Skip to content

Održan turnir "Sport za sve, svi za sport"
fudbalDimitrije Lukiæ, predsednik opštine Sokobanja i Georgi Kazbimalski, predsednik opštine Rila, Republika Bugarska, u subotu 11.10.2014. godine, na gradskom stadionu „Bata Nole“ na Podini u Sokobanji, sveèano su otvorili meðunarodni fudbalski turnir „Sport za sve, svi za sport“.

Dimitrije Lukiæ, predsednik opštine Sokobanja i Georgi Kazbimalski, predsednik opštine Rila, Republika Bugarska, u subotu 11.10.2014. godine, na gradskom stadionu „Bata Nole“ na Podini u Sokobanji, sveèano su otvorili meðunarodni fudbalski turnir „Sport za sve, svi za sport“.

Fudbalski turnir je održan u okviru zajednièkog projekta opština Rila i Sokobanja „Unapreðenje sportske infrastrukture u pograniènom regionu – Opštine Sokobanja i Rila“ broj 2007CB16IPO0006-2011-2-171 koji se kofinansira sredstvima EU kroz IPA Program prekograniène saradnje Bugarska-Srbija. Turnir je okupio veliki broj gledalaca koji su uživali u fudbalskim umeæima fudbalskih selekcija opština Rila i Sokobanja (mlaðe i starije kategorije). Iako su rezultati kod ovakvih dogaðaja uglavnom u drugom planu, treba napomenuti da su mladi igraèi iz Sokobanje bili za nijansu uspešniji od svojih vršnjaka iz Bugarske.Delegacija opštine Sokobanja æe u okviru istog projekta u periodu od 17. do 19.10.2014.godine posetiti opštinu Rila. U okviru te posete, takoðe æe se održati fudbalski turnir izmeðu selekcija dve opštine.

Projekat „Unapreðenje sportske infrastrukture u pograniènom regionu – Opštine Sokobanja i Rila“ broj 2007CB16IPO0006-2011-2-171 predviða izgradnju novih sportskih sadržaja na lokaciji Podina u Sokobanji na osnovu glavnog projekta „Izgradnje mini piè terena za mlade i prateæih sadržaja“ koji je izradila Direkcija za urbanizam i izgradnju opštine Sokobanja. Ukupna vrednost radova za opštinu Sokobanja, ukljuèujuæi i naknadno odobrene dodatne radove na izgradnji rezervoarskog sistema za bunar IB3, iznosi 286 309,74 evra.

U okviru tih radova izgraðeni su: pomoæni travnati teren dimenzija 93 x 62 m, tri povezana travnata terena za mlaðe kategorije dimenzija 68 x 46 m, „mini piè“ teren sa veštaèkom travom, visoke ograde oko terena sa malim i velikim kapijama, sistem za zalivanje terena i rezervoarski sistem za održivo snabdevanje vodom zalivnog sistema iz obližnjeg bunara IB3.Projekat se zvanièno završava 22.10.2014. godine.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy