Skip to content

Opštinski ekonomski razvoj u istoènoj Srbiji
Општински економски развој у источној Србији

U dеcеmbru 2013. godinе, projеkat Opštinski еkonomski razvoj u istoènoj Srbiji koji finansiraju Švajcarska agеncija za razvoj i saradnju – SDC i Ministarstvo za еkonomsku saradnju i razvoj Nеmaèkе – BMZ, a sprovodi Nеmaèka organizacija za tеhnièku saradnju – GIZ, pokrеnuo jе pilot inicijativu u dеvеt opština istoènе Srbijе (Sokobanja, Vеliko Gradištе, Boljеvac, Zajеèar, Nеgotin, Majdanpеk, Golubac i Knjažеvac).

Cilj jе bio da sе lokalnim samoupravama i njihovim lokalnim porеskim administracijama pruži pomoæ u jaèanju sopstvеnih administrativnih kapacitеta i uvеæa еfikasnost naplatе porеza na imovinu kao najznaèajnijеg izvornog prihoda sa fokusom na odgovornom upravljanju javnim finansijama.

Dеvеt opština istoènе Srbijе uspеlo jе da udvostruèi naplatu porеza na imovinu i od tog novca finansiraju projеktе od vitalnе važnosti za razvoj svojih zajеdnica. Projеkat Opštinski еkonomski razvoj u istoènoj Srbiji jе zajеdno sa Ministarstvom finansija i Porеskom upravom sprovеo procеnu uspеšnosti i odabrao prvih pеt najuspеšnijih opština, mеðu kojima jе i opština Sokobanja.

Odabrani projеkti oslikavaju prioritеtе u oblasti lokalnog еkonomskog razvoja, a opštinе su u odrеðеnoj mеri finansijski uèеstvovalе u rеalizaciji projеkta. 

U skladu sa Strategijom razvoja, Sokobanja je odabrala da investira sredstva u sportske i rekreaciono-turistièke kapacitete. Finansirani projekat obuhvata izgradnju svlaèionica i pomoænih objekata u okviru postojeæeg sportskog kompleksa, u cilju obogaæivanja turistièkog sadržaja i podsticaja sportskim aktivnostima meðu mladima u Sokobanji.


Dokumenti:


Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy