Skip to content

Kako iæi dalje i bolje
Na zajednièkoj sednici Upravnog i Nadzornog odbora Specijalne bolnice ”Banjica” u Sokobanji, koja je u nadležnosti SUBNOR-a Srbije, sumirani su pokazatelji o radu ustanove kroz koju je za prvih šest meseci prošlo više od sedam hiljada gostiju.

Treba istaæi trud zaposlenih da bi se velikom broju gostiju pružila kvalitetna usluga, posebno kad se radi o boravku dece kojih je bilo 3.500.

Na žalost, relativno dobra popunjenost kapaciteta nije rezultirala i dobrim finansijskim pokazateljima u pravoj meri. Posledice ekonomske krize odrazile su se i na ukupan priliv sredstava. U vrlo teškim uslovima, ostvaren je ukupan („zdrav“) prihod od 35.200.000 i ukupni rashodi od 14.500.000 dinara. Ovakvi rezultati govore da je ukupna likvidnost „Banjice“ pozitivna.Nagomilani dugovi iz ranijeg perioda teško su naplativi i tu se pojavljuju problemi kako i na koji naèin oprihodovati ta sredstva.

Zakljuèak je da se mora dati prioritet naplati usluga iz prethodnog perioda, kao i redovnoj naplati usluga u ovom periodu. Treba uvek nastojati da se proširuje broj komintenata kako bi se upotpunila finansijska situacija u teškom vremenu, posebno kad se ima u vidu da na malom prostoru postoje još tri sliène ustanove.

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy