Moravica'' u Sokobanji, Srbija.


Sve?ano otvaranje održano je 17.10.2017. godine sa po?etkom u 17h. Na otvaranju su govorili: 
 
dr Milan  Radovanovi?, predsednik Društva termi?ara Srbije dr Mirjana Lakovi?, predsednik Organizacionog odbora SIMTERM 2017 dr Nenad Pavlovi?, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu dr Vlastimir Nikoli?, prorektor Univerziteta u Nišu

Isidor Krsti?, predsednik Opštine Sokobanja
dr Martin Bogner, Savez mašinskih inženjera i tehni?ara Srbije
dr Nebojša Ran?elovi?, pomo?nik gradona?elnika Grada Niša za oblast visokog obrazovanja i saradnje sa akademskom zajednicom

Skup je zvani?no otvorio dr Miloš Banjac, pomo?nik Ministra rudarstva i energetike. 
Nakon otvaranja, Društvo termi?ara Srbije Mašinski fakultet u Nišu su se oprostili od velikana srpske nauke i struke iz oblasti nauke o toploti, prof.dr.Dimitrija Voronjeca, posve?uju?i mu pored skromnog govora minut prise?anja na njegov život i rad.

Sve?anom otvaranju prisustvovalo je 86 zvanica i u?esnika, medju kojima predstavnici Mašinskih fakulteta skoro svih Univerziteta u zemlji i okruženju.
 
Prijavljeno je 120 nau?nih radova iz 11 tematskih oblasti, od toga 43 rada iz inostranstva. Od ovog broja radova, koji su ušli u zvani?ni program i Zbornik apstrakata, na Simpozijumu je izloženo 113 radova (70 usmeno izlaganje, 43 poster sesija). 
 
Pored ovih radova, dodatno je predstavljeno još 8 radova po pozivu, što ukupno ?ini 121 izložen rad.
Broj u?esnika sa radovima, kao autora i koautora je bio 184, i dodatno je u?eš?e u radu
Simpozijumu uzelo još 32 u?esnika bez radova. Iz inostranstva bilo je prisutno: iz Makedonije 12, iz Rumunije 4, iz Rusije 1, iz Slovenije 3, iz Hrvatske 1, Italije 1, Bosne i Hercegovine 6, Turske 4, Crne Gore 2, Bugarske 6.
 
U sredu, 18.10.2017., održan je panel posve?ena je sadašnjem stanju, problemima i budu?im koracima u proizvodnji toplotne energije u Srbiji. Moderator tribine bio je Milovan Le?i? -direktor
Poslovnog udruženja Toplane Srbije Milovan Le?i? -direktor Poslovnog udruženja Toplane Srbije. Predavanja su održali: Dušan Macura - rukovodilac sektora za proizvodnju i distribuciju toplotne energije JKP Novosadska toplana"; Bojan Sretenovi?, direktor Ovex inženjering; Branko Crn?evi? - Termonet doo, Predstavnik Kamstrup A/S – Danska;  Milan Stoši?-izvršni direktor za tehni?ke poslove

JKP “Toplana- Šabac” Šabac; Dejan Stojanovi?, ?lan Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije.
Prisustvovao je veliki broj predstavnika toplana u Srbiji.
 
Održan je po prvi put i Studentski dan: prijavljena je prezentacija 5 master radova, izloženo je 3, od toga jedan iz Makedonije. 
 
Simpozijum su pratila i kulturna i socijalna dešavanja, koja su dala poseban duh ?etvorodnevnom radu u Sokobanji.

 

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy