Skip to content

Otvorena ureðena turistièko-pešaèka staza „Strelište-Široka Poda-Padina"
Otvorena ureðena turistièko-pešaèka staza „Strelište-Široka Poda-Padina" u Predelu izuzetnih odlika „Lepterija-Sokograd"

 Strelište-Široka Poda-Padina

Svetski dan èistih planina, 26. septembar, obeležen je otvaranjem turistièko-pešaèke staze „Strelište-Široka Poda-Padina" u Predelu izuzetnih odlika „Lepterija-Sokogradˮ u prisustvu predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Javnog preduzeæa „Srbijašume". Ureðenje staze realizovano je sredstvima donacije Programa Ujedinjenih nacija za ravoj (UNDP) u okviru projekta „Unapreðenje finansiranja i turistièkih sadržaja zaštiæenih podruèja èiji je upravljaè JP „Srbijašume", Beograd.Duž staze postavljeni su putokazi, tri edukativno-informativne table i ureðen je vidikovac, sa koga se pruža pogled na celo zaštiæeno podruèje, klisuru reke Moravice i srednjevekovno utvrðenje Sokograd. Zaštiæeno podruèje „Lepterija-Sokograd“ nalazi se u Sokobanji, jednoj od najposeæenijih i najlekovitijih banja u Srbiji, tako da æe ureðena staze predstavljati novi turistièki sadržaj kako za zaštiæeno podruèju tako i lokalnu smoupravu. Svi uèesnici prošetali su stazom uz pratnju èlanova Planinarskog društva „Oštra èuka“ iz Sokobanje.Predeo izuzetnih odlika „Lepterija-Sokograd", proglašen o je Uredbom o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Lepterija-Sokograd". Odlikuje se izvanrednom pejzažnom raznolikošæu, atraktivnim geomorfološkim pojavama i oblicima, raznovrsnom florom i kulturno-istorijskim spomenicima. Turistièko-pešaèka staza duga je 950 metara i poèinje od lokaliteta Vidikovac do lokaliteta „Golemi kamen", prolazi kroz najatraktivniji deo zaštiæenog podruèja, ima karakter planinske staze i ureðena je za posetioce svih starosnih dobi.


Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy