Skip to content

Sat za našu planetu!Akcija pod nazivom „Sat za našu planetu“ biæe obeležena u subotu 23.03.2013. godine u 20:30 èasova – najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare koju je organizovao WWF - Svetski fond za prirodu. Ova najveæa globalna kampanja biæe održana sedmi put u svetu, a peti put u Srbiji, sa ciljem da se što veæi broj ljudi ukljuèi i da svoj doprinos u oèuvanju planete.

Tog dana u domovima, školama i poslovnim zgradama, na znamenitim graðevinama i spomenicima širom planete biæe iskljuèena svetla na jedan sat – „Sat za našu planetu” sa ciljem podizanja svesti o klimatskim promenama i energetskoj efikasnosti.

Od 2007. godine, kada je 2,2 miliona ljudi uèestvovalo u prvom „Satu za našu planetu“, održanom samo u Sidneju, akcija se masovno proširila i 2013. godine se ukljuèilo više od 7000 gradova i mesta u 152 zemlje sa stotinama miliona uèesnika na svih sedam kontinenata.

Podršku najveæoj globalnoj akciji pružiæe i Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Pokrajinski zavod za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Gradska uprava grada Beograda - sekretarijat za zaštitu životne sredine i Grad Novi Sad, kao i brojne škole, organizacije civilnog društva i kompanije.

O WWF (World Wide Fund For Nature - Svetski fond za prirodu) je jedna od najveæih, širom sveta priznatih, nezavisnih organizacija, koja se bavi zaštitom prirode i ima skoro 5 miliona pristalica i aktivnu globalnu mrežu u više od 100 zemalja. Misija WWF-a je da zaustavi uništavanje životne sredine i da stvori buduænost u kojoj ljudi žive u skladu sa prirodom putem: oèuvanja svetske biološke raznovrsnosti, održivog korišæenja prirodnih resursa,smanjenja zagaðenja i preterane potrošnje.

Više infromacija na: wwf.panda.org/serbia, www.panda.org/media, www.earthhour.org/page/media-centre


60minuta2.jpg
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy