Skip to content

Održana obuka za akreditaciju u Domu zdravlja
Dom zdravlja u Sokobanji pristupio je postupku akreditacije nakon što je sa Ministarstvom zdravlja (Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova) potpisan sporazum. Kao jedan od uslova za sticanje akreditacije je poveæanje kvaliteta rada u svim oblastima zdravlja na modus koji je propisalo Ministarstvo zdravlja i EU. Dom zdravlja u Sokobanji teži ne samo da dobije akreditaciju, veæ i da poboljša usluge lekara, medicinskih sestara i nemedicinskog osoblja od kojeg se oèekuje da posao izvršavaju krajnje profesionalno.
U cilju što boljeg uvežbavanja za uspešnu akreditaciju jedan deo delatnika Doma zdravlja Sokobanja prisustvovao je treningu za Akreditaciju u Domu zdravlja Doljevac, preko Agencije za akreditaciju zdravstvenih institucija Republike Srbije.

Akreditacija je delo ocenjivanja vrednosti rada zdravstvene ustanove, na osnovu upotrebljavanja optimalnog nivoa utvrðenih normi rada zdravstvene uspostave u izvesnoj oblasti zdravstvene zaštite, to jest grani medicine. (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, 2005, èlan 213.)  Sve više je zahteva za spoljašnjom tj. autonomnom procenom uspešnosti davanja zdravstvenih usluga divergentno oficijelno utvrðenom skupu nacionalnih standarda. Akreditacija je mnogogodišnji i najpoznatiji oblik spoljašnje predvide zdravstvenih usluga širom sveta. Akreditacioni tok upotrebljava standarde besprekornosti, samo procene i umešnosti zdravstvenih profesionalaca nauèenih i angažovanih u okviru timova za proveravanje.Akreditacija pridonosi organizacijama zdravstvene zaštite da uoèe sopstvene prednosti i verovatnoæe progresa, a ujedno i da kvalitetnije shvate ciljeve i kompleksnosti svog poslovanja. Kada to shvate, organizacije mogu da se posvete kratkoroènim i dugoroènim koncepcijama za progres rezultata rada i otpoènu sa upotrebom dostupnih resursa na najuspešniji naèin.
Akreditacija obuhvata samo procenu od strane zdravstvene uspostave radi procene nivoa njihove uspešnosti u odnosu na primljene standarde. Spoljašnji tim za verifikaciju, udružen od eksperata, vrši procenu posla zdravstvene ustanove. Procedura akreditacije je koncipirana tako da formira okvir koji æe dopustiti zdravstvenim ustanovama da definišu i primene promene i definišu prioritete za kontinuirano poboljšanje zdravstvenih usluga.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy