Skip to content

Novi sadržaji u Sokobanji

Tri dana pre ovogodišnjeg Sajma turizma, Sokobanja je dobila prvi velnes centar. Na 2.000 kvadrata domaæim i stranim turistima ponuðen je bogat sadržaj, koji æe upotpuniti turistièku ponudu banje pod Ozrenom. Investitor, povratnik iz Švajcarske, zaposlio je 15 ljudi, ali ne samo mlade, veæ i one starije od 45 godina.

Soko terme

Novi velnes centar u Sokobanji zaposlio je petnaest ljudi i produžio sezonu. Milojeviæi, koji su skoro 30 godina proveli u Švajcarskoj, steèeni kapital uložili su u Banju "Ždrelo", ali i u Sokobanju, koja ih je, kako sami kažu, oèarala na prvi pogled.
 

Straha da zapoènu posao u Srbiji nisu imali, jer su želeli da moguænost da rade i zarade,  ponude i našim ljudima. "Pozivam naše ljude iz dijaspore da ulažu u svoju zemlju, jer æe im  e to vratiti", kaže Dragiša Milojeviæ.

Dvadesetosmogodišnjoj Ivani Blagojeviæ je iskustvo u turizmu pomoglo da dobije stalni posao. "Za sve mlade u Sokobanji ovo je veliki plus, jer æe imati posla", kaže Ivana.

Direktor Velnes centra Milan Blagojeviæ kaže da su imali velike probleme da izaberu prave ljude, jer se prijavilo 100 ljudi i svi su bili dobri.Novine u ponudi Sokobanje domaæi i strani turisti prošlog leta su odlièno prihvatili. Zbog novog akva parka meseèno je u banju dolazilo oko 60.000 posetilaca.

Jedna od najveæih prednosti ovog velnes centra je ta što æe korisiti tremo-mineralne izvore temperature 39 stepeni. Organizovane grupe turista doæiæe ovde iz Rusije, veæ za desetak dana."Rusi su sasvim sluèajno otkrili Sokobanju i zavoleli su je, jer su ovde pronašli mesto za odmor, njenu vodu i moguænost za investiranje", kaže Vojkan Nikodijeviæ iz Soko info-a.

Otvoreni bazeni, ureðena Seselaèka peæina, organizovana poseta Ozrenu, Zajeèaru i Nišu, kao i manastiru u Ðunisu, upotpunili su turistièki sadržaj Sokobanje.

Predsednik opštine Dimitrije Lukiæ kaže da æe ove godine morati da rade na javnim površinama, trotarima, rasvetama, saobraæajnoj i turistièkoj signalizaciji, opštoj higijeni.

Sa dva zatvorena i jednim otvorenim bazenom, saunama i slanom sobom, novi velnes centar  trebalo bi da produži sezonu u Sokobanji, jer ova banja, za skoro 180 organizovanog bavljenja turizmom živi uglavnom leti.


Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy