Skip to content

Voæarstvo i lekovito bilje izvozna šansa Sokobanje (VIDEO)
Predsednik opštine Sokobanja, Isidor Krstiæ,  kaže da lokalni privrednici, ali i potencijalni investitori, u rukovodstvu lokalne samouprave imaju pouzdanog partnera koji, kreiranjem povoljnog institucionalnog okvira, pozitivno utièe na poslovanje i investicije.

 Krstiæ: Subvencijama ublažavamo težak položaj poljoprivrednika
Krstiæ: Subvencijama ublažavamo težak položaj poljoprivrednika


“Što se tièe poljoprivrede, mi smo se prilièno angažovali da na neki naèin ublažimo posledice koje naši poljoprivredni proizvoðaèi trpe u vreme ekonomske krize. Kroz naše programe dodeljujemo razne subvencije, poèev od priplodne stoke do nabavke poljoprivrednih mašina. U svakom sluèaju, smatramo da to nije dovoljno i da æemo verovatno za narednu godinu taj iznos udvostruèiti”, kaže Isidor Krstiæ za IST Media.

Lokalna samouprava Sokobanje registrovane poljoprivredne proizvoðaèe subvencioniše u skladu sa Programom za razvoj poljoprivrede. Subvencije se dodeljuju u raznim oblastima, pre svega stoèarstvu i voæarstvu, ali i u oblasti pèelarstva i prerade lekovitog bilja.

Investitori koji ulažu u nove turistièke sadržaje, hotele i sportsko-rekreativne objekte,  mogu raèunati na znaèajne subvencije koje se ogledaju u umanjenju lokalnih taksi i naknada.

“Opština nudi razne subvenice za investitore i to pre svega za one strateške grane koje su od interesa za opštinu. To su turizam, poljoprivreda i zelena ekonomija. U pitanju su odluke koje su u skladu sa zakonodavnim okvirom i ono što je u nadležnosti lokalne samouprave. Pa tako odlukom o komunalnim taksama se daju razna umanjenja za novootvorena radna mesta. Ovo se pre svega odnosi na firmarinu, koja se po zakonu ne naplaæuje za sitnije poslodavce, ali za poslodavce koji imaju znaèajniji promet se ona naplaæuje. U skladu sa tom odlukom, mi za poslodavce koji zapošljavaju odreðeni broj radnika pružamo skalu za povlastica za smanjenje plaæanja komunalnih taksi. Možda i znaèajniji izdatak za investitore je doprinos za ureðenje gradskog graðevinskog zemljišta, pri èemu opština daje moguænost umanjena ovog doprinosa za izgradnju pre svega turistièkih sadržaja, tako da ovo umanjenje može biti i do 50 procenata, za objekte koji su od interesa za opštinu, a to su pre svega sportsko-rekreativni sadržaji, bazeni i hoteli viših kategorija”, kaže Marija Žikiæ, rukovodilac Odeljenja za privredu i društvene delatnosti u opštini Sokobanja

Takoðe, za izgradnju objekata za obavljanje delatnosti koja je od znaèaja za privredni razvoj opštine, doprinos se može umanjiti do 50 procenata.

Jedan od najveæih izvoznika u Sokobanji jeste preduzeæe „Adonis“ koje se bavi otkupom, preradom, pakovanjem i prodajom lekovitog bilja i èajeva i koje uspešno posluje u Sokobanji veæ 25 godina. U okviru dve firme porodice Stanojeviæ, „Adonis“ i „Adonis apoteke“ radi oko 60 zaposenih. Kako kaže Nebojša, vlasnik ovog preduzeæa, najveæi uspeh „Adonisa“ je što zapošljavaju mlade ljude i što se od osnivanja firme rodilo 50 deteta.

Za razliku od ostalih privrednika, Nebojša nema zamerke na zakonske regulative i birokratiju. Kaže da se sve veæi broj mladih ljudi ukljuèuje u proizvodnju lekovitog bilja, jer je tu sigurna zarada. Za razliku od kupine ili maline, nema problema sa cenom. Ako je dobar kvalitet – dobra je i cena.

 

„Sve više poèinje da se gaji lekovito bilje na podruèju cele Srbije, ne samo u Sokobanji i to je vrlo unosan posao ako se vodi raèuna da se gaji ono za šta postoji kupac“, smatra Nebojša Stanojeviæ, vlasnik kompanije „Adonis“.

 
Nebojša Stanojeviæ: Jeftin èaj u marketima je slama sa mirisom biljke
Nebojša Stanojeviæ: Jeftin èaj u marketima je slama sa mirisom biljkeOsim što uspešno snabdevaju tržište Srbije, èajeve izvoze i u zemlje Evrope: Sloveniju, Hrvatsku, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, kao i za Rusiju. Najveæi problem prilikom izvoza je, smatra Nebojša, naplata.

„Uslovi u kojima radimo su teški kao i za sve ostale delatnosti. Meðutim, ako se mnogo radi, onda može i da se uspe u poslu. I naravno, treba voditi raèuna kome se prodaje roba, odnosno èajevi, da ne bi došlo do toga da ne možemo da naplatimo“, istièe Stanojeviæ.

Još jedan problem sa kojim se suoèavaju na tržištu jeste i konkurencija koja proizvode nudi po daleko nižim cenama, ali je kvalitet tih proizvoda pod znakom pitanja.

„Mi smo u poèetku jendo vreme radili snabdevanje Metroa i još nekih velikih lanaca, meðutim, nismo mogli da se uklopimo sa cenom. Jedan od razloga je i to što su se tamo pojavljivali èajevi koji koštaju 15, 20 dinara, a u to vreme je bilo èak i onih koji koštaju 10 dinara. Mi znamo da samo ambalaža i rad koštaju toliko. Tu onda nema zarade. Iz tog razloga sam proverio kako je moguæe formirati ovu cenu, i video da je, recimo, èaj od kamilicie zapravo slama od kamilice kojoj se skinu cvetovi. Ta slama se koristi za mlevenje i dodaju se neki ekstrakti da se dobije miris te biljke”, upozorava potrošaèe ovaj privrednik.

Osim brojnih investicija u turizam, u poslednjih pet godina u Sokobanji su realizovane i dve velike investije. Izgradnja Wellness centra „Soko-terme“ i zasad jabuka kompanije „Terra Optima“. Vrednost i jedne i druge investicije premašuje iznos od milion evra.

 

Miloš Jokiæ, vlasnik je porodiène firme „Terra Optima“ iz Topole, osnovane 2013. godine. Ova firma u mestu Žuèkovac nadomak Sokobanje poseduje plantažu na površini od gotovo 60 hektara, od kojih je preko 20 pod jabukom.  Sa petoro stalno zaposlenih i još 20 svakodnevno angažovanih radnika na plantaži, „Terra Optima“ ima cilj da privuèe druge domaæe i strane investitore koji bi podigli voænjake u ovom delu Srbije.

 
Miloš Jokiæ: Sokobanja ima idealne uslove za razvoj voæarstva
Miloš Jokiæ: Sokobnja ima idealne uslove za razvoj voæarstva


 

Iako rodom iz Šumadije, srca Srbije, Jokiæ ima samo reèi hvale za Sokobanju i njenu okolinu, o kojima govori sa velikim oduševljenjem.

“Mi smo iz Šumadije, koja je voæarski kraj. Naša ideja je bila da tamo podižemo plantaže, meðutim, zbog popunjenosti zemlje i malih povrina, mi smo tražili drugu lokaciju koja bi bila adekvatna za voæarsku proizvodnju. Nakon èak godinu dana potrage širom Srbije, došli smo na ovu lokaciju i analizom svih elemenata: klime, kvaliteta zemljišta i svega ostalog, zakljuèili smo da je ovo idealno mesto za podizanje voænjaka“, kaže Jokiæ.

Oslanjajuæi se na tehnologiju uzgajanja jabuka koja se koriste u najpoznatijoj regiji ove delatnosti na svetu, Južnom Tirolu, uz sisteme protivgradne zaštite, sadnice renomiranog rasadnika, kao i struènu pomoæ inženjera iz Italije, iz „Terra Optime” navode da bi proseèan prinos jabuke, koji u Srbiji iznosi oko 15 tona po hektaru, mogao da se uèetvorostruèi.

“U Srbiji se velikom brzinom razvija voæarstvo. Možemo videti da se proizvoðaèi okreæu modernim tehnologijama, što je i normalno. Meðutim što se tièe Sokobanje, ne možemo se pohvaliti velikim napretkom. Iz našeg saznanja možemo reæi da, osim naše plantaže, nema preko pet hektara dodatnih u celoj Sokobanji, a pogotovo možemo reæi da ne postoji zasad koji se radi tehnologijama i naèinom na koji treba da se radi“, istièe Jokiæ.

Sav proizvod izvoze na tržište EU, taènije u Atinu, a Jokiæ navodi da se u Srbiji može mnogo dobro živeti od jabuka.„Voæarstvo jeste skup posao, jeste posao koji zahteva veliku investiciju u samom startu i to je nešto na šta treba da obrate pažnju i država i Ministarstvo poljoprivrede i da na neki naèin pomognu poljoprivrednicima da zapoènu posao. Voæarstvo jeste veoma isplativ posao, pogotovo na manjim površinama, za razliku od ratarstva. Najveæi problem predstavalja inicijalno ulaganje i tu mogu pomoæi i država i ministarstvo i opštine, a u najveæoj meri i Evropska unija i evropski fondovi”, navodi Jokiæ.

Šansa za razvoj poljoprivrede u Srbiji je, navodi Jokiæ, u IPARD fondovima EU, koji su namenjeni iskljuèivo za ruralni razvoj. Meðutim, oni su krajem septembra obustavljeni, što predstavlja znaèajan problem za sve poljoprivredne proizvoðaèe u Srbiji.

„Ne postoji dovoljan broj obuèenih kadrova u ministrastvu koji bi vodili ceo proces dobijanja fondova iz IPARD-a i to je sada obustavljeno. Videæemo da li æe biti i šta æe biti od toga. Postojala je ideja da to krene od 2014. godine do 2017. Evo veæ ulazimo u 2017. godinu i nema ništa od toga. Mi se isreno nadama, jer u svim našim planovima za dalje investiranje, IPARD je tu broj jedan kao pomoæ“, smatra ovaj mladi privrednik.

Cilj „Terra Optime” u narednim godinama je izgradnja modernog sistema hladnjaèe za jabuke i drugo voæe. 
Izvor: I. Milovanoviæ, IST Media
Ovaj tekst je proizveden u okviru projekta “Sokobanja oko sveta” koji projektno sufinansira opština Sokobanja.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy