Skip to content

Jesenja sindikalna škola ISS
   Sindikalna škola za mlade èlanove sindikata Industrijskog sindikata srbije, koja je održana u Sokobanji od 22 do 25.11.2012.g. uz podršku Friedrich Ebert fondacije pored mladih ISS okupila je i mlade èlanove Ujedinjenih sindikata Srbije koji su u trodnevnom radu bolje upoznali istorijat i strukture svojih sindikalnih centrala.

    Rukovoðeni iskusnom i struènom rukom Nebojše Saviæa, sekretara ISS-a mladi su pored informacija o zakonskim okvirima vezanim za Štrajk kroz radionice simulirali situaciju štrajka i pokazalo se da pored dobro uigranih sindikalaca imali smo i koleginice i kolege kojima je uloga poslodavac baš „legla“.

  

      Drugog dana seminara mladi su imali priliku da slušaju o Kolektivnom pregovaranju a predavaè je bio Negoslav Jovanoviæ, potpredsednik ISS-a. Mladima je ukazano da je oblast Kolektivnog pregovaranja i njegovo poznavanje od strateškog znaèaja za uspeh sindikata, da je kolektivno pregovaranje u Srbiji trenutno u krizi i da najznaèajnije pobede kao i najveæi porazi se uvek ogledaju u sadržini Kolektivnih ugovora.

      O Industrijskoj politici, Reindustrijalizaciji i dugogodišnjima aktivnostima koje ISS sprovodi u Srbiji mladima je govorio Dragan Matiæ, predsednik ISS. Mladima je posebno bilo interesantno da èuju najnovija dogaðanja sa sastanka predstavnika sindikata i Odbora za privredu regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine, te razgovorima sa predstavnicima stranaka kroz njihove Poslanièke klubove.

  

      Potvrðeno je da su sindikalne škole pravi format da se mladima približi sindikat i njihove aktivnosti a u ovom sluèaju da rukovodtsvo ISS èuje razmišljanje svojih mladih èlanova koji znaju da budu bolno instiniti ali ta njihova istinitost treba da preraste u pokretaèku snagu èesto posustalom rukovodstvu sindikata.

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy