Skip to content

19. maraton od Aleksinca do Sokobanje (VIDEO)


Planinari PSD "Brðanka" su u nedelju 19.3.2017. prepešaèili 19. tradicionalni planinarsko-pešaèki maraton od Aleksinca do Sokobanje stazom preko „Kneževih livada“, „Oble glave“ i „Prisada“, prema Sokobanji i vodopadu „Ripaljka“. Dužina staze je oko 27,3 km.

Akcija je otvorena u 7 i 15 ispred Doma kulture. Gostima su se u ime domaæina obratili Goran Anðelkoviæ, predsednik društva i Sveta Ranðeloviæ, naèelnik, a akciju je otvorio Jovan Živiæ predsednik Spotskog saveza Aleksinca.Našim sugraðanima i gostima su bile na raspolaganju tri staze. Na najdužu se krenulo u 7 i 30 iz Aleksinca i ona je bila dužine oko 26km, sa visinskom razlikom od oko 1300m. Staza je krenula iz Aleksinca, pa preko Vakupa, Svete Trojice, Èardaka, Prisada i obronaka Ozrena se završila kod vodopada Ripaljka. Staza , koja pruža moguænost prelepog panoramskog pogleda na Sokobanjsku kotlinu, je dužine 27,3 kilometara , ali bez nekih uspona, tako da se može prilièno lako savladati. Visinska razlika je 1100 u usponu i 700 u silasku. Kraæa staza je bila dužine 20km, sa visinskom razlikom je oko 860 m, a krenulo se takoðe u 7 i 30. Staza se završila se u Crnoj bari.

Nakraæa staza je dužine oko 14km, visinska razlika je oko 700 m. Polazak na najkraæu je bio u 8h i 30min autobusom do Crne bare, odakle je krenula staza. Staza je vodila preko Prisada i obronaka Ozrena do Ripaljke. Kod Ripaljke je akcija zatvorena, odeljene zahvalnice za uèešæe i organizovan ruèak.

Za sve uèesnike je obezbeðen besplatan ruèak, èaj i keks na stazi.

Na akciji je uèestvovao najveæi broj planinara do sada, oko 600, od toga iz Aleksinca oko 100, dok su ostali iz 28 planinarskih klubova i društava iz cele zemlje i Makedonije. Na stazi je bio veliki broj mladih ljudi, što nas je posebno radovalo. Na akciji nije bilo nikakvih problema. Staza je bila lepo obeležena, a raspoloženje, uprkos ne baš sunèanom danu, lepo. Bio je to susret starih prijatelja.

Zahvaljujemo našim sugraðanima i gostima na ukazanom poverenju i lepim reèima, poruèuju iz ovog društva.

Izvor: Aleksinac.net
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy