Skip to content

Konaèni rezultati Popisa stanovništva
banja Republièki zavod za statistiku objavio je konaène rezultate popisa stanovništva sprovedenog u Republici Srbiji 2011. godine. Prema konaènim i zvaniènim rezultatima, na teritoriji opštine Sokobanja živi ukupno 16021 stanovnik. Od toga, u gradskom podruèju živi 7982 stanovnika, a u ostalim naseljima ukupno 8039 žitelja. Broj žena u opštini je veæi od broja muškaraca (7728) i iznosi 8293.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy