Skip to content

Opština Sokobanja obezbedila sredstva za Projekat sanacije školskog sportskog terena
Na osnovu èlana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), a u skladu sa Programom rasporeda i korišæenja sredstava za podršku unapreðenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno za 2014. godinu, usvojenim Zakljuèkom Vlade 05 broj 401-11385/2013 od 30. decembra 2013. godine i na osnovu Predloga odluke Komisije za ocenjivanje i odabir projekata broj 401-00-380/2014-11 od 20. maja 2014. godine,Ministarstvo doneta je odluka o raspodeli sredstava po sprovedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava projekata.Gore navedenom Odlukom opštini Sokobanja dodeljeno je 2.954.400,00 dinara za sufinansiranje Projekta sanacije školskog sportskog terena za srednju školu „Branislav Nušiæ” i OŠ „Mitropolit Mihailo”, opština Sokobanja. Ukupna predraèunska vrednost projekta iznosi 6.121.552,56 dinara i predviðeno je:

- potpuno uklanjanje postojeæe ograde, proširenje košarkaškog terena, ugradnja klupe za još jedan red sedenja, obrada vidljivih betonskih površina gletovanjem i njihovo bojenje.
- nova ograda je tipa „Legi sistem“ visine 4 metra na fudbalskom terenu (istok, jug, zapad) a na košarkaškom terenu visine 4 metra prema zapadu dok je na istoènoj i južnoj strani visina ograde 2 metra.
- postavljanje dve dvokrilne kapije za gledaoce (200*250cm) i jedna velika kapija (500*450cm) na severnoj strani fudbalskog igrališta dok se na ogradi koja deli fudbalski i košarkaški teren postavljaju dve jednokrilne kapije (100*250 cm).
postavljanje sintetièke elastiène podloge „tartan“ na košarkaškom terenu debljine 10mm.
-na košarkaškom igralištu planira se obeležavanje odbojkaškog igrališta sa potrebnim elementima za postavljanje mreže.Tehnièku dokumentaciju – projekat sanacije školskog sportskog terena pripremila je Direkcija za urbanizam i izgradnju. Projektni formular i prateæu dokumentaciju za konkurs Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave „Gradimo zajedno“ pripremilo je Odeljenje za privredu i lokalni ekomski razvoj opštinske uprave opštine Sokobanja.


Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy