Skip to content

MTB trka za trofej Sokobanje 2014
MTB trka Trofej Sokobanje održaæe se u nedelju, 28. septembra 2014. godine, u Sokobanji, u otganizaciji Biciklistièkog kluba Gorski i Biciklistièkog saveza Srbije.
gorski
Ovogodišnja MTB trka Trofej Sokobanje održaæe se na kružnoj stazi dužine 4200 m, u parku Vrelo (Letnja pozornica) u Sokobanji, sa poèetkom u 11:00 èasova, a u skladu sa pravilima UCI, MTB Pravilniku Srbije i odlukama Biciklistièkog saveza Srbije (BSS).

Programom MTB trke Trofej Sokobanje predviðeno je održavanje sledeæih trka: Licencirani - Under 23 i Elite M (6 krugova); Masters (4 kruga); Elite W (5 krugova); Kadeti (3 kruga); Juniori (5 krugova); Under 15 - Mlaði kadeti (2 kruga); Juniorke (3 kruga); Poletarci - Under 13 (Mali krug); Ne licencirani - Hobby Sport (3 kruga); Hobby Fun (1 krug).

Pravo uèešæa na MTB trci Trofej Sokobanje imaæe svi zainteresovani u nekoj od sldeæih kategorija: Licencirani - Elite m, Elite w, Under 23, Masters, Kadeti, Junioti, Under 15 (Mlaði kadeti), Juniorke, Juniori, Under 13 (Poletarci); Ne licencirani - Hobby Sport , Hobby Fun, uz plaæanje startnine.

Prijavljivanje zainteresovanih uèesnika/ca za uèešæe na MTB trci Trofej Sokobanje odbavljaæe se na dan trke, na licu mesta, do 10:00 èasova.

Za najuspešnije takmièare/ke MTB trke Trofej Sokobanje predvidene su sledeæe nagrade: Medalje za prva tri plasirana takmièara u svakoj kategoriji; Novèane nagrade prema Pravilniku BSS.

biciklizam u sokobanji

Napomena:
 • Trka se boduje za MTB KUP Srbije.
 • Svi takmièari moraju da poseduju važeæu licencu za 2014. godinu, imaju osiguranje i lekarski pregled u skladu sa Zakonom o sportu, da nose zaštitne kacige i imaju tehnièki ispravan bicikl za vreme trke i treninga.
 • Takmièari uèestvuju na sopstvenu odgovornost i svojim startom usvajaju propozicije trke.
 • Organizator ne odgovara za postupke uèesnika prema samom sebi ili prema treæim licima.
 • Organizator zadržava pravo izmena i dopuna propozicija uz obavezu da iste saopšti uèesnicima najkasnije jedan sat pre starta trke.

Program takmièenja:

Subota, 27. septembar 2014.
 • 15:00 - 18:00 - Zvanièni trening

Nedelja, 28. septembar 2014
 •     09:00 - 10:30 - Zvanièni treningdo
 •     10:00 - Prijavljivanje takmièara/ki
 •     11:00 - Poletarci - Under 13
 •     11:30 - Juniorke, Mlaði kadeti - Under 15, Kadeti i Mastersi
 •     11:35 - Hobby Sport i Hobby Fun
 •     13:00 - Under 23, Elite M - muškarci, Elite W - žene i Juniori

Više informacija o MTB trci Trofej Sokobanje možete dobiti putem telefona na broj 065 80 65 491 (Predrag Milenkoviæ).

Autor: Marko Skoriæ, Savremeni sport.com
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy