Skip to content

Sokobanja
Apartmani Bajiæ
Apartman Stanojevic, Sokobanja
Kaskade & Panonija - pansion i apartmani
Konaci Romanov
Vila Živkoviæ, Sokobanja
Vila Dinka, Soko Banja
Vila Natalija
Apartmani Banjica

Anketa

Novu godinu proslaviæu:
 

Statistika

Na sajtu su trenutno 8 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas322
mod_vvisit_counterJuce774
mod_vvisit_counterOve nedelje1096
mod_vvisit_counterOvog meseca16060
Auto trka na brdskim stazama - Sokobanja 2017

PRAVILNIK AUTO TRKE NA BRDSKIM STAZAMA
1 0 . – 1 1 . J u n 2 0 1 7
 
ŠAMPIONAT SRBIJE
K U P     S R B I J E (Fiæe)
 
A S K ” M A R K E R R a c i n g T e a m ”
S o k o B a n j a
Alekse Markišiæa bb tel: 063/233-320, 018/880-280 
Email: markersoko@mts.rs
 
 
brdska trka sokobanja 2017

 
I PROGRAM TAKMIÈENJA
 
SUBOTA 10.06.2017.


 • 07:00 – 10:15 - Tehnièki prijem i verifikacija, Soko Banja, Trg Osloboðenja - šetalište, prema sledeæem vremenskom rasporedu:
 • 07:00 – 08:15 - klasa I i II
 • 08:15 – 09:30 - klasa III, IV, V i VI
 • 09:30 – 10:15 - klasa VII, VIII, IX, X, KUP I i KUP II
 • 11:00  - Objavljivanje liste primljenih vozaÈa za Trening I 11:00 – 11:30 -  Vreme za podnošenje prigovora, Direktoru trke, u servisnom parkištu
 • 11:30  - Prva sednica Sportske komisije, Soko Banja, kancelarija Turistièkog saveza
 • 11:45 -  Objavljivanje startne liste za trening I, servisno parkište
 • 11:50  -  Sastanak sa vozaèima (brifing), u servisnom parkištu
 • 12:10  -  Polazak vozila u organizovanoj koloni na start
 • 12:30  -  Trening I, I vožnja

Po zavreštku I vožnje – Trening I, II vožnja Po završetku II vožnje treninga - Objavljivanje rezultata Treninga I, u predstartnom prostoru
0-30 minuta po objavljivanju nezvaniènih rezultata treninga - Vreme za podnošenje prigovora, Direktoru, Soko Banja u predstartnom prostoru
30 minuta po objavljivanju nezvaniènih rezultata Treninga I - Druga sednica Sportske komisije u restoranu „XL“, u neposrednoj blizini predstartnog prostora
Do 45 minuta po završetku Treninga I - Objavljivanje startne liste za TRKU I, u predstartnom prostoru
15:00     - START TRKE I – prva vožnja 16:00     - START TRKE I – druga vožnja
0-30 minuta po objavljivanju nezvaniènih rezeltata TRKE I - Vreme za podnošenje prigovora, direktoru trke, Soko Banja u zatvorenom parkištu
30 minuta po objavljivanju nezvaniènih rezultata TRKE I - Treæe sednica Sportske komisije u restoranu „XL“, u neposrednoj blizini predstartnog prostora
Do 45 minuta po završetku TRKE I - objavljivanje zvaniÈnih rezultata TRKE I, u servisnom parkištu, Soko Banja, Trg Osloboðenja - šetalište
 

NEDELJA 11.06.2017.


 • 08:00 - 09:00 - Vanredni tehnièki prijem i verifkacija - samo za vozaèe koji voze trku u nedelju, Soko Banja, Trg Osloboðenja - šetalište
 • 09:30   - Objavljivanje liste primljenih vozaÈa za Trening II, u servisnom parkištu
 • 09:30 - 10:00 - Vreme za podnošenje prigovora, Direktoru trke, Soko Banja u servisnom parkištu
 • 10:00   - Èetvrta sednica Sportske komisije, Soko Banja, kancelarija Turistièkog saveza
 • 10:30   - Objavljivanje startne liste za Trening II, Soko Banja u servisnom parkištu
 • 10:40     - Sastanak sa vozaÈima (brifing), u servisnom parkištu 11:00     - Polazak vozila u organizovanoj koloni na start
 • 11:30     - Trening II, I vožnja Po završetku I vožnje – Trening II, II vožnja Po završetku II vožnje Treninga II - Objavljivanje rezultata Treninga II, u predstartnom prostoru

0-30 minuta po objavljivanju nezvaniènih rezultata treninga - Vreme za podnošenje prigovora, Direktoru, Soko Banja u predstartnom prostoru
30 minuta po objavljivanju nezvaniènih rezultata Treninga II - Peta sednica Sportske komisije u restoranu „XL“, u neposrednoj blizini predstartnog prostora
Do 45 minuta po završetku Treninga I - Objavljivanje startne liste za TRKU II u predstartnom prostoru 14:00     - START TRKE II – prva vožnja 15:00     - START TRKE II – druga vožnja
0-30 minuta po objavljivanju nezvaniènih rezultata TRKE II- Vreme za podnošenje prigovora, Direktoru trke, Soko Banja u zatvorenom parkištu
30 minuta po objavljivanju nezvaniènih rezultata TRKE II - Šesta sednica Sportske komisije u restoranu „XL“, u neposrednoj blizini predstartnog prostora
Do 45 minuta po završetku TRKE II - objavljivanje zvaniÈnih rezultata TRKE II, u servisnom parkištu
17:00     PROGLAŠENjE POBEDNIKA TRKE I i II, Soko Banja, Trg Osloboðenja –  Amfiteatar ispred Turistièkog saveza
 

I I O r g a n i z a c i j a

Èlan 1.

1.1. Definicija: 

Sportski auto i karting savez Srbije kompletnu organizaciju auto trke „Nagrada Soko Banje 2017“ poverio je ASK ”MARKER Racing Team” iz Soko Banje. Trka se boduje za Šampionate i KUP Srbije u auto trkama na brdskim stazama koja je upisana u kalendar takmièenja Šampionata Srbije. Auto trka na brdskoj stazi se održava na stazi „SOKO BANJA“ 10. i 11. Juna 2017 godine u skladu sa Pravilnikom o auto i karting sportu SAKSS-a, Posebnim pravilnicima SAKSS-a, Dodatkom pravilnika za auto trke na brdskim stazama, odgovarajuæim Dodacima meðunarodnog pravilnika FIA, Tehnièkim pravilnikom FIA Dodatak „J“ i Tehnièkim pravilnikom SAKSS-a Aneks „A“ i ovim Posebnim pravilnikom takmièenja overenim od strane SAKSS-a. 

1.2. Organizacioni odbor: 

Predsednik: ......................... Milovanoviæ Vladimir, Podpredsednik SO Soko Banje
Èlan: .................................. Jakovljeviæ Miroslav, Predsednik Sportski savez Soko Banje
Èlan: .................................. Jakovljeviæ Slavoljub, Predsednik ASK MARKER racing team
Èlan: .................................. Vukoviæ Radivoje, Direktor takmièenja

1.3. Zvanièna lica na takmièenju: 
Direktor takmièenja: ........................... Vukoviæ Radivoje
Pomoænik direktora za bezbednost: ....... Mijatoviæ Andrija
Pomoænik direktora za suðenje: ............ Jovièiæ Milan
Sekretar trke: .................................... živkoviæ Miloš
Starter: ............................................. Jovièiæ Milan
Rukovodilac verifikacije: ...................... Stamenkoviæ Marina
Rukovodilac tehnièke komisije: ............. Todoroviæ Ljubiša
Šef servisnog i zatvorenog parkišta: ..... Petroviæ Dragoslav
Osoba za kontakt sa takmièarima: ........ Jakovljeviæ Slavoljub
Osoba za odnos sa medijima: ............... živkoviæ Miloš
Glavni lekar: ...................................... biæe odreðen biltenom
Merenje vremena: .............................. SAKSS timing 

1.4. Sportska komisija takmièenja 
Predsednik: ........................................ odreðuje SAKSS
Èlan: ................................................. odreðuje SAKSS
Èlan ispred organizatora: ..................... Stamenkoviæ Miloš
Tehnièki komesar: .............................. odreðuje SAKSS

Èlan 2.

SLUžBENE OGLASNE TABLE
U subotu 10.06.2017 godine od 07:00 – 22:00 èasova:
- Soko Banja, servisno parkište, Trg Osloboðenja – šetalište, predstartni prostor i zatvoreno parkište na cilju.

U subotu 10.06.2017 godine od 22:00 do 08:00 èasova u nedelju 11.06.2017:
-  Soko Banja, zatvoreno parkište, Soko Banja, Trg Osloboðenja – šetalište.

U nedelju 11.06.2017 godine od 08:00 do 17:00 èasova:
- Soko Banja, servisno parkište, Trg Osloboðenja – šetalište, predstartni prostor i zatvoreno parkište na cilju.

I I I – O p š t i u s l o v i
Èlan 3.
OPŠTE ODREDBE

 •       3.1. Auto trka na brdskoj stazi na planini Ozren, „NAGRADA SOKO BANJE 2017“, boduje se za Šampionat i KUP Srbije.
 •       3.2. Potpisom prijave i pristupom na takmièenje takmièari i vozaèi prihvataju poštovanje pravila navedenih u Èlanu 1, pa se odrièu bilo kojeg naknadnog postupka koji nije u skladu sa odredbama navedenih pravilnika i Meðunarodnog pravilnika FIA.

Èlan 4.
STAZA

 4.1. Takmièenje se održava na stazi SOKO BANJA na planini Ozren na putu Soko Banja Jezero sa startom na izlazu iz Soko Banje, koja ima sledeæe karakteristike:
Dužina staze: ...................................................... 4.000 m
Start, nadmorska visina: ....................................... 495 m
Cilj, nadmorska visina: .......................................... 772 m
Visinska razlika staze: ........................................... 277 m
Proseèan uspon staze: ................................. 6,93 %
Minimalna širina: ........................................................ 6 m
Podloga: ................................................................ asfaltna

Èlan 5.
VOZILA

 • 5.1. Na takmièenju mogu nastupati homologirana i vozila – turistièki automobili iz proizvodnje (osim vozila grupe E1 i Open) i to:
Klasa I:  ................... do 1150 ccm.................. Grupa N ................... Yugo 55 
Klasa II: ................... do 1150 ccm........................  ..................... Yugo 55/sport 
Klasa III: ............ od 1151 do 1400 ccm ........... Grupa N 
Klasa IV: ............ od 1151 do 1400 ccm .......... Grupa E1 
Klasa V: ............. od 1401 do 1600 ccm .................  ...................... Super sport
Klasa VI: ............ od 1401 do 1600 ccm ................ S .......................... Sport
Klasa VII:  ............ 1401 do 2000 ccm............ Grupa N / A
Klasa VIII: .......... od 1601 do 2000 ccm ............... E1
Klasa IX:  ................. do 2000 ccm................. Grupa SP ............ Super Production 
Klasa X:  ................ preko 2000 ccm .....................  ........................... Open
KUP I ........................ do 924 ccm ....................... H ........................... Fiæa
KUP II ...................... do 1100 ccm.....................H-E1 ......................... Fiæa
     
U svim klasama dozvoljeno je uèešæe i vozilima kojima je istekla homologacija po poslednjoj važeæoj homologaciji koja se mora dati na uvid na tehnièkom prijemu. 
Uslovi za vozila propisani su Aneksom „A“ SAKSS-a za 2017 godinu. 

Vozila iz grupe E1 i Open voziæe se po propisima Anexa ”J” FIA-e, osim sigurnosne opreme koja se vozi po Aneksu „A“ SAKSS-a za 2017 godinu. Sva vozila bodovaæe se i za generalni plasman.

 • 5.2. Na takmièenju nije dozvoljen dupli start u smislu dva vozaèa na jednom vozilu ili jedan vozaè na dva vozila.
 • 5.3. Na jednom takmièenju vozaè može da nastupi samo u jednoj klasi.

Èlan 6.
OPREMA VOZILA

 • 6.1. Vozilima sa nedostatkom sigurnosne opreme ili opreme koja ne zadovoljava propise, neæe se dozvoliti uèestvovanje na takmièenju, ili æe se iskljuèiti sa takmièenja.


Èlan 7.
ZAŠTITNA OPREMA VOZAÈA

 • 7.1. Za vreme treninga i trke obavezna je upotreba kaciga, takmièarskih kombinezona, sigurnosnih pojaseva, zaštitnih rukavica bez otvora za prste i sportskih vozaèkih patika homologiranih po FIA standardima za auto sport. Kontrola navedene opreme se obavlja na tehnièkom prijemu i u predstartnom prostoru, a vozaè je dužan da je koristi od izlaska iz predstartnog prostora, do ulaska u servisno ili zatvoreno parkište, po završetku treninga ili trke.


Èlan 8.
USLOVI ZA VOZAÈE I SASTANAK SA VOZAÈIMA (BRIFING)

 • 8.1. Pravo uèešæa na takmièenju imaju svi vozaèi koji poseduju:
  a) vozaèku èlansku kartu-licencu važeæu za 2017 godinu u skladu s pravilnicima navedenim u èlanu 1. ovog Pravilnika,
  b) lekarsko uverenje ne starija od šest meseci od datuma izdavanja,
  c) uredno popunjenu i overenu prijavu za nastup na takmièenju i plaæenu upisninu za takmièenje,
  d) polisu osiguranja života za uèešæe na takmièenju sa najmanjim iznosom od 200.000,00 dinara u sluèaju smrti i 400.000,00 dinara u sluæaju trajnog invaliditeta. 
 • 8.2. Sastanak sa vozaèima – brifing æe biti održan u servisnom parkištu u Soko Banji, Trg Osloboðenja - šetalište, i to:
  U subotu 10.06.2017 godine pre polaska organizovane kolone na start u 11:50 èasova.
  U nedelju 11.06.2017 godine pre polaska organizovane kolone na start u 10:40 èasova.
 • 8.3. Svi vozaèi su obavezni da prisustvuju sastanku sa vozaèima (brifingu) pre treninga odnosno trke uz obavezan potpis. U sluèaju nedolaska, vozaè æe biti kažnjen sa 5.000,00 dinara, a u sluèaju kašnjenja sa 2.000,00 dinara.
 • 8.4. Ukoliko vozaè ne plati kaznu pre poèetka treninga neæe mu se dozvoliti uèešæe na takmièenju.

 
Èlan 9.
PRIJAVE

 • 9.1. Prijave za ovo takmièenje podnose se na odgovarajuæem obrascu koji je sastavni deo ovog pravilnika na adresu: ASK ”MARKER Racing Team”, Soko Banja, Alekse Markišiæa bb Email: markersoko@mts.rs  Prijave dostavljene Email-om moraju biti dostavljene najkasnije na verifikaciji u originalu sa peèatom kluba.  Uz prijavu se mora priložiti dokaz o uplati upisnine za nastup na takmièenju na raèun 3259500700030156-34 OTP Bank.
 • 9.2. Svaki vozaè koji želi uèestvovati na trci „Nagrada Soko Banje 2017“ mora popuniti prijavu i poslati organizatoru poštom ili Email-om u terminu od 10.05.2017 do 03.06.2017 godine do 21:00. Za prijave poslate poštom merodavan je poštanski peèat.
 • 9.3. Za podnošenje prijava i uplatu upisnine do 03.06.2017 godine, upisnina za nastup na jednoj trci iznosi u dinarskoj protivvrednosti EUR-a na dan uplate po srednjem kursu NBS: za Klasu I – 43 EUR-a, Klasu II – 51 EUR-a, Klasu III i IV – 60 EUR-a, Klasu V, VI i VII – 68 EUR-a, Klasu VIII i IX – 85 EUR-a, Klasu X – 128 EUR-a i za KUP I i II – 34 EUR-a.
 • 9.4. Za podnošenje prijava i uplatu upisnine do 03.06.2017 godine, upisnina za nastup na obe trke u toku vikenda iznosi u dinarskoj protivvrednosti EUR-a na dan uplate po srednjem kursu NBS: za Klasu I – 64,5 EUR-a, Klasu II – 76,5 EUR-a, Klasu III i IV – 90 EUR-a, Klasu V, VI i VII – 102 EUR-a, Klasu VIII i IX – 127,5 EUR-a, Klasu X – 192 EUR-a i za KUP I i II – 51 EUR-a.
 • 9.5. Ukoliko se prijava za takmièenje i uplata upisnine podnese posle tog roka i/ili na samom takmièenju organizatoru se plaæa pun iznos predviðene upisnine za klasu u kojoj se nastupa.
 • 9.6. Nepotpune, nejasne, ne overene prijave neæe biti prihvaæene.
 • 9.7. Broj uèesnika takmièenja nije ogranièen.

Èlan 10.
UPISNINA

 • 10.1. Upisnina na samom takmièenju za nastup na takmièenju za Šampionat i KUP Srbije za nastup na jednoj trci iznosi u dinarskoj protivvrednosti EUR-a na dan uplate po srednjem kursu NBS: za Klasu I –50 EUR-a, Klasu II - 60 EUR-a, Klasu III i IV – 70 EUR-a, Klasu V, VI i VII – 80 EUR-a, Klasu VIII i IX – 100 EUR-a, Klasu X – 150 EUR-a i za KUP – 40 EUR-a.
 • 10.2. Za nastup u toku vikenda na obe trke upisnina se uveæava za 50 % od predviðene upisnine za klasu u kojoj vozaè nastupa, pa upisnina na samom takmièenju iznosi u dinarskoj protivvrednosti EUR-a na dan uplate po srednjem kursu NBS: za Klasu I – 75 EUR-a, Klasu II – 90 EUR-a, Klasu III i IV – 105 EUR-a, Klasu V, VI i VII – 120 EUR-a, Klasu VIII i IX – 150 EUR-a, Klasu X - 225 EUR-a i za KUP – 60 EUR-a. 
 • 10.3. Vozaèi drugih nacionalnih saveza organizatoru uplaæuju iste upisnine predviðene prethodnim stavovima za klasu u kojoj nastupaju.
 • 10.4. Uplata se može izvršiti na raèun ASK «MARKER Racing Team» 325-9500700030156-34 OTP Bank, shodno uslovima definisanim Èlanom 9. 
 • 10.5. Upisnina æe biti vraæena u celosti, ako prijava ne bude prihvaæena ili se takmièenje otkaže.


Èlan 11.
ODGOVORNOST I OSIGURANJE 

 • 11.1. Svaki vozaè nastupa na vlastitu odgovornost i obavezan je da poštuje sve odredbe Sportskih pravilnika koji regulišu Šampionat i KUP Srbije i ovog Pravilnika. Organizator ne prihvata bilo kakvu odgovornost prema vozaèima za povrede osoba i štete na imovini drugih vozaèa, takmièara mehanièara. Svaki takmièar/vozaè odgovoran je za sva lièna osiguranja. 


Èlan 12.
IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA, OTKAZIVANJE TAKMIÈENJA 

 • 12.1. Organizator zadržava pravo dopune ovog Pravilnika, odnosno davanje dodatnih uslova i upustva, koje æe biti njegov sastavni deo. Organizator takoðe zadržava pravo otkazivanja ili prekida takmièenja usled više sile ili nepredviðenih dogaðaja, a da za to nije dužan bilo kome nadoknaditi troškove. 
 • 12.2. Uèesnici æe o bilo kakvim izmenama i dopunskim uslovima biti obavešteni na najbrži moguæi naèin putem Biltena na službenim oglasnim tablama. 
 • 12.3. O svim sluèajevima koji nisu predviðeni ovim Pravilnikom odluèivaæe Sportska komisija.


IV - Obaveze uèesnika
Èlan 13.
STARTNI BROJEVI

 • 13.1. Vozaèi su dužni da sami obezbede svoje startne brojeve u skladu sa Èlanom 14. Dodatka pravilnika za auto trke na brdskim stazama SAKSS-a.
 • 13.2. Za dodelu startnih brojeva odgovoran je SAKSS.
 • 13.3. Vozila na tehnièki prijem dolaze sa zalepljenim startnim brojevima.
 • 13.4. Vozaè koji na tehnièki prijem doðe bez startnog broja dobiæe broj od organizatora trke i taj broj mora nositi do kraja sezone. Vozaè ovaj broj plaæa 3.000,00 dinara.
 • 13.5. Vozaèu bez startnog broja na vozilu neæe biti dozvoljen start. 


Èlan 14.
REKLAME

 • 14.1. Na prednjem vetrobranskom staklu ne sme se nositi nikakva rekalama, osim trake – reklame sponzora Šampionata/Klase koju obezbeðuje SAKSS, a koja se postavlja na gornjem delu vetrobranskog stakla po širini. Ukoliko je vozaè ne postavi neæe biti primljen na takmièenje.
 • 14.2. Vozaèi moraju na vozilima nositi i nalepnice organizatora:
  a) na prednjem poklopcu motora jedna nalepnica,
  b) sa obe strane vozila po jedna nalepnica. 
 • 14.3. Vozaè može da odbije da nosi reklame organizatora ali je obavezan da organizatoru uplati  35.000,00 RSD po svakoj odbijenoj reklami – nalepnici.
 • 14.4. Na vozilima mogu biti istaknuti reklame uz uslov da su u skladu s propisima FIA, Sportskim pravilnicima i Dodacima SAKSS-a i da nisu uvredljivi.


Èlan 15.
START

 • 15.1. Vozaèi su dužni najkasnije 60 min pre starta staviti se na raspolaganje Direktoru trke. Vozaèi sami snose posledice proistekle iz njihovog neznanja vezano za uslove ili izmene satnice, a koje mogu biti donete i objavljene na službenim oglasnim tablama pre starta.
 • 15.2. Vozaèi su dužni biti na svojim startnim mestima u predstartu najkasnije 15 minuta pre svog startnog vremena.


Èlan 16.
SIGNALNE ZASTAVICE, PONAŠANJE NA STAZI

 • 16.1. Za vreme održavanja treninga i trke koristi æe se signalne zastavice u skladu sa Èlanom 22. Dodatka za auto trke na brdskim stazama.
 • 16.2. Najstrože je zabranjeno u toku treninga i trke vozilom se kretati u suprotnom ili popreènom smeru od predviðenog, osim ako to narede sudije ili Direktor trke. Svako kršenje ovog pravila biæe kažnjeno iskljuèenjem uz moguænost dodatnih sankcija.
 • 16.3. Kada su istaknute crvene zastave vozaèi su obvezni da odmah i sigurno zaustave takmièarsko vozilo, ostanu u njemu vezani sa kacigom i tek po uputstvima sudije krivine koji je ista dobio od direktora, odveze svoje takmièarsko vozilo iza službenog vozila, do starta. Ako tu proceduru ne poštuju, vozaèi æe biti iskljuèeni sa takmièenja uz moguænost dodatnih sankcija.
 • 16.4. Ako vozaè prekine trening ili trku radi mehanièkog kvara ili nekih drugih razloga, svoje vozilo mora odmah ukloniti sa staze, napustiti ga i postupiti po nareðenju sudija.


V - Verifikacija i TehniÈki prijem vozila
Èlan 17.
VERIFIKACIJA VOZAÈA

 • 17.1. Verifikacija za trku koja se održava u subotu i nedelju obaviæe se u Soko Banji, Trg Osloboðenja - šetalište i to: Subota 10.06.2017 godine od 07:00 do 10:15 èasova.
 • 17.2. Verifikacija za trku koja se održava u nedelju obaviæe se samo za vozaèe koji najave organizatoru svoj nastup samo za trku koja se vozi u nedelju u Soko Banji, Trg Osloboðenja - šetalište i to: Nedelja 11.06.2017 godine od 08:00 do 09:00 èasova.
 • 17.3. Na verifikaciji se svi vozaèi moraju pojaviti lièno.
 • 17.4. Prilikom verifikacije, obavezno je predoèiti:
  - vozaèku èlansku kartu - licencu za 2017 godinu,
  - polisu osiguranja – života, ako nije upisana u vozaèku èlansku kartu - licencu,
  - lekarsko uverenje ne starije od šest meseci, - prijavu za takmièenje overenu peèatom kluba i - potvrdu o uplaæenoj upisnini.


Èlan 18.
TEHNIÈKI PRIJEM VOZILA

 • 18.1. Tehnièki prijem vozila za trku koja se održava u subotu i nedelju obaviæe se u Soko Banji, Trg Osloboðenja - šetalište i to: Subotu 10.06.2017 godine od 07:00 do 10:15 èasova,
 • 18.2. Tehnièki prijem vozila za trku koja se održava u nedelju obaviæe se samo za vozaèe koji najave organizatoru svoj nastup samo za trku koja se vozi u nedelju u Soko Banji, Trg Osloboðenja - šetalište i to: Nedelja 11.06.2017 godine od 08:00 do 09:00 èasova.
 • 18.3. Na zahtev Tehnièke komisije organizatora vozaè je dužan pokazati tehnièku knjižicu vozila i homologaciju vozila, u protivnom prijem može biti odbijen.
 • 18.4. Ne pridržavanje propisanog rasporeda, kao i kašnjenje do 30 minuta kažnjava se sa
 • 3.000,00 dinara. Vozaèi koji se neplate napred pomenutu kaznu neæe biti primljena na takmièenje.
 • 18.5. Organizator zadržava pravo da vozaèe koji zakasne više od 30 minuta ne primi na takmièenje.


V I – T a k m i è e n j e
Èlan 19.
START, CILJ, MERENJE VREMENA

 • 19.1. Start je iz mesta, sa upaljenim motorom.
 • 19.2. Ni jedno vozilo ne može startovati po redosledu izvan svoje klase na treningu.
 • 19.3. Vozilo koje je kretanjem pokrenulo merni ureðaj, smatra se da je startovalo i neæe mu biti dopušten ponovni start.
 • 19.4. Start koji je usledio posle 5 sekundi od datog znaka i prevremeni start biæe sankcionisani novèanom kaznom od 6.000,00 dinara. Ukoliko vozaè ne plati datu kaznu neæe mu biti dozvoljen start na sledeæem treningu ili vožnji same trke.
 • 19.5. Svako odbijanje starta biæe kažnjeno iskljuèenjem. U sluèaju kvara vozila neposredno pre starta, vozaèu se može dozvoliti start najkasnije 5 min iza zadnjeg vozila u svojoj klasi na treningu, a na trci najkasnije 5 min iza njegovog startnog vremena, a isti je u obavezi da obavesti sportskog funkcionera starta ili direktora trke.
 • 19.6. Vozaè može da napusti mesto starta tek kada od službenog lica (funkcionera) dobije znak za start. Funkcioner na startu æe glasno saopštiti takmièaru preostalih 30 sekundi do starta, zatim 15, pa 10 sekundi, a poslednjih 5 sekundi æe odbrojati jednu po jednu. U trenutku kada istekne poslednja sekunda, funkcioner daje znak za start startnom zastavom. Po dobijanju znaka za start, vozaè kreæe bez ikakvog zadržavanja i dužan je vozilom najkasnije 5 sekundi od datog znaka za start preðe preko startne linije svojom prednjom èeonom ravni, kada zapoèinje da teèe njegovo zvanièno vreme vožnje. Ukoliko iz tehnièkih razloga u propisanom vremenu vozilo nije prešlo startnu liniju, odnosno nije mu zapoèelo merenje vremena, vozilo može da ponovi start, o èemu odluèuje sudija na startu.
 • 19.7. Ukoliko je start sa startnim ureðajem (startnim semaforom) funkcioner saopštava vozaèu u kom minutu startuje. Na startnom semaforu je ispisano tekuæe vreme iskazano u satima, minutima i sekundama. Semafor pokazuje vreme od 01 do 44 sekunde i pri tome sve vreme je upaljena signalna crvena sijalica. Umesto 45-te sekunde semafor prikazuje broj 15 što ujedno znaèi da ima još 15 sekundi do starta, i dalje gori signalno crveno svetlo. Potom semafor ispisuje sekunde u opadajuæem nizu (14, 13..........7, 6) uz upaljeno signalno crveno svetlo. Kada semafor prikazuje 5, 4, 3, 2 i 1 sekundu do starta tada je upaljeno narandžasto signalno svetlo koje se naizmenièno pali i gasi. U trenutku kada treba pokazati 0 pali se zeleno signalno svetlo što je znak vozaèu za start.
 • 19.8. Cilj je leteæi. Trening/trka je završena kada vozilo preðe liniju cilja. Nakon toga obavezno je drastièno smanjiti brzinu.
 • 19.9. Merenje vremena obaviæe SAKSS Timing sa elektronskim mernim ureðajima taènosti od 1/1000 sekunde.
 • 19.10. Elektronsku obradu podataka obaviæe obraèunska služba s odgovarajuæom opremom.


Èlan 20.
TRENING

 • 20.1. Najstrože je zabranjeno treniranje i upoznavanje staze sa takmièarskim vozilom, izvan predviðene satnice službenih treninga. Zabranjuje se prisustvo vozaèa sa takmièarskim vozilom na stazi, od tehnièkog prijema do treninga, kao i izmeðu treninga i trke. O ovom prekršaju direktor donosi odluku o iskluèenju vozaèa sa takmièenja.
 • 20.2. Službeni treninzi održati æe se posebno za svaku trku, to za trku u:
  - subotu 10.06.2017 godine sa poèetkom u 12:30 èasova
  - nedelju 11.06.2017 godine sa poèetkom u 11:30 èasova
 • 20.3. Na treninzima mogu uèestvovati samo vozila koja su obavila tehnièki prijem i verifikaciju.
 • 20.4. Vozaèi na treningu startuju prema startnoj listi treninga (raspored klasa u opadajuæem nizu) u razmaku od 30 sekundi sa pauzom izmeðu klasa od 2 minuta. Odluku o razmaku starta donosi Direktor takmièenja.


Èlan 21.
TRKA

 • 21.1. Trka æe se održati prema rasporedu organizatora, i to:
  - subotu 10.06.2017 godine sa poèetkom u 15:00 èasova – prva vožnja, i u 16:00 èasova – druga vožnja
  - nedelju 11.06.2017 godine sa poèetkom u 14:00 èasova – prva vožnja, i u 15:00 èasova – druga vožnja
 • 21.2. Trka se sastoji od 2 dve vožnje, a plasman na takmièenju se odreðuje po osnovu zbira vremena obe vožnje.
 • 21.3. Na trci mogu nastupiti samo vozaèi koji su pristupili treningu.
 • 21.4. Vozaèi na trci (I i II vožnja) startuju sa upaljenim motorom i to iz mesta, prema startnoj listi trke prema najboljim vremenima postignutim na treningu u generalnom plasmanu u razmaku od 30 sekundi.


Èlan 22.
POMOÆ SA STRANE

 • 22.1. Bilo kakvo pomaganje vozaèima u toku vožnje biæe kažnjeno iskljuèenjem.
 • 22.2. Vozilo koje se zaustavi u toku trke, radi kvara ili ošteæenja, vuèna služba æe ukloniti samo po nalogu Direktora trke.


VII – Servisno, zatvoreno parkište, završni pregled
 Èlan 23.
SERVISNO I ZATVORENO PARKIŠTE

 • 23.1. Servisno parkište pre treninga i po završetku trke se nalazi u Soko Banji, Trg Osloboðenja – šetalište. Izmeðu treninga i trke servisno parkište se nalazi ispred predstartnog prostora na stazi.
 • 23.2. Obaveza je svakog vozaèa da u servisnom parkištu koristi odgovarajuæe podmetaèe ispod svojih takmièarskih vozila, minimalnih dimenzija 3x4 metra. Kvalitet podmetaèa mora biti takav da isti ne propušta maziva i pogonska goriva. Ukoliko vozaè nema prostirku ispod vozila biæe kažnjen sa iznosom od 10.000,00 RSD. Organizator æe obezbediti moguænost kupovine prostirke na stazi.
 • 23.3. U cilju prevencije od požara u servisnom parkištu, obaveza svih vozaèa je da u momentu sipanja goriva u svoje vozilo, imaju na raspolaganju protiv požarni aparat. Nepoštovanje ovog pravila biæe kažnjavano sa iznosom od 2.000,00 RSD.
 • 23.4. Zabranjeno je izlaženje sa takmièarskim vozlom iz servisnog parkišta bez dozvole. 
 • 23.5. Na završetku treninga i trke pravila zatvorenog parkišta važe od ciljne linije do ulaska u zatvoreno parkište.
 • 23.6. Na završetku takmièenja sva vozila koja su prošla cilj moraju ostati u zatvorenom parkištu do odluke Direktora o raspuštanju zatvorenog parkišta.
 • 23.7. Zatvoreno parkište na kraju takmièenja nalaziæe se na posebno oznaèenom prostoru posle cilja trke, gde æe se obaviti i završni pregled vozila i merenje težine vozila.
 • 23.8. Uslovi zatvorenog parkišta na lokaciji u Soko Banji, Trg Osloboðenja – šetalište, važe i po zatvaranju servisnog parkišta 10.06.2017 od 22:00 èasova do 07:00 èasova 11.06.2017 godine.
                                             

Èlan 24.
ZAVRŠNA KONTROLA VOZILA

 • 24.1. Bilo koje vozilo može se pregledati u toku održavanja takmièenja, a posebno posle završene trke.
 • 24.2. Na osnovu uloženog prigovora na svakom vozilu se može izvršiti provera, uz moguænost rasklapanja pojedinih sklopova.
 • 24.3. U sluèaju prigovora za proveru vozila kontrola usglašenosti obaviæe se u radionici Remont auto, Soko Banja, Alekse Markišiæa bb.
 • 24.4. Posle završene trke je obavezno merenje težine vozila. Obzirom da se trka sastoji iz dve vožnje obavezno je merenje posle svake vožnje. Ukoliko je težina manja od propisane Aneksom A ili vozaè ne pristupi merenju težine, vozaè se briše iz plasmana. Ovu odluku donosi Direktor takmièenja i objavljuje je uz privremene rezultate.
 • 24.5. Vizuelna kontrola elemenata propisana od strane Tehnièkog komesara je obavezna za tri prvoplasirana vozila u klasi. Vizuelna kontrola æe se obaviti pod nadzorom Tehnièkog komesara a po spisku kontrole koji mu bude dostavljen.
 • 24.6. Takmièarsko vozilo mora da se doveze u zatvoreno parkište odmah po svom prolasku kroz cilj bez zaustavljanja, a u sluèaju kvara ili nedostatka goriva, u najkraæem roku vozaè mora da se javi najbližem sportskom funkcioneru koji æe vršiti nadzor nad vozilom dok ne doðe vozilo koje æe ga odvesti u zatvoreno parkište.

VIII - Plasman, prigovori, žalbe
Èlan 25.
PLASMAN

25.1. Plasman na trci ostvariæe svi vozaèi koji su završili obe vožnje.
25.2. U sluèaju da dva ili više vozaèa u obe vožnje ostvare isti rezultat bolje plasirani biæe vozaè koji je ostvario bolji rezultat u prvoj vožnji.
25.3. Na kraju svake trke objaviæe se rezultati za: Šampionat Srbije:
- u generalnom plasmanu,
- po klasama,
- plasman ekipa klubova, i
- plasman ekipa sponzora – timova.
KUP Srbije:
- po klasama.
25.4. Da bi se takmièenje bodovalo za Šampionat Srbije u generalnom plasmanu, potrebno je da na trci startuje najmanje 15 vozaèa.
25.5. Da bi se vozaèima za Šampionat i KUP Srbije bodovao plasman u klasi sa punim brojem bodova, potrebno je da na trci startuje najmanje tri vozaèa. Ukoliko startuje manje od tri vozaèa isti æe se bodovati sa 50 % bodova.
25.6. Vozaèu koji ima najbolje vreme u klasi na treningu dodeliæe se 1 bod.


Èlan 26.
PRIGOVORI

      26.1. Prigovori na odvijanje takmièenja i objavljene rezultate ulažu su u skladu s odredbama Posebnog pravilnika o organizaciji takmièenja SAKSS-a.
- Prigovori na rad Tehnièke i Verifikacione komisije podnose se najkasnije 30 minuta po završetku rada Verifikacione i Tehnièke Komisije,
- Prigovori na rezultate i nepravilnosti na treningu podnose se 30 minuta nakon objavljivanja rezultata treninga,
- Prigovori na tok odvijanja trke (obe vožnje) podnose se 30 minuta po objavljivanju privremenih rezultata trke,
- Prigovori na privremene rezultate takmièenja mogu se uložiti u roku od 30 minuta po objavi privremenih rezultata na službenoj oglasnoj tabli,
- Kaucija uz uloženi prigovor iznosi 5.000,00 dinara. Kaucija se odnosi na napred navedene stavke,
- Zajednièki prigovori (na više vozaèa ili vozila) kao i prigovori na izmerena vremena neæe se razmatrati,
- Prigovori na tehnièku ispravnost vozila podnose se najkasnije 30 minuta po objavljivanju privremenih rezultata,
- Visinu kaucije uz prigovor na tehnièku ispravnost æe odrediti Tehnièki komesar, - Pravo na prigovor imaju samo takmièari i vozaèi koji su uèestvovali na takmièenju, - Kaucija se prilaže prilikom ulaganja prigovora.
IX - Nagrade, sveÈanost dodele nagrada


Èlan 27.
NAGRADE
 
      27.1. Organizator æe po završetku takmièenja dodeliti poèasne nagrade (pehare) vozaèima za plasman od I do III mesta u Šampionatu Srbije u generalnom plasmanu i svim klasama, ekipama klubova i ekipama sponzora - timova, kao i vozaèima za plasman od I do III mesta u KUP-u Srbije, a u skladu sa Èl. 25. Dodatka za auto trke na brdskim stazama SAKSS-a.


Èlan 28.
SVEÈANOST DODELE NAGRADA

      28.1. Prisustvovanje sveèanosti dodele nagrada lièna je i moralna obaveza svih uèesnika takmièenja. Svi uèesnici takmièenja koji osvoje neki od plasmana (od I do III mesta) dužni su da na dodeli bude u svojim sportskim kombinezonima, u suprotnom neæe im biti uruèen pehar za osvojeni plasman.
      28.2. Sveèanost dodele nagrada za obe trke održaæe se u Soko Banji, Trg Osloboðenja – Amfiteatar ispred Turistièkog saveza i to u nedelju 11.06.2017 godine, po završetku šeste sednice Sportske Komisije u 17:00 èasova.
      28.3. Neopravdano ne prisustvovanje sveèanosti dodele nagrada, vozaèi i takmièari se odrièu prava na iste i neæe im se naknadno dodeliti.
X  - Završne odredbe, posebne napomene


Èlan 29.
GREJANJE GUMA, POVRATAK SA CILJA NA START I ULAZAK U SERVISNO PARKIŠTE

      29.1. Bilo koja forma grejanja guma (mehanièkim putem, oštrim startovima, naglim zaustavljanjem vozila, elektriènim grejaèima za gume ili na bilo koji drugi naèin - na primer, pravljenjem rastojanja izmeðu 2 vozila koji narušava kontinuitet organizovane kolone (rastojanje veæe od 15 m) i ostali vidovi grejanja guma u predstartnom prostoru pre izlaska na svako službeno merenje vremena nije dozvoljena (treninzi i trka) i biæe sankcionisana kaznom od 10.000,00 dinara, a u ponovljenim sluèajevima može iæi i do iskljuèenja.
      29.2. Pri povratku sa cilja na start u organizovanoj koloni nakon svake od vožnji (trening ili trka) kao i vožnja sa cilja u prostor servisnog parkišta obavezuje vozaèe na upotrebu sigurnosnih pojaseva, a ujedno im se zabranjuje prijem bilo koje osobe u ili na takmièarsko vozilo. Za prekršaje ovih odredbi kazne izrièe Direktor u skladu sa Dodatkom za auto trke na brdskim stazama.
                                             

Èlan 30.
AKREDITACIJE

      30.1. Struèna lica na samoj trci obavezna su da nose akreditacije na kojima je moguæe videti njihovo ime i prezime i funkciju na takmièenju.
      30.2. Vozaèi i njihovi mehanièari su u obavezi da na verifikaciji stave i do kraja trkaèkog vikenda nose akreditacije koje æe im biti znak raspoznavanja i automatska propisnica za boravak u servisnom parkištu. Osobe koje nemaju akreditaciju neæe moæi da borave u prostoru servisnog parkišta. Broj akreditacija za mehanièare za Klase I, II i KUP Fiæa je po dve akreditacije, a za sve ostale klase je po tri akreditacije.
     Ovaj Pravilnik je usvojen na sednici ASK „MARKER Racing Team“ održanoj 03.05.2017 godine.
 

Pravilnik auto-trke na brdskim stazama «Nagrada Soko Banje 2017» koja se boduje za Šampionat i KUP Srbije za 2017. godinu odobren je i zaveden pod brojem 169 od 09.05.2017 godine.


 
brdska trka sokobanja 2017


Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Reklame


Milevkini Dvori Mužinac
Apartmani Relax
Apartmani Erdeljanov
Apartmani Markovic
Vila Èair

Virtuelni vodiè

Virtuelni vodiè kroz Sokobanju

Èitalac reporter

Citalac - reporter

PrijavljivanjeZaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Kontakt

Info centar Soko Banja 018-833-988 info@soko-banja.org

Smeštaj

Prethodne i ove godine privatni smestaj sokobanja 2017 je postao popularan zbog vaucer Sokobanja sobe moguænost. Mnogi stanodavci ponudili su ovu moguænost gostima. Cene smestaja u sokobanji 2017 iste su kao i lane. Izdavanje stanova u Sokobanji kao i izdavanje sobe Sokobanja kao i sobe sa kupatilom u Sokobanji sada se nude preko vauèera. Soko banja smestaj sada se nudi na nekoliko naèina u nekoliko kategorija: