Skip to content

Novi poèetak sa novim planovima
Zdravstvenoj zaštiti boraca mora se i dalje poklanjati izuzetna pažnja. U tom pogledu poseban znaèaj ima poznato prirodno leèilište, sada specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“ u Sokobanji, èiji osnivaè je SUBNOR Srbije. Tim povodom je u Sokobanji održana sednica novog Upravnog i Nadzornog odbora „Banjice“.Na èelu Upravnog odbora je poznati struènjak dr Stevan Joviæ, donedavno prvi èovek Instituta za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotoviæ“ iz Beograda, a predsednik Nadzornog odbora je ekonomista Božidar Antiæ, iskusni privrednik i ekonomski struènjak.

Razmotren je Izveštaj o poslovanju, Informacija o pravnim, finansijskim i kadrovskim pitanjima, investicioni program, kreditni uslovi i statutarna pitanja.

Direktor Predrag Stojanoviæ je rekao da æe i o.g. morati da se saniraju posledice ranije uèinjenih grešaka u vezi PDV-a, iako je kamata na dug otpisana i deo duga od pet miliona otplaæen. Sada se otplaæuje 700 hiljada dinara meseèno na ime duga za PDV. Podneta je žalba Ustavnom sudu na odluku Upravnog suda. Alternativa je da se spor reši mirnim putem.

Upravni odbor je ocenio da su investicije jedini buduæi izvor sredstava za podizanje standarda ove ustanove. Zato je ocenjena kao vrlo povoljna moguænost da se uspešnim uèešæem u planu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija dobiju investiciona sredstva za renoviranje svega što je tokom dugog vremena dotrajalo. Razmatraju i opcije za smanjenje troškova struje i drugih energenata korišæenjem prirodnih toplih izvora ili postavljanjem solarnih panela.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy