Skip to content

Obaveštenje o uvidu u biraèki spisak
REPUBLIKA SRBIJA / OPŠTINA SOKOBANjA / OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 013-1/2017 / Datum: 03.03.2017. godine
S O K O B A Nj A

Na osnovu Odluke o raspisivanju izbora za Predsednika Republike Srbije 01broj 013-541/17 od 02.03.2017. godine (“Sl.glasnik RS“, br.15/17), koji æe se održati 02.aprila 2017.godine, shodno èl. 4., 5.,14.,15. i 21. Zakona o jedinstvenom biraèkom spisku (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 104/09 i 99/11) Opštinska uprava opštine Sokobanja, daje sledeæe

 OBAVEŠTENjE O UVIDU U BIRAÈKI SPISAKObaveštavaju se graðani opštine Sokobanja koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Sokobanja i opšte biraèko pravo (navršenih 18 godina života) da mogu vršiti uvid, podneti zahtev za upis, brisanje izmenu, dopunu ili ispravku podataka u Jedinstvenom biraèkom spisku-delu biraèkog spiska koji se vodi za opštinu Sokobanja, povodom raspisanih izbora za izbor Predsednika Republike Srbije, koji æe se održati 02. aprila 2017. godine.

Obaveštavaju se interno raseljena lica koja su prijavila boravak na podruèju opštine Sokobanja da mogu vršiti uvid, podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u Jedinstvenom biraèkom spisku-delu biraèkog spiska koji se vodi za opštinu Sokobanja.
Od proglašenja kandidata pravo na uvid u biraèki spisak ima i ovlašæeno lice u skladu sa Zakonom i to na isti naèin i po istom postupku kao i graðani, uz prilaganje ovlašæenja i dokaza.
Graðani mogu, najkasnije 5 (pet) dana pre zakljuèenja biraèkog spiska, odnosno 11. marta 2017.godine do 24,00 èasa podneti zahtev da se u biraèki spisak upiše podatak da æe na predstojeæim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji (izabrano mesto glasanja).
Po ovom zahtevu graðanina rešenje donosi Opštinska uprava na èijoj teritoriji biraè ima boravište u zemlji (izabrano mesto glasanja).
Biraèi koji imaju boravište u inostranstvu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva RS mogu, najkasnije 5 (pet) dana pre zakljuèenja Jedinstvenog biraèkog spiska, 11.marta 2017.godine do 24,00 èasa, podneti zahtev da se u biraèki spisak upiše podatak da æe na predstojeæim izborima glasati u inostranstvu.
Uvid u Jedinstveni biraèki spisak-deo biraèkog spiska koji se vodi za Opštinu Sokobanja može se izvršiti neposredno u zgradi Opštinske uprave opštine Sokobanja ul. Svetog Save br.23, u kancelariji br. 22 svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 èasova i subotom od 08:00 do 14:00 èasova.
Uvid u Jedinstveni biraèki spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaniènoj interent stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.mduls.gov.rs .) unošenjem podataka o jedinstvenom matiènom broju graðana.
Svaka promena u biraèkom spisku mora da se zasniva na odgovarajuæem rešenju.

Rešenja na kojima se zasnivaju promene u biraèkom spisku donosi Opštinska uprava opštine Sokobanja do 17. marta 2017. godine, do 24:00 èasa, kada se biraèki spisak zakljuèuje.
Od 18. marta 2017. godine do 30.marta 2017. godine do 24:00 èasa, rešenja na kojima se zasnivaju promene u biraèkom spisku vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a zahtevi za vršenje ovih promena podnose se Ministarstvu ili Opštinskoj upravi opštine Sokobanja.

NAPOMENA: Posebno se pozivaju graðani roðeni 1999.godine (ukoliko do 02. aprila 2017. godine navršavaju 18 godina života) da se jave referentu za voðenje biraèkog spiska u kancelariju broj 22 u zgradi opštine Sokobanja radi upisa u biraèki spisak.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE
Naèelnik opštinske uprave
Marija Jovanoviæ
www.opstinasokobanja.com

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy